Manipulace a technika
Jak vybavit distribuční centrum regálovými systémy, kombinací jednotlivých součástí a promyslet jejich návaznost na manipulaci? To je vždy zapeklitý oříšek a vždy se jedná o několikastupňový proces. Všechno vypadá relativně jednoduše, ale čím více se člověk noří do kompletní problematiky, tím více otázek a poznámek vyplouvá na povrch.

Současná doba přináší nejen rychlost a vysoké nároky, ale stále více se řeší efektivita skladování. Co vše se za pojmem efektivita ukrývá? Nebudeme hovořit o využití energie nebo úsporném motoru. Podívejme se do standardního skladu, zamysleme se nad náklady na vytápění, případně temperaci. Každého může v této souvislosti napadnout rozdíl mezi efektivně využitým prostorem a nevyužitým. Některé prostory přeci ani využít nelze. Třeba oblast nad nákladními rampami, prostor nad balící linkou v logistickém skladu a podobně.

Komplexní řešení je výhodnější

„Tyto prostory, chceme-li je využít, musí být vyprojektovány tak, aby splnily přesně to, co si zákazník představuje a to, co mu dovoluje stavební a provozní situace. Toto vyžaduje flexibilitu, zkušenost a velmi, ale skutečně velmi otevřenou spolupráci. Potom začnou vznikat nové a velmi zajímavé prostory, které dokážou využít i takzvaný, neefektivní prostor,“ vysvětluje Martin Řehák, produktový manažer Linde Material Handling Česká republika, a dodává, že se jedná o různé typy galerií, mezaninů, pochozí lávky a podobně. Vybavit sklad regály je proces, který musí začít od základního požadavku co chci skladovat, jak dlouho to chci skladovat a jakým způsobem chci přijímat a vydávat zboží. Ideální je být, jako dodavatel, u celého procesu od počátku. Mohou nastat různé situace, které je nutné řešit za běhu. Je zcela zřejmé, že komplikovanost vestaveb vyžaduje nejen správné navržení prostorů, ale především odpovídající materiálový tok zboží, produktů a vlastně všeho, to záleží na konkrétním provozu.

Druhou část představuje vybavení celého systému technikou. Je to otázka, kterou musí konkrétní logistický manažer otevřít ať chce nebo nechce. Velmi často logistik koordinuje více dodavatelů, a to znamená více kontrol, více času, více nákladů, které nejsou na první pohled vidět.

Realizace společnosti PROMAN

„Pokaždé navrhujeme princip studie, která pomůže nejen v orientaci, ale i v oblastech výběru té nejvhodnější techniky. Vždy rád říkám, že jeden dodavatel přináší jen samé výhody, protože projekt řeší komplexně. Ano je to nejlepší varianta, ale v současné době je nejdůležitější příprava, celkový pohled, proporce systému a návaznosti následné integrace. Dojde-li totiž v této fázi k podcenění, přinese to další a další náklady a další a další starost,“ je přesvědčen Martin Řehák. „Když se to podaří vymyslet, nasimulovat a připravit, je to pak jen o organizaci montáže a uvedení do provozu. Zde jsme schopni na celý proces dohlédnout a odladit vše potřebné. Každý projekt je o výsledku a dobrý výsledek může zaručit jen odpovídající řešení, které počítá s různými alternativami jak skladování, manipulace se zbožím, tak celkové integrace.“

Dobře využitá výška skladu

Michal Baier, obchodní zástupce společnosti PROMAN, vidí hlavní výhodu ocelových plošin především ve využití výšky skladu při plošném skladování. Například ve skladu, který má výšku 10 000 mm díky ocelové plošině znásobíte skladovou plochu 4x (úrovně jednotlivých podlah například 0, 2500, 5000, 7500 mm). Nevýhody spočívají v tom, že do jednotlivých podlaží je nutné materiál nějak dopravit a poté ho nějak vychystat. V minulosti se tyto operace řešily převážně pomocí vysokozdvižného vozíku, kdy vozík založil paletu se zbožím do příslušného patra plošiny přes zakládací branku a zboží z palety následně obsluha rozebrala a založila do regálů. V dnešní době, kdy je lidská práce čím dál dražší a méně dostupná, se využívá víc než dříve výtahů s poloautomatickým nebo automatický režimem nebo poháněnými dopravníky.

„Zvýšený zájem o plošiny registrujeme již 8-9 let, kdy se začaly objevovat poptávky i po dodávkách velkých plošin o velikosti několika tisíc metrů čtverečních. Je to hlavně díky velkým skladům firem podnikajících v e-comerce, kde je potřeba držet velkou skladovou zásobu. V poslední době se nám čím dál častěji objevují i poptávky po plošinách, na které se umisťuje různá automatizovaná technologie. Pokud to dovoluje výška skladu, pak je tato technologie umístěná na plošině, a ložnou plochu na podlaze může klient dále využívat dle jeho potřeb,“ tvrdí Michal Baier.

Jak vypadá běžný způsob využití plošiny? Probíhá buď plošné skladování palet nebo rozměrného zboží nebo jsou na plošině instalované policové regály. V případě regálů se zboží vychystává do vozíků, které se pomocí výtahu posílají do přízemí a přesouvají se buď do prostoru balení nebo na výrobní linku, podle toho, o jaký provoz se jedná. Pokud je na plošině instalovaný dopravník, pak se zboží z vozíků překládá na dopravník, který zboží dopraví na příslušné místo.

Výtahy převážně pro materiál

Michal Baier uvádí, že galerie a plošiny používané v logistických a skladových centrech se vždy skládají ze sloupů, hlavních nosníků a vedlejších nosníků vyrobených z oceli. Ocelová konstrukce je pokryta nejčastěji podlahovou dřevotřískovou deskou nebo v méně obvyklých případech plechem. Dále je plošina vybavena schodištěm, zábradlím, zakládací brankou pro založení zboží pomocí vysokozdvižného vozíku a v některých případech i výtahem.

Pohyb skladníků mezi jednotlivými patry je zajištěn pomocí schodiště, a to i v případě, že je plošina vybavena výtahem. Převážně se totiž jedná o výtahy určené pouze pro přepravu materiálu bez přepravy osob. Výtahy pro přepravu osob totiž podléhají přísnějším předpisům, jsou výrazně dražší. To jsou zřejmě důvody, proč se objevují pouze zřídka.

„Zajímavá byla realizace ocelové plošiny z roku 2018 pro společnost SIGLOCH DISTRIBUTION v Horšovském Týně. Zákazník měl požadavek na rozteče sloupů plošiny cca 13 m. Přitom běžné rozteče sloupů u ocelových plošin se pohybují v rozmezí 3-5 metrů. Pro nás to byla výzva, protože do té doby jsme plošinu s takovouto roztečí sloupů nikde nedodali,“ vzpomíná Michal Baier a doplňuje, že u těchto plošin je hodně důležitá projekční fáze, protože se musí vzít v potaz mnoho faktorů: zatížení plošiny od skladovaného materiálu, zatížení a momenty na patky plošiny (zde byla velká výhoda, že hala byla ve výstavbě, takže stavba připravila takové podloží a podlahu, jaké bylo potřeba), požárně bezpečnostní řešení, vzduchotechnika a design plošiny. Tato projekční fáze trvala asi dva měsíce a bylo to poměrně intenzivní vyjednávání a domlouvání se zákazníkem, jeho designérem, projektantem a stavbou haly. Výroba plošiny trvala 8 týdnů a montáž asi 2 měsíce.

Různé zatížení i výšky

„Pokud je třeba zvětšit plochu skladu, pak montované plošiny představují prakticky ideální řešení, jak jednoduše a bez stavebních úprav navýšit jeho kapacitu,“ říká Jaroslav Leun, vedoucí oddělení pro intralogistická řešení z firmy STILL ČR. Montované plošiny jsou samonosné ocelové šroubované konstrukce. Jejich použití přispívá k optimálnímu a maximálnímu využití plochy. Lze je vystavět i nad stávající technologií nebo pracovišti. Plošinový systém je možné kombinovat s paletovými regály, které se pak využívají ke konstrukci vychystávacích plošin nebo podpoře nakládacích a vykládacích dopravníků pro automatické regálové systémy, případně k vytvoření mezipodlažní plošiny s kancelářemi.

Podle požadavků mohou být plošiny koncipovány pro různá zatížení, jejich nosnosti se pohybují od 250 kg/m2 do 2 000 kg/m2. Mohou také dosahovat různých výšek, jedná se tedy o řešení zcela na míru. Na plošinách mohou stát regálové galerie z několika pater regálů, které jsou propojeny schodišti. Pro plošiny se dají využít velice variabilní podlahy, nejčastěji se používají například rošty nebo DTD. Samonosné plošiny lze bez problému rozšiřovat, případně je demontovat a opět postavit.

Jaroslav Leun k tomu dodává: „Při instalaci montovaných plošin zákazníkům často zajišťujeme také profesionální projektové řízení a úzkou kooperaci s dalšími dodavateli technologií.“

Příkladem řešení STILL ČR může být instalace montované plošiny pro velký e-shop. Pod montovanou plošinou se připravují a balíkují zakázky a na ní jsou umístěny policové regály pro drobný sortiment k vychystávaní zboží. Jiným příkladem může být instalace plošinového regálového systému se třemi patry s výtahovou plošinou, v němž se skladují pneumatiky.

S uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: PROMAN