Různé

 • Dřevo vs. plast

  Na logistickém trhu se lze poměrně často setkat s názorem, že plastové palety mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti než palety dřevěné. Jaká je skutečnost?

 • Alternativní energie v dopravě

  Žijeme v době velkých proměn energetiky v EU. Mezi hlavní dva důvody těchto změn dle našeho názoru patří legislativní tlak, jehož cílem je snížení zátěže životního prostředí, a technologický pokrok, který přináší dostupnost alternativní zdrojů energie.

 • Turbulence na trhu práce

  Válečný konflikt na Ukrajině dopadá negativně na více než polovinu českých podniků z oboru výroby, velkoobchodu a logistiky. Dopady však nejsou tak silné, jak se původně očekávalo.

 • Velké navyšování mezd není možné

  Více než čtvrtina výrobních, velkoobchodních a logistických firem má dnes větší počet zaměstnanců než vloni. Nábor v těchto oborech dále intenzivně pokračuje, protože pracovníci stále chybí přibližně třem čtvrtinám firem.

 • Jakou paletu je dobré použít?

  Europaleta je nejrozšířenější výměnná transportní paleta na světě. Na evropském kontinentu pak trhu přepravních palet naprosto dominuje. V současnosti je na světě v oběhu přes 600 mil. kusů jen europalet EPAL.

 • Nová šance pro palety

  Paleta je v dnešní době nejvíce používanou standardizovanou manipulační jednotkou. Najdete ji téměř v každé výrobní, obchodní nebo logistické firmě.

 • Proč je použitá paleta dražší než nová?

  Covid, růst poptávky, uzavírky v Číně, clo na dovoz dřeva z Kanady do USA a tím zvýšená poptávka evropského dřeva za oceánem, válka na Ukrajině, energetická krize a mnohé další události přinesly řadu problémů, kterým musí firmy při shánění palet čelit.

 • Výzvy pro české průmyslové podniky

  České průmyslové podniky v současné době čelí řadě výzev, které mohou zásadně ovlivnit jejich budoucnost, a dokonce i jejich přežití. Od dramatického nárůstu cen energií, přes změny obchodních modelů až po modernizaci informačních technologií.