Doprava a spedice
Parkování nákladních vozů v České republice a v ostatních zemích Evropské unie je spojeno s mnoha komplikacemi a omezeními, které negativně ovlivňují odpočinek řidičů a přinášejí další problémy. Jaké zkušenosti mají v tomto směru některé dopravní firmy?
Jan Žabka, ředitel logistiky, NICOTRANS

Trápí nás nedostatek parkovacích míst pro kamiony, zejména v blízkosti dálnic, průmyslových oblastí a logistických center. Tato místa jsou zaplněna již v odpoledních hodinách a následně není možnost zaparkovat na vhodném místě, aby proběhl řádně odpočinek řidiče. Obce mají různá omezení a nařízení, která upravují dopravními značkami. Některé obce mohou mít zákazy parkování v časových intervalech (například noční klid) anebo v určitých částech obce.

Některá parkoviště omezují čas parkování. To znamená, že řidič musí opustit parkoviště dříve, než je potřeba (začátek pracovního výkonu zbytečně brzy, protože místo vykládky otevírá třeba až za několik hodin). Z důvodu nedostatku parkovacích míst musí řidič LKW nebo dispečer plánovat trasy tak, aby řidič bez problému zaparkoval a proběhl řádně odpočinek dle zákona. Toto plánování může mít vliv na celkovou logistiku přeprav a pracovních výkonů.

S výše uvedenými problémy souvisí další komplikace: klesá pracovní výkon, máme vícenáklady za placené parkoviště, přeplněné parkoviště je obtížné opustit včas. Z důvodu nedostatku místa řidiči parkují kamióny těsně za sebou, takže je skoro nemožné opustit parkovací řadu v případě, že neodjede vozidlo před a za.

Michal Kuvik, trenér řidičů, ŠMÍDL

Komplikace začínají již při jízdě, a to hledáním vhodného parkovacího místa, kterých je bohužel nedostatek. To přináší asi nejrozšířenější problém, kterým je bezpochyby blokování jiným, nevhodně zaparkovaným vozidlem. Vozidlo tak znemožňuje výjezd, hrozí jeho poškození apod. Často také dochází ke krádežím pohonných hmot, zboží nebo vybavení jako jsou kurty, klíny, kryty koncových světel apod. Poslední dobou se setkáváme i s místy, kde dochází na noc k vypínání osvětlení, což těmto nekalým praktikám to jenom nahrává. Dříve to nebylo běžné.

Existují výjimky jako třeba ve Španělsku nebo západu Francie, ale v tranzitních zemích, jako je naše republika, Německo nebo Rakousko se parkovací kapacity odpoledne velmi rychle plní. Najít vhodné místo ve večerních hodinách už je většinou problém. Na nově budovaných úsecích komunikací, kterých není mnoho, nové kapacity rostou. To ale neřeší problém drtivé většiny stávajících dálnic nebo silnic I. třídy. Na nich bohužel ani není vidět snaha o řešení problému. Je mnohem jednodušší umístit značku zákaz stání než místo skutečně zřídit.

Řešením může být odstavení auta dříve, než to udělají ostatní. Tím si ale řidič zpravidla zkracuje svůj denní výkon a v důsledku toho může být prodloužena i doba dodání nákladu, a to nechce zákazník ani dopravce. Lze také využít placená parkoviště, která se plní logicky později než ty neplacená. Ale i tady v současné době kapacity už ne vždy dostačují. Takových příležitostí máme třeba u nás v republice opravdu velmi málo. Poslední možností je sjetí z trasy a hledání vhodného místa v industriálních zónách. V tomto případě je důležité lokalitu dopředu znát, protože ne v každé zóně je možné parkovat, a ne vždy je to bezpečné. V neposlední řadě, každé takové odchýlení od trasy stojí jak čas, tak peníze.

Výše zmíněné problémy znamenají především stres pro dopravce. Řidič musí mít povinnou pauzu, jenže i když by chtěl, nemá k tomu vhodnou příležitost. Za to nese zodpovědnost rovněž dopravce. Za porušení povinných přestávek hrozí i zpětně nemalé finanční postihy. Jen si představte, že už v polovině směny musíte přemýšlet, kam asi dojedete a bude-li tam vhodné parkoviště.

Petr Volák, generální ředitel, C.S.CARGO

Hlavní komplikaci představuje hledání místa na odpočinek na trase v době, kdy mají řidiči čerpat povinnou přestávku. Jsou ve stresu a pod tlakem, aby neporušili maximální dobu řízení. Největší problém je při přepravě zboží s vysokou hodnotou, v rámci které jsou přesně stanovena místa odpočinku z důvodu bezpečnosti. V případě, že je příslušné hlídané parkoviště plné, tak dle SOP se zákazníkem řidič nemůže rozhodnout o změně bez souhlasu zákazníka, což přináší další stres a časovou komplikaci přepravy. 

Situace u nás je velmi špatná, ve zbytku Evropy je pak o něco lepší. Plán výstavby je velmi pomalý a zlepšení vidím v řádu let. Když jedete po nových úsecích dálnic, které byly v posledních letech postaveny, tak zjistíte, že tam žádné odpočívky nejsou (jako například na D6) nebo jsou postaveny s ročním skluzem oproti termínu otevření úseku (například D3) a navíc s nedostatečným počtem. V rámci Evropy využíváme seznam bezpečných míst k parkování od IRU. 

Problémy řešíme ve spolupráci s ČESMAD Bohemia, jednáme se složkami státní správy, které to mají v kompetenci, a na evropské úrovni situaci řeší primárně IRU. Řešením by byl systém, ve kterém by řidiči viděli všechny potenciální parkovací plochy a jejich vybavení společně s počtem volných míst a možností zarezervovat si toto místo on-line. K realizaci takového projektu na úrovni EU jsem ale skeptický.  

Problémy, které jsem uvedl, přinášejí komplikace v několika rovinách. Za prvé zmíním bezpečnost, když řidič odstaví vozidlo takovým způsobem, že to potenciálně může narušit bezpečnost silničního provozu. Za druhé se jedná o narušení plánu přepravy v situaci, kdy řidiče policie vyzve k přeparkování a on tím přeruší plánovanou dobu přestávky a musí ji poté provést od začátku. Další komplikací je zákaz týdenního odpočinku v kabině vozidla, i přesto, že je pro něj uzpůsobena. V neposlední řadě se jedná o stres a nekomfortní situace pro řidiče.

Za odpovědi poděkoval Václav Podstawka.