Manipulace a technika

 • Vysoko a bezpečně

  Jedním z nejdůležitějších požadavků na efektivní skladování je prostorová úspornost skladů. Snaha o její dosažení vede k využívání stále větších výšek ukládání palet se zbožím v regálových systémech.

 • Konečná pro spalovací motory?

  Čelní vysokozdvižné vozíky poháněné spalovacím motorem představují základ manipulační techniky s dlouholetou historií. Jsou určeny především pro manipulaci na venkovních plochách.

 • Sklad v souladu s výrobou

  Jednou z prvních a nejdůležitějších součástí vybavení velkých i malých firem zabývajících se výrobou jsou regály. Bez nich není v provozu řád. Také díky regálovému systému výrobní firmy generují zisk. Proto je dobré toto vybavení nepodceňovat.

 • VNA vozík je dobrým řešením

  Vzhledem k online obchodu je intralogistika konfrontována s neustále rostoucími požadavky. Ve snaze vyrovnat se s těmito výzvami sází mnoho podniků na efektivní sklady s úzkými uličkami.

 • Ulička vzniká podle potřeby

  Výhodou mobilních regálů je vysoké využití prostorových dispozic skladu. Tento systém nemá pevně nastavené řady a uličky. Regálové řady jsou umístěny na podvozcích, které vytvoří uličku tam, kde je jí aktuálně třeba.

 • Vozík je možné řídit i bez volantu

  Jak může být řízení vysokozdvižného vozíku ještě jednodušší a ergonomičtější? Společnost Linde Material Handling na tuto otázku odpověděla na zákaznické akci World of Material Handling představením inovativního systému Linde Steer Control.