• Logistika a také předpisy

  Skladování nebezpečného zboží představuje specifickou činnost, při které je nutné respektovat nejen logistické postupy, ale také příslušnou legislativu související s charakterem skladovaných látek.

 • Skladování v zajetí předpisů

  Skladování nebezpečných látek je potřeba řešit ještě předtím, než se ve skladu objeví obaly plné chemikálií. Je důležité mít přehled o tom, jaké látky do skladu přijdou a mít sklad přizpůsobený k uložení příslušných chemikálií.

 • Hořlaviny v halách logistických parků

  Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů by vás mohlo vyjít v budoucnu velmi draho. Nevhodný způsob skladování takových látek by mohl mít totiž nedozírné následky.

 • Základ představuje klasifikace

  Všeobecným problémem při přepravě nebezpečných odpadů je neznalost původců a odesílatelů odpadů, širšího spektra předpisů a vyhlášek spojených s jejich odesíláním a přepravou.

 • Automatizace zrychluje proces plnění

  V roce 2018 zahájila firma ČEPRO proces automatizace výdeje pohonných hmot do automobilových cisteren na svých výdejních terminálech, jehož součástí je i takzvané samoobslužné odbavení řidiče automobilových cisteren.

 • Pozor na společnou nakládku!

  Sběrná služba patří z pohledu odesilatele k ekonomickému typu přepravy. Jedná se o přepravu kusových zásilek na předem daných svozových linkách. Dopravce se snaží efektivně zaplnit maximální možnou kapacitu vozidla či kontejneru.

 • Dohoda ADR v zemědělství

  Při každé přepravě nebezpečných věcí se objevují tři hlavní účastníci – odesílatel, dopravce a příjemce. Každý subjekt musí plnit povinnosti dle Dohody ADR a zákonu č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

 • DEKONTA: Snažíme se zasahovat šetrně

  Zásahová jednotka DEKONTA se nejčastěji setkává s únikem pohonných hmot po haváriích nákladních automobilů. Z osobních vozů zpravidla velký objem pohonných hmot neunikne, takže nehrozí žádné větší nebezpečí.