• Zbavte se provozní slepoty

  Obecně platí, že lidé rádi vyjadřují svůj názor na to, co vidí, když je vytvořeno prostředí pro otevřený dialog. A právě to je nesmírně přínosné a obohacující.

 • Doplňková značka „ryba a strom“

  V první řadě je důležité říct, že značka pro látky ohrožující životní prostředí není bezpečnostní značkou, ale pouze značkou doplňkovou. Není tedy spjata s žádnou konkrétní třídou nebezpečnosti.

 • Podmínkou je dodržování předpisů

  Skladování nebezpečného zboží nesouvisí pouze s logistikou, ale také s dodržováním předpisů. Zboží musí být odpovídajícím způsobem nejen skladováno, zabaleno a doručeno zákazníkovi, ale také označeno, vybaveno doklady a naloženo na vozidlo.

 • Potřebujeme dlouhodobou stabilitu

  Ministerstvo dopravy ČR uspořádalo začátkem listopadu jednání Pracovní skupiny Správy železnic a Ministerstva dopravy pro převod nákladů ze silniční na železniční dopravu spolu s expertním týmem pro logistiku.

 • Přeprava bez rizika

  Přeprava nebezpečných věcí může být rizikovou činností, během které může dojít k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. Proto se musí řídit dohodou ADR, v níž jsou obsaženy veškeré podmínky pro přepravu nebezpečného nákladu po silnici.

 • Jak bezpečně skladovat Li-Ion baterie?

  Možná jste již sami zaznamenali, že se v poslední době čím dál častěji hovoří o problematice bezpečného skladování a manipulace s Li-Ion bateriemi, a to jak novými, tak i nějakým způsobem poškozenými.