Různé
Polská stavební společnost Budimex oficiálně získala první dálniční zakázku od vstupu na český trh. Uspěla totiž ve výběrovém řízení na výstavbu 7,6 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 ze Džbánova do Litomyšle. K podpisu smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky došlo 7. března. Investice dosahuje hodnoty 3,423 miliardy korun. Stavba by měla být dokončena do roku 2027.

„Tento úspěch posiluje pozici Budimexu na českém trhu, kde jsme za poslední 2 roky podali přes 30 nabídek v celkové výši 65 miliard korun. Výstavba tak důležitého úseku české dálniční sítě je také vynikající příležitostí k přenosu našeho know-how a osvědčených postupů získaných při výstavbě stovek kilometrů dálnic v Polsku,” uvádí Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex.

Stavbu dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí plánuje polská firma zahájit na začátku druhého čtvrtletí roku 2024. Trasa začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Džbánov, kde se napojuje na předchozí úsek této dálnice Vysoké Mýto – Džbánov. Dále prochází rozptýlenou zástavbou jižně od stávající silnice I/35, následně vede po severozápadní straně Litomyšle a napojuje se na úsek Litomyšl – Janov.

V rámci prací Budimex postaví hlavní úsek silnice o délce 7 589 metrů a dále 147 objektů, včetně devítí mostů o celkové délce 1 137 metrů. Realizace zahrnuje rovněž několik viaduktů, estakád a 6,3 kilometru protihlukových stěn. Rekonstrukcí projde také zhruba 16 kilometrů místních komunikací. Firma bude rovněž řešit kolize se stávající podzemní a nadzemní infrastrukturou.

„Prvními kroky po podpisu smlouvy je převzetí staveniště, následné navržení investice a její přijetí s klientem. Ke spolupráci jsme si vybrali prověřené české firmy. Vzhledem k rozsahu našeho působení na trhu se spoléháme také na vlastní zdroje, ale neustále hledáme další české partnery,” říká Krzysztof Sokołowski, ředitel společnosti Budimex pro Českou republiku a Slovensko.

Úsek D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je celkově již druhou zakázkou, kterou Budimex na českém trhu získal. V prosinci 2023 firma podepsala smlouvu na výstavbu poldru v Kutříně. V rámci investice v hodnotě 639 mlionů korun vybuduje suchou retenční nádrž a hráz o délce 146 metrů a výšce 17,8 metru. Firma také čeká na podpis smlouvy na výstavbu 21kilometrového úseku dálnice D11 z Trutnova k hranicím s Polskem.

V posledním období Budimex výrazně zrychlil expanzi na zahraniční trhy. Polský generální dodavatel již řadu let úspěšně realizuje zakázky v Německu a na Slovensku. V prosinci 2023 společnost podepsala svůj první kontrakt v Lotyšsku, kde v rámci mezinárodního konsorcia postaví 230 kilometrů dlouhý úsek železniční trati Rail Baltica v hodnotě převyšující 90 miliard korun.

Zdroj: Budimex