• Jak bezpečně skladovat Li-Ion baterie?

  Možná jste již sami zaznamenali, že se v poslední době čím dál častěji hovoří o problematice bezpečného skladování a manipulace s Li-Ion bateriemi, a to jak novými, tak i nějakým způsobem poškozenými.

 • Klasifikace CLP vs. ADR

  Bezpečnostní listy umožňují uživatelům chemických látek a směsí učinit nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí.

 • Průmysl potřebuje rychlou pomoc

  Zástupci energeticky náročných průmyslových odvětví zaslali předsedovi vlády ČR otevřený dopis, v němž jej žádají o urychlený zásah proti extrémním cenám energií a maximální podporu českého průmyslu v Evropské unii.

 • Balení ve dvou kategoriích

  Infekční látky podle své definice jsou látky schopné vyvolat nákazu, a to jak u lidí, tak zvířat. Mohou tedy být nositeli nemocí v podobě bakterií, parazitů, virů apod. Při nakládání s nimi je nutné brát zřetel na ochranu veřejného zdraví.

 • Bez ropy a zemního plynu se neobejdeme

  Rostoucí ceny energií v kombinaci s tlakem na dekarbonizaci a snižování energetické závislosti na ruských dodávkách představují mix faktorů, které bezprostředně dopadají na výkonnost řady odvětví tuzemské ekonomiky.

 • Problémy globalizace výroby

  Souběh covidu a války na Ukrajině odhalil v celé nahotě problémy globalizace výroby a s ní spojenou logistiku. A právě dopady na suroviny, polotovary a výrobky, do kterých se počítá i řada chemikálií a léčiv, otřásají trhy.

 • Logistika a také předpisy

  Skladování nebezpečného zboží představuje specifickou činnost, při které je nutné respektovat nejen logistické postupy, ale také příslušnou legislativu související s charakterem skladovaných látek.

 • Skladování v zajetí předpisů

  Skladování nebezpečných látek je potřeba řešit ještě předtím, než se ve skladu objeví obaly plné chemikálií. Je důležité mít přehled o tom, jaké látky do skladu přijdou a mít sklad přizpůsobený k uložení příslušných chemikálií.

 • Hořlaviny v halách logistických parků

  Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů by vás mohlo vyjít v budoucnu velmi draho. Nevhodný způsob skladování takových látek by mohl mít totiž nedozírné následky.