Doprava a spedice

 • Nové výzvy a trendy na moři

  Globální pandemie do významné míry ovlivňuje tok zboží a má dopady na celosvětový obchod a logistiku. Nepředvídatelnost v námořní dopravě postavila firmy před několik výzev a přiměla je klást si častěji nové otázky.

 • Přístavy jsou zahlceny kontejnery

  Námořní přeprava představuje nejekonomičtější typ přepravy, což umožňuje mimo jiné obrovská kapacita nákladních lodí. Na největší z nich je možné naložit až téměř dvacet tisíc kontejnerů. Zákazník však musí počítat s delší dobou přepravy.

 • Správně nastavené pojištění je základ

  Limit odpovědnosti dopravce stanovený článkem 23 Mezinárodní úmluvy CMR představující v přepočtu maximálně 260 Kč za kilogram hrubé váhy zboží nemusí v případě poškození zboží při přepravě pokrýt celou jeho hodnotu.

 • Komplexní přístup je lepší

  V rámci nákladní přepravy může být zboží poškozeno například během dopravní nehody či nežádoucím vlivem počasí. Může také dojít k odcizení zboží nebo jeho poškození útokem vandalů.

 • Dopravce potřebuje jistotu

  V řadě odvětví je „obchod se strachem“ běžným produktem. Vítězem v této oblasti je bezesporu burza, která z pohledu strachu a očekávání vytváří řadu nástrojů a produktů. Také pojišťovnictví kalkuluje se strachem z možných rizik.

 • Těžká doba zvyšuje nároky na dopravce

  Země Evropské unie si zvykly na snadnou dopravu zboží přes hranice. Největší komplikací, s níž se v posledních letech potýkaly, byly rozdílné systémy výběru mýta na dálnicích v jednotlivých zemích a nedostatek řidičů.