Různé

 • Podceňovaný prach

  rašnost patří mezi významná rizika v oblasti bezpečnosti práce. Někdy si totiž zaměstnavatelé myslí, že prach představuje riziko spíše z dlouhodobého hlediska, a tak jej tolik neřeší. Kde je prach vysoce nebezpečný?

 • Co očekávají zaměstnanci?

  Na pracovním trhu se v současné době potkává několik generací, z nichž každá vyrostla v jiné době. A podle toho se liší i jejich přístup k životu a práci. Zaměstnavatelé s tím musí počítat a přizpůsobit tomu své strategie.

 • AI pomáhá logistice

  Umělá inteligence, (artificial intelligence, AI), je pojem skloňovaný v souvislosti s mnoha obory. Pokud bychom chtěli sestavit pomyslný žebříček, kde by měla nalézt svoje uplatnění, logistika by stála na předních příčkách.

 • Transformace starých palet

  Díky systematickému úsilí při zachraňování vyřazených palet byly vloni zachráněny tisíce zdravých jehličnanů, které by jinak musely být pokáceny. Tento ekologický přínos dokládá, že odpovědný přístup k paletám může pozitivně ovlivnit životní prostředí.

 • Z extrému do normálu

  Poptávka po logistických nemovitostech zůstává i nadále vysoká a nových prostorů je na českém trhu stále nedostatek. Na vývoj realitního trhu měla v posledních letech velký vliv covidová pandemie. Po jejím odeznění se situace začala normalizovat.

 • Jaké znalosti a dovednosti potřebujete?

  Aby člověk získal a udržel si pracovní místo, musí se prosadit ve vysoké konkurenci. K tomu pak potřebuje určité vlastnosti a schopnosti, které pomohou podávat patřičné výkony, zvládat pracovní situace a efektivně komunikovat s kolegy i nadřízenými.

 • Budimex postaví úsek D35

  Polská stavební společnost Budimex oficiálně získala první dálniční zakázku od vstupu na český trh. Uspěla totiž ve výběrovém řízení na výstavbu 7,6 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 ze Džbánova do Litomyšle.

 • Stavba D35 se prodražuje

  Ačkoli se dálnice mezi Olomoucí a Hradcem Králové začala stavět už v 70. letech, ani po více než padesáti letech není hotová. Příprava některých úseků totiž trvá až 27 let.

 • Logistika jako potřebný obor

  Soukromá Vysoká škola logistiky, o.p.s. neuniverzitního typu nabízí dva stupně terciárního vzdělání v logistice – bakalářský (Bc.) a magisterský (Ing.) ve vzdělávacích centrech v Přerově, Praze a Bratislavě.

 • Česko má svůj čárový kód již 40 let

  Díky čárovému kódu a globálním standardům Systému GS1 je denně na kasách celého světa automaticky načteno zhruba 10 mld. položek. Čárový kód naprosto změnil svět maloobchodu, logistiky a později i zdravotnictví a dalších sektorů.