Doprava a spedice

 • Dopravní kapacity zoufale chybí

  K úkolům speditéra patří přeprava, překládka a skladování zboží. V poslední letech má však na starosti celý supply chain. Je to sofistikovaná činnost, při které představuje přeprava zboží z bodu „A“ do bodu „B“ jen jednu část celého řetězce.

 • Dopravce a jeho povinnosti

  Nezbytnou součást BOZP představují vypracování dokumentace, kategorizace, vyhodnocení potenciálních rizik, pravidelná školení a zajištění odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.

 • Terminál jako řízené mraveniště

  Na terminálech kombinované dopravy se setkáváme s více druhy dopravy, pohybem různých vozidel a pracuje zde mnoho lidí. O tom, jak zajistit bezpečný provoz terminálu, jsme měli možnost hovořit s Jaroslavem Fürstem ze společnosti METRANS.

 • Největším rizikem je samotná jízda

  Bezpečnost práce řeší přepravní společnosti dnes a denně. Zhruba 70 procent jejich zaměstnanců tvoří řidiči, jejichž náplň práce je ohraničena řadou povinností s ohledem na bezpečnost práce a je také často předmětem kontroly hned několika institucí.

 • Vlečky mají budoucnost

  Z důvodu zjištění zájmu společností o obnovu vleček byla Svazem chemického průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Sdružením železničních nákladních dopravců připravena jednoduchá anketa.

 • Nové výzvy a trendy na moři

  Globální pandemie do významné míry ovlivňuje tok zboží a má dopady na celosvětový obchod a logistiku. Nepředvídatelnost v námořní dopravě postavila firmy před několik výzev a přiměla je klást si častěji nové otázky.

 • Přístavy jsou zahlceny kontejnery

  Námořní přeprava představuje nejekonomičtější typ přepravy, což umožňuje mimo jiné obrovská kapacita nákladních lodí. Na největší z nich je možné naložit až téměř dvacet tisíc kontejnerů. Zákazník však musí počítat s delší dobou přepravy.