Doprava a spedice

 • Parkování je celoevropský problém

  Koncepce Ministerstva dopravy z roku 2017 pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030 uváděla, že na českých dálnicích a silnicích 1. třídy chybí 1500 parkovacích míst pro nákladní vozidla. Ani dnes v roce 2022 není situace jiná.

 • Zákazník je vděčný za zásilku

  Intermodální doprava se v současnosti potýká s mnoha problémy. Ovlivňují ji například ceny kontejnerů, komplikace v přístavech, nedostatek řidičů a také pochopitelně pandemie koronaviru, která vše umocňuje.

 • Přepravy jsou rychlejší o jeden den

  Společnost BOHEMIAKOMBI, klíčový operátor kontinentální kombinované dopravy v České republice, vykročila do nového roku s novými dodavateli zajišťujícími železniční přepravy a také s novým jízdním řádem.

 • Veškeré procesy řídí MIS

  Skupina METRANS se snažila od počátku vlastní existence, od níž loni uplynulo více než 30 let, maximálně zefektivňovat veškeré činnosti a procesy. Za nedílnou součást toho úsilí považuje i využívání IT technologií.

 • Covid, nehoda v Suezu a počasí

  Hlavní přístavy v Číně loni reportovaly za období leden – listopad pokles přeložených kontejnerů ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, nicméně důvodem nebyla menší poptávka.

 • Rychlá a spolehlivá výměna dat

  V rámci kombinované dopravy se na přepravách podílí více subjektů. Z toho vyplývá zvýšená potřeba sběru detailních dat o stavu zásilky v průběhu celého přepravního procesu a na jejich rychlou a spolehlivou výměnu mezi všemi zúčastněnými.

 • Návrat k normálu nebude jednoduchý

  Otevírání nových poboček, logistických center, rozvoj služeb nebo například podpora inovací. To jsou hlavní cíle pro letošní rok, které si dávají logistické firmy působící v České republice.

 • Logistika na prahu roku 2022

  Nebývalá cenová dynamika, další růst e-commerce a řada situací, které poukázaly na celosvětovou provázanost dodavatelských řetězců byla typická pro rok 2021.