Manipulace a technika
Paletový regál je modulárním stavebnicovým systémem umožňujícím přizpůsobit šířky polí konkrétní manipulační jednotce. V logistice se běžně používá EUR paleta (1200 x 800 mm). Nicméně paletové regály umožňují skladování i na dalších typech manipulačních jednotek. Používají se mimo jiné rozměry palet 1200 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, IBC kontejnery nebo gitterboxy.

Pro jaké skladování jsou paletové regály určeny? Jak už sám název napovídá jsou určené k ukládání a skladování palet v různých typech skladů (suché sklady, venkovní prostory, mrazírny atd). Kromě palet je v paletových regálech v kombinaci s různými doplňky a příslušenstvím možné skladovat skoro všechno. Ať už se jedná o ploché materiály (desky, plechy), dlouhé materiály (profily) nebo i koberce či cívky s kabely.

„V paletových regálech můžete skladovat všechny typy palet různých rozměrů nebo provedení. Ať už jsou dřevěné, plastové nebo kovové. Nejdůležitější je však kvalita používaných palet. Do regálu by se zboží mělo ukládat pouze na nepoškozených paletách,“ upozorňuje Milan Jenčo, obchodní zástupce společnosti PROMAN, a vysvětluje, že paletové regály jsou jako stavebnice, kterou lze přizpůsobit skladovanému materiálu. „Základ představuje volba správné délky a typu nosníku. Podle typu palety lze upravit hloubku jednotlivých regálových sloupů. Potřebnou hloubku regálu umíme zajistit například přidáním další stojiny nebo dalšího sloupu. Takže z původní hloubky 1100 mm dokážeme vytvořit i několik metrů hluboký regál. Platí to hlavně u spádových nebo vjezdných regálů. V případě atypických palet je možné regál doplnit například rošty, dřevotřískovými deskami nebo ocelovými rámečky pro vytvoření skladovací plochy.

Kombinace s dalšími typy regálů

Z čeho se vychází při realizaci paletových regálů? Důležitá je důkladná příprava. Základ představuje jednání se zákazníkem a zjištění jeho potřeb a požadavků. Následně je nutné specifikovat složení paletového regálu s ohledem na typ skladované palety, její hmotnost a rozměry. Neméně důležité jsou rozměry haly nebo prostoru, včetně výšky.

Ochrana paletového regálu (PROMAN)

Milan Jenčo podotýká, že zároveň je potřeba vědět, jakou manipulační technikou se bude do regálů zakládat. Podle toho se určuje šířka pracovní uličky mezi regály a případně umístění poslední zakládací úrovně. Důležité je také získat informace o různých omezeních, které by mohly ovlivnit návrh dispozice. V neposlední řadě jsou samozřejmě důležité informace související se samotnou realizací. Možnosti návozu materiálu, spolupráce zákazníka při vykládce materiálu a zapůjčení manipulační techniky k montáži.

„Paletové regály můžete kombinovat se všemi druhy regálů. Například použitím podvozků a kolejí vzniknou pojízdné paletové regály. Paletové regály jsou vhodné i pro instalaci pochozích pater, plošin, na které můžeme umístit mimo jiné policové regály,“ uvádí Milan Jenčo a dodává, že při venkovním použití lze na regály instalovat zastřešení nebo oplocení, čím zákazník může získat další skladovací prostor. Neméně důležitou roli mají paletové regály pří výstavbě velkokapacitních skladovací hal, kde se přímo na regály instaluje opláštění budoucí haly.

Hlavními komponenty tvořícími paletový regál jsou nosníky (včetně bezpečnostních pojistek), stojiny, ocelové patky, vodorovné a šikmé diagonály, spojovací a kotevní materiál. K tomu existuje spousta doplňků a příslušenství. Regál lze opatřit zavětrováním, deskami, rošty, zadními dorazy, dělítky, příčníky, ocelovými rámečky, vychystávacími místy, zasítěním atd. Mezi důležité komponenty paletového regálu samozřejmě patří bezpečnostní prvky, jako čelní ochrany stojin, rohové ochrany a podélné zábrany.

Nesmí chybět bezpečnostní prvky

Při realizaci paletových regálů je důležitá i otázka bezpečnosti. Už při získávání podkladů je nutné zjistit, jaké bezpečností prvky bude chtít zákazník dodat. Ať už jsou to ochrany stojin, rohové ochrany nebo podélné zábrany. Samozřejmě, že na začátku není potřeba hned všechno instalovat.

„Při úvodních konzultacích dokážeme poradit, co se používá nebo co by bylo vhodné k regálu doplnit. Záleží na rozhodnutí konkrétního klienta, jak bude chtít ochránit regály před poškozením. Na druhou stranu existují bezpečnostní prvky, které se musí nainstalovat mimo jiné z důvodu ochrany osob pohybujících za regálem. Mám na mysli zadní dorazy palet nebo zasítění zadní strany regálu,“ tvrdí Milan Jenčo.

Každý regál musí být opatřen bezpečnostními tabulkami uvádějícími hodnoty regálu a jeho bezpečnostní limity, například nosnost úrovně či regálu. Tyto údaje by měly varovat obsluhu před přetížením regálu. Velmi důležité jsou pravidelné kontroly a revize regálů prováděné vyškolenými odborníky. Díky tomu je možné předejít většímu poškození regálů nebo větším škodám.

Základem je kvalitní podlaha

Při realizaci paletového regálu je důležitý stav podlahy, na níž se bude regálový systém instalovat. Pochopitelně ideální stav představuje rovná podlaha. Za stav podlahy a její nosnost zodpovídá zákazník, přestože ne každý zná parametry podlahy v hale, kde potřebuje instalovat regály.

„Ve starších objektech se většinou setkáváme s nerovnostmi různého rozsahu. Naše zkušené montážní skupiny si s tím dokážou poradit s využitím vyrovnávacích podložek. Složitější to bývá při venkovní realizacích, kde jsou větší sklony terénu, asfaltové nebo pouze zpevněné povrchy. Pak je nutné využít například větší roznášecí plechy pod patky regálů. U některých realizací doporučujeme zákazníkovi zajištění betonových pásů nebo patek pro kvalitnější ukotvení paletových regálů,“ říká Milan Jenčo.

Skladování i přímé vychystávání

Pevnou součástí logistických řešení společnosti STILL ČR jsou vedle vysokozdvižných vozíků i paletové regály. Díky jejich univerzálnosti můžou firmy efektivně využít skladové prostory, které mají k dispozici.

„Naplánování vhodného systému regálů se rádi ujmeme. Náš specialista si zjistí informace o kapacitě prostor, o skladovaném sortimentu a o procesech zákazníka a poté vytvoříme optimální návrh,“ vysvětluje Jaroslav Leun, vedoucí oddělení pro intralogistická řešení STILL ČR.

Palety se zbožím v paletovém regálu STILL

Při plánování regálů je nutné zohlednit řadu parametrů, jako jsou typ, rozměry a hmotnost břemen, pomocné nakládací prostředky, druh regálových vozíků, požadavky materiálového toku, požadavky na skladování (například FIFO, LIFO) a rotaci zboží a potřeba řízené teploty nebo jiných speciálních podmínek (například vlhkost).

„Paletové regály jsou většinou volně stojící, proto je můžeme instalovat a přestavovat dle aktuálních potřeb a podmínek ve skladu. Musíme ovšem respektovat jejich nosnost. Díky paletovým regálům získáme přímý přístup k nákladovým jednotkám a můžeme snadno kontrolovat stav zásob. Přinášejí také flexibilní a ekonomicky výhodné skladování různého zboží a umožňují přímé vychystávání z regálu,“ podotýká Jaroslav Leun. „Rozlišujeme několik druhů těchto regálů: selektivní, drive-in, spádové a mobilní. Každý typ paletového regálu má své specifické výhody a nevýhody, které ovlivňují celkovou kapacitu a efektivitu skladování. Výběr závisí na typu skladového zboží, požadovaném způsobu přístupu a manipulace s paletami a na prostorových omezeních skladu.“

Vhodné do každého provozu

Paletové regály lze díky jejich schopnosti optimalizovat skladovací prostory využít v mnoha různých oborech průmyslu. Například v logistice a distribuci umožní efektivní skladování a snadný přístup k velkému množství zboží. Pomáhají také optimalizovat prostor a zrychlit manipulaci se zbožím. V potravinářství je zase důležité dodržovat hygienické normy a efektivní rotaci zboží. Paletové regály umožňují skladovat potraviny a nápoje v souladu s normami FIFO, což je důležité pro udržení jejich čerstvosti. V automobilovém průmyslu se používají k ukládaní náhradních dílů, komponentů a hotových výrobků. Díky robustnosti a flexibilitě lze v paletových regálech bezpečně a efektivně skladovat těžké a objemné položky. Ve farmaceutickém průmyslu panují přísné podmínky pro skladování léků. I ty dokáží paletové regály splnit. Stejně tak společnost STILL nabízí efektivní sestavu paletových regálů pro maloobchod, výrobní průmysl či e-commerce. Ale to zdaleka není vše. Regály značky STILL využijete i ve skladech s regulovanou teplotou či třeba v těch s nebezpečným sortimentem, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

„STILL pro své zákazníky instaloval všechny typy regálových systémů – od standardních přes regály s pochozí lávkou či vysokou nosností, odpovídající požadavkům na ergonomický design, inteligentní nebo automatizované skladové systémy a podobně,“ vypočítává Jaroslav Leun.

Významným požadavkem, na který společnost STILL rovněž dbá, je udržitelnost. Výrobní procesy, materiál pro regály, jejich design a životnost vybírá s ohledem na možnosti recyklace a ekologické certifikace.

S uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: STILL a Václav Podstawka