Nebezpečný náklad
Používáte při své činnosti látky nebezpečné pro životní prostředí, zdraví zaměstnanců či přinášející riziko požáru? V tom případě musíte ze zákona zajistit, aby při skladování a manipulaci s těmito látkami nedocházelo k ohrožování životního prostředí, zdraví osob a aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru.

Společnost DENIOS se již více než 37 let zabývá vývojem a výrobou produktů pro bezpečnou manipulaci a skladování chemikálií, pohonných hmot, olejů, hořlavých látek, Li-Ion baterií, odpadů a jiných nebezpečných látek. Kompletní sortiment produktů zahrnuje širokou škálu řešení – od záchytných van z oceli, plastu nebo nerezu, podlahových záchytných van a regálů, přes sypké a textilní sorbenty, čerpadla na nebezpečné látky, bezpečnostní skříně, až po velké skladovací kontejnery, které je možné umístit na volném prostranství i uvnitř budovy. Dlouholeté know-how firmy DENIOS se také odráží v nabídce individuálních projektů, o které se starají odborně školení projektanti a technici ve vzájemné součinnosti se zákazníkem, aby výsledný produkt přesně odpovídal požadavkům a potřebám zákazníka a zároveň splňoval veškeré legislativní požadavky.

Legislativní požadavky na skladování nebezpečných látek lze v praxi jednoduše splnit pomocí speciálních produktů zabraňujících únikům nebezpečných látek. Pokud však přece jen k menšímu či většímu úniku dojde, existují spolehlivé prostředky, které zamezují dalšímu šíření uniklých kapalin a které značně přispívají k efektivitě likvidace havárie.

Záchytné vany – bez nich to nejde

Základním produktem pro bezpečné skladování nebezpečných látek, který by neměl chybět v žádném podniku, kde se nebezpečné látky používají, je záchytná vana. Záchytné vany spolehlivě zachytí uniklé nebezpečné látky a poskytnou tak dostatečnou ochranu. Při nákupu záchytné vany je třeba si dopředu stanovit určitá kritéria, podle nichž budete vhodnou záchytnou vanu vybírat. Jedním z těchto kritérií je dostatečný záchytný objem. Výši záchytného objemu stanovuje Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ve většině případech podle obecného pravidla, kdy musí být zvolená záchytná vana schopna pojmout alespoň 10 % celkového skladovaného množství kapalin, minimálně však 100 % objemu největší uskladněné nádoby. Neopomenutelnou předností záchytných van od DENIOSu je bezesporu fakt, že drtivá většina z nich disponuje certifikovanou těsností, která zaručuje absolutní nepropustnost. V nabídce jsou záchytné vany z různých materiálů – oceli, plastu či nerezu, přičemž volba vhodného materiálu záleží na druhu skladované látky.

Bezpečnostní skříně na nebezpečné látky

Pokud potřebujete zajistit kontrolovaný přístup k uskladněným chemikáliím či hořlavinám, můžete je bezpečně uskladnit ve speciálních skříních na nebezpečné látky. Skříně na nebezpečné látky mají oproti záchytným vanám tu výhodu, že jsou uzamykatelné, takže k uloženým nebezpečným látkám nemá přístup každý. Tyto skříně jsou vyráběny v různých provedeních, přičemž výběr vhodné skříně vždy záleží na druhu nebezpečné látky, kterou potřebujete uskladnit.

Pro bezpečné skladování agresivních chemikálií, např. kyselin a louhů, jsou určeny speciální skříně vyrobené z vysoce odolného polyethylenu. Další variantou pro bezpečné skladování agresivní chemie jsou ekologické skříně vyrobené z oceli, musí však být vybaveny plastovou vložnou vanou. Na skladování neagresivních chemikálií a jedů skvěle poslouží chemické skříně. Ani skříně na chemikálie a ani skříně na kyseliny a louhy nejsou však určeny pro skladování hořlavin. K tomuto účelu jsou určeny bezpečnostní skříně s požární odolností.

Při skladování hořlavin, které jsou většinou zároveň i látkami nebezpečnými pro životní prostředí, je nutné zohlednit také bezpečnostní požadavky vyplývající z předpisů ohledně požární prevence a ochrany. Pro správné a bezpečné skladování hořlavin slouží bezpečnostní skříně s požární odolností, které představují spolehlivé řešení pro eliminaci rizika vzniku požáru. Tyto protipožární skříně představují odvětrávaný prostor pro bezpečné skladování hořlavin. Požárně odolné skříně se používají především pro skladování menšího množství hořlavých látek v souladu s evropskou normou ČSN EN 14470-1 a lze je umístit přímo v provozech, kancelářích či laboratořích. Bývají odvětrávány mimo budovu samostatnou ventilací nebo je lze vybavit uhlíkovým filtrem.

Všechny protipožární skříně DENIOS odpovídají normě ČSN EN 14470-1 a jsou dodávány s certifikovanou požární odolností 30 nebo 90 minut. Dojde-li v krajním případě k požáru, tato požární odolnost poskytne dostatek času jak personálu k bezpečnému opuštění pracoviště, tak hasičům k uhašení požáru. Protipožární skříň poskytuje též ochranu uskladněných látek před explozí v důsledku jejich přehřátí způsobeného požárem.

Sorbenty pro každodenní použití i likvidaci havárie

Stane se, že i přes veškerou opatrnost k nějakému úniku nebezpečné látky mimo záchytnou vanu přesto dojde. Jak vyřešit takovou situaci? Se vším si hravě poradí DENSORB sorbenty a havarijní soupravy! V první řadě je třeba zastavit další únik nebezpečné látky a zabránit jejímu šíření. Tento krok je obzvláště důležitý především tehdy, dojde-li k úniku poblíž kanalizační vpusti či na frekventovaném místě. Pak následuje samotný úklid. 

Nutno ještě podotknout, že se sorbenty dělí na hydrofóbní sorbenty, které odpuzují vodu a jsou tak jsou jako stvořené pro odstranění olejů z vodní hladiny, a na hydrofilní sorbenty, které absorbují jakékoliv kapaliny, které jim přijdou do cesty, tedy oleje, uhlovodíkové kapaliny, chemické látky, ale i vodu.

Jak známo, štěstí přeje připraveným a platí to i v tomto případě. Takže pokud ve vašem provozu máte dostatek sorpčních prostředků či kompletní havarijní sadu, máte napůl vyhráno! DENSORB havarijní soupravy obsahují, v závislosti na provedení, vedle různých druhů sorbentů i utěsňovací pomůcky pro utěsnění kanalizačních vpustí a odpadů, či plovoucí norné stěny pro použití na vodních tocích a další užitečné pomůcky pro případ nehody. Havarijní souprava sorbentů obsahuje sorbenty jak pro ohraničení uniklé kapaliny, aby se nemohla dál šířit, tak i sorbenty pro následný úklid. Pro ohraničení úniku jsou vhodné sorbenty ve tvaru hadů, pomocí kterých snadno „obklíčíte“ uniklou kapalinu. Poté nastává čas na její likvidaci pomocí dalších sorbentů. K úklidu ohraničeného úniku se používají sypké sorbenty či textilní sorbenty, nejčastěji v podobě sorpčních rohoží či rolí.

Více informací k záchytným vanám, sorbentům, skříním na nebezpečné látky a dalším produktům společnosti DENIOS naleznete na webových stránkách https://www.denios.cz/shop/.

Zdroj: DENIOS