Zaměření

Praktická LOGISTIKA je odborný internetový portál zaměřený na logistiku v širších souvislostech. Zabývá se především praktickými ukázkami a příklady z oblastí nákladní dopravy a spedice, skladování, manipulace se zbožím, distribuce a zásobování, balení, IT, pojistných a finančních služeb. Mimo to zde najdete také rubriky mapující různé události související s logistikou, aktuality a speciální rubriku zaměřenou na logistiku nebezpečných věcí.

Obsah portálu praktická LOGISTIKA tvoří především původní články zaměřené na zkušeností z praxe, případové studie, názory odborníků a reportáže z logistických akcí.

Praktická LOGISTIKA cílí nejen na oblast klasické distribuce, skladování a přepravy v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, ale také na vnitropodnikovou logistiku či oblast průmyslové výroby.

Čtenáři

Čtenáři jsou především odborníci z praxe: podnikatelé, jednatelé, manažeři logistiky a vedoucí skladů z výrobních a obchodních firem, manažeři distribučních společností, dopravních a spedičních firem a společností poskytujících logistický full servis.

Distribuce

Praktická LOGISTIKA je distribuována elektronickou poštou prostřednictvím Direct mailingu na cca 7 000 adres.