Manipulace a technika
Vybavení skladu regálovými systémy vyžaduje komplexní přístup z hlediska skladování. Dodavatel totiž nestaví pouze regály, ale spolupracuje s dodavateli manipulační techniky a pochopitelně se zákazníkem, který musí přesně specifikovat veškeré potřeby, včetně povrchové úpravy regálu.

Michal Škurka, vedoucí realizace společnosti PROMAN, podotýká, že na začátku je nutné posoudit prostředí, do kterého bude regál instalován. Je nutné vzít v úvahu vše, od rozsahu teplot, vlhkosti, ale také požadavky ze strany ukládaného materiálu. Nejčastější povrchovou úpravou u většiny regálů je prášková vypalovaná barva neboli komaxit. Má nespočet výhod, od rychlosti nanášení na konstrukci bez nutnosti schnutí, až po vhodnost do potravinářského a chemického průmyslu. Další častou povrchovou úpravou je pozink. Ať už galvanický na žárový.

„Čas od času se setkáváme s požadavkem na nerezový regál. Ten je vyžadován do potravinářství, kde dochází ke kontaktu s potravinami nebo v nemocnicích a farmacii,“ vysvětluje Michal Škurka, který pro venkovní umístění vždy doporučuje žárový pozink. Jedná se sice o jednu z nejdražších povrchových úprav, ale z pohledu odolnosti vůči povětrnostním vlivům a tím i životnosti celé konstrukce je nejlepší. Naopak pro umístění ve skladové hale, kde je relativně stálá teplota i vlhkost, lze volit cenově příznivější galvanický pozink nebo komaxit. Po splnění požadavků na odolnost prostředí je pak rozhodující samozřejmě cena.

Úpravu je nutné důkladně zvážit

Liší se povrchová úprava v souvislosti s jednotlivými typy regálů? Například u nejmenších regálů, a to u policových, se nejčastěji používá galvanický pozink. Díly policových regálů se vyrábějí z pozinkovaného plechu, takže se zde dodavatel vyhne následné povrchové úpravě.

„Galvanický pozink je do vnitřních skladových prostor vyhovující a také cenově nejpříznivější. Existují však vnitřní prostory, do nichž je dobré zvolit jiné řešení. Mám na mysli například skladování archivních exponátů, potravin nebo chemikálií. V těchto případech, stejně jako u paletových regálů, je potřeba použít již několikrát zmiňovaný komaxit,“ doporučuje Michal Škurka a dodává, že v těchto případech může PROMAN nabídnout celou barevnou škálu dle vzorníku RAL. Většina regálových prvků je ale vyráběna a držena skladem ve standartních barvách. Dle přání zákazníka jsou případně dodatečně upraveny.

Michal Škurka rovněž zmiňuje velké konstrukce a rozměrné díly. Například u skladových plošin se používá klasická stříkaná barva. Také tato povrchová úprava samozřejmě bezezbytku splňuje náročné požadavky na prostředí a funkčnost. Každá z uvedených povrchových úprav má svoje výhody, ale i nevýhody vůči ostatním typům. Proto je potřeba vše dobře posoudit.

Časté požadavky na barvu

Jak povrchová úprava souvisí s image zákazníka? Michal Škurka říká, že dodavatel má vždy snahu přizpůsobit se ve všem, pokud je to technicky možné. Požadavky na konkrétní barvu jsou poměrně časté. Někdy na nich zákazník trvá, i když to znamená nemalé finanční náklady navíc a delší dodací dobu. Většinou to souvisí s dodržením firemních barev, kterými se daná firma prezentuje a jsou s ní spojené.

„Některý zákazník chce použít firemní barvy i na regálech, které jeho zákazníci ani neuvidí. Prostě si dává záležet na každém detailu a ladí celou firmu se všemi prostory. V některých případech dokonce do zakázky vstupuje architekt. Ten se potom vyjadřuje nejen k regálům, ale i k jednotlivým dílům. V tomto případě dochází také na vzorky dílů dodaných a schválených před vlastní realizací,“ vysvětluje Michal Škurka.

Odolnost a estetický vzhled

Jakub Eger, specialista na regálové systémy ve společnosti Jungheinrich, zdůrazňuje, že základ regálů Jungheinrich představuje kvalitní ocel, která je standardně upravena komaxitovým povlakem. Tato prášková úprava je ideální pro většinu prostředí díky své odolnosti a estetickému vzhledu.

„Pro specifické požadavky, jako jsou venkovní prostředí, potravinářství, nebo chemicky náročný provoz, doporučujeme našim zákazníkům povrchovou úpravu pozinkováním. Galvanizace poskytuje vynikající ochranu proti korozi a zvyšuje dlouhodobou odolnost regálů v těchto náročnějších podmínkách,“ uvádí Jakub Eger a podotýká, že výběr správné povrchové úpravy může mít významný vliv na image firmy. Komaxitová úprava nabízí širokou paletu barev a dokončení, což zákazníkům umožňuje přizpůsobit vzhled regálů své firemní identitě. Nabízíme poradenství, které zákazníkovi umožňuje zvolit povrchovou úpravu nejlépe odpovídající jak jeho praktickým potřebám, tak image firmy.

Pozinkování: klíč k životnosti

Na nutnost použití kvalitní oceli pro výrobu regálů upozorňuje rovněž Martin Řehák, manažer tréninku a produktové podpory Linde Material Handling Česká republika: „V krátkosti lze říci, že u každého regálového systému, se kterým se setkáte na našich projektech, najdete systém, který je tvořen nejkvalitnější certifikovanou ocelí. Ta musí splňovat ty nejvyšší požadavky především s ohledem na pevnost, definovanou vratnou deformaci (různé typy průhybů), ale i odolnost v určitých prostředích.“

Povrchová úprava má dvě základní funkce. První je odolnost proti vnějším vlivům, v rámci které je potřeba chránit každou část regálového systému. Je nutné, aby nedocházelo k poškození a nesnižovala se nosnost jednotlivých částí celého systému. Druhou funkci představuje vzhled regálových systémů. Jednotliví výrobci si udržují vlastní barevné kombinace, aby bylo na první pohled jasné, kdo daný systém dodával.

„Všechny části kompletních regálových systémů mají povrchovou úpravu tvořenou pozinkováním. Ano, existují různé technologie, nicméně dokonalé pozinkování je klíčem k životnosti povrchové úpravy. Barevné varianty dosáhnete většinou použitím práškových barev, případně stříkáním. Jako u většiny technologií je také povrchová úprava u jednotlivých výrobců velmi podobná,“ tvrdí Martin Řehák a poukazuje na nutnost srovnání celkové vlastnosti daného produktu jako celku, zohlednění kombinací jednotlivých částí a jejich vzájemného ovlivňování. Sebekvalitnější povrchová úprava nemůže zabránit poškození. Proto je dobré zvolit dodatečnou ochranu regálového systému pomocí různých mechanických dorazů, chráničů, či zpevnění.

Martin Řehák upozorňuje, že vybavit sklad regály je proces, který musí začít od základního požadavku co budu skladovat, jak dlouho to chci skladovat a jakým způsobem budu přijímat a vydávat zboží. jako Pro dodavatele je ideální být u celého procesu od začátku.

„Pochopitelně mohou nastat různé situace, které je nutné řešit za běhu. Zde můžeme zmínit například rovinatost podlahy, přejezdy nebo jen obyčejnou nosnost podlahy pro jednotlivé typy regálů nebo regálových systémů. Pokaždé probíhá mnoho jednání a posuzují se rozdílné názory, ale vždy se to vyplatí. V Linde existuje oddělení, které se právě intralogistikou zabývá a je schopno pokrýt i ty nejnáročnější požadavky zákazníka,“ říká Martin Řehák.

Nepodceňujte vzhled regálů

Kromě nosnosti a funkčnosti regálů je důležitá jejich odolnost proti vnějším vlivům a také jejich vzhled. Klíčové jsou zejména povrchové úpravy, protože přímo ovlivňují životnost regálů, údržbu a náklady na ni.

„Při návrhu regálového řešení je nejdůležitější funkčnost, dále pak zákazníkům přinášíme inspiraci, jakou zvolit povrchovou úpravu podle jejich potřeb. V minulosti se například venkovním regálům nevěnovala taková pozornost. Dnes je možné s rozumnými náklady připravit i velmi estetická řešení třeba ve firemních barvách,“ je přesvědčen Jaroslav Leun, vedoucí oddělení pro intralogistická řešení společnosti STILL ČR.

Venkovní regálové systémy jsou vystaveny náročným podmínkám. Musí čelit proměnlivým povětrnostním vlivům, jako jsou déšť, sníh, UV záření a teploty kolísající v širokém rozsahu. Proto se na ně většinou používají pozinkované materiály, které poskytují velmi dobrou ochranu proti korozi. Ty mají matně šedý povrch a jejich vzhled tedy není příliš atraktivní. Naproti tomu jejich údržba není náročná.

Pokud hraje estetický aspekt pro zákazníka důležitou roli, lze využít práškové lakování. Během tohoto procesu se na povrch regálu nanáší elektrostaticky nabitý prášek, který se následně vypaluje ve vytvrzovací peci. Výsledkem je hladký, rovnoměrný a odolný povrch. K dispozici je v široké paletě barev, jež mohou korespondovat s korporátním designem.

Lakované regály ovšem nevykazují takovou odolnost jako ty z pozinkovaných materiálů a při jejich venkovním použití může po čase docházet k barevné nestálosti. Také se příliš nehodí ke skladování kovových výrobků s ostrými hranami, protože jejich konstrukce se může poškrábat. Choulostivější jsou i na údržbu. Abyste udrželi nízké náklady na ni a zamezili rozšíření koroze, je důležité pravidelně vyhledávat poškozená místa a opravovat je.

U regálů určených pro vnitřní použití nepředstavují povětrnostní podmínky takový problém, a proto si lze více hrát s estetickým provedením. I v jejich případě je práškové lakování častou volbou díky flexibilitě a relativně dobré odolnosti proti oděru a mechanickému poškození.

Klient společnosti či návštěva se často dostane i do prostor, kde může vidět vnitřní regály. Jestliže jejich vzhled koresponduje s celkovým designem, zvyšuje to pozitivní dojem z firemní kultury.

Společnost STILL je odborník na intralogistická řešení a nabízí obrovský výběr možností pro sklady i výrobní haly. „Kromě manipulační techniky dodáváme komplexní intralogistická řešení, včetně regálových systémů, warehouse managementu, zkrátka všeho, co zákazník pro svůj sklad, výrobní halu nebo jiné prostory potřebuje,“ dodává závěrem Jaroslav Leun.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Jungheinrich a Václav Podstawka