• Extrémní podmínky lze zvládnout

  Zimní období přináší vždy extrémní klimatické podmínky na silnicích a zvýšené nároky na techniku i řidiče. Rizika na silnicích v zimě jsou všem obecně známá a netýkají se jen přeprav pohonných hmot.

 • Manipulace bez rizika

  Prostředí v chemické výrobě a skladování negativně působí na některé prvky manipulační techniky. Na druhou stranu manipulační technika může představovat riziko pro bezpečnost práce. Proto je do nebezpečného prostředí vyžadována speciální úprava vozíků.

 • Osvědčení na omezenou dobu

  Pandemie koronaviru ovlivnila prakticky všechny oblasti našeho života a fungování. Výrazná omezení samozřejmě zaznamenalo i odvětví služeb, tedy i oblast poskytování vzdělávání v oblasti přepravy nebezpečných věcí.

 • Odpad jako společný problém

  V rámci silniční přepravy nebezpečných věcí je definovaná role bezpečnostního poradce. Ten ve firmě zodpovídá za nastavení správných a bezpečných postupů, které souvisejí s přepravou nebezpečných věcí, jejich balením, nakládkou, plněním či vykládkou, a to jak u odesilatele, dopravce i příjemce.

 • Kontrola dopravní jednotky ADR

  Během přepravy nebezpečných věcí musí všichni účastníci přepravy dodržovat stanovené povinnosti, které vyplývají z Dohody ADR a u nás v České republice také ze zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

 • Důvěřuj, ale prověřuj!

  Zboží přicházející do skladu je nutné z různých důvodů kontrolovat. O své dlouholeté zkušenosti se s námi podělili odborníci ze společností GEFCO a STACHEMA CZ.