• Hlavní problém: Fixace nákladu

  Při silniční kontrole přeprav nebezpečných věcí nebývá pokaždé vše v pořádku. Statistiky vypovídají o cca 10–15 % dopravních jednotkách, u kterých je zjištěno porušení.

 • ADR napříč celou přepravou

  Přepravy nebezpečných věcí představují velice specifickou oblast. Na dopravce provádějící tyto přepravy jsou kladeny vysoké nároky především z hlediska odbornosti a spolehlivosti.

 • Klíčové jsou procesy i lidé

  Přeprava nebezpečných věcí může být rizikovou činností, během které může dojít k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. Proto by tyto náklady měly přepravovat zkušené dopravní firmy, které striktně dodržují dohodu ADR.

 • Kontrolujete zábavní pyrotechniku?

  Zájem o různé výrobky zábavní pyrotechniky na konci roku strmě stoupá. I když od odpalování rachejtlí mnoho lidí ustupuje s ohledem na zvířata a přírodu vůbec, stále jde v Česku o populární zábavu.

 • Kdy platí výjimka?

  Chceme-li přepravovat nebezpečné věci po veřejných komunikacích, musíme dodržet příslušná ustanovení Dohody ADR, která nám ale v kapitole 1.1 umožňuje některá ustanovení v určitých případech neplnit.

 • Transformace musí mít smysl

  Chemický průmysl má pro technologickou suverenitu Evropy zásadní význam. Téměř všechna průmyslová odvětví jsou přímo či nepřímo závislá na jeho výrobcích, procesech a postupech, protože jsou často prvním článkem dodavatelských řetězců.

 • Pozor na hořlavý prach

  V mnoha průmyslových odvětvích se i přes moderní výrobní technologie nelze vyhnout prachu. Ať již je to jemný polétavý prach, prach z nanočástic, prach betonový, dřevěný, plastový, kovový, ze svařování či hořlavý prach.

 • Jak eliminovat riziko?

  Poslední dobou z různých stran slýcháme o nehodách a požárech, které spojuje jeden jmenovatel – Li-Ion baterie. Jsou Li-Ion baterie / akumulátory skutečně takovou nepředvídatelnou hrozbou, jak by se mohlo na první pohled zdát?

 • Základem je dokonalá souhra

  Plánování přeprav kraje v nákladní dopravě mimořádně důležitou roli. Zákazník potřebuje zboží včas a v odpovídající kvalitě. V tomto článku se podíváme, jak tuto problematiku zvládají firmy Dachser Czech Republic a ČSAD Uherské Hradiště.