Doprava a spedice
Vzhledem k požadavkům na nízkoemisní řešení přeprav zboží čelí dnes nákladní doprava mnohým výzvám. Silniční dopravci proto hledají optimální řešení, jak vyhovět zákazníkům. Přitom musí zohlednit ekologické aspekty, cenovou nabídku a také zaručit spolehlivost přeprav. V mnoha případech může být optimálním řešením přeprava kombinovanou dopravou silnice – železnice.
Vladimír Fišer

„Zákazník musí mít veškeré informace, které jsou k provozování kombinované dopravy zapotřebí. Potřebuje vědět, jak vůbec kombinovaná doprava funguje, za jakých podmínek a kdo je zodpovědný za příslušné kroky,“ uvádí Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI, a dodává, že zákazníci při rozhodování zvažují všechny aspekty, proč zvolit kombinovanou dopravu silnice – železnice. Rozhodně oceňují její ekologický aspekt, ale rozhodující jsou pro ně vždy ekonomické podmínky a spolehlivost dodání. Velmi důsledně propočítávají, kolik je bude stát přeprava po silnici a kolik by museli zaplatit za kombinovanou přepravu.

Tlak na ekologické řešení nákladních přeprav stále zřetelnější. Jak si v tomto směru stojí kombinovaná doprava silnice – železnice?

Železniční přeprava splňuje z dlouhodobého hlediska po stránce technické a technologické nejpřísnější ekologické požadavky. Uvědomují si to i naši zákazníci, takže zahlédnout na kolejích dlouhé vlaky vytížené intermodálními návěsy naloženými do kapsových vozů už dnes není nic výjimečného ani v Česku. Největší evropští speditéři a mezinárodní silniční dopravci dosáhli takové velikosti, že jsou z hlediska objemu zásilek sami schopni vytěžovat celé vlaky. Tyto velké firmy ale na svůj vlak jiné dopravce ani speditéry z konkurenčních důvodů nepouští.

Jaké služby mohou za daných okolností nabídnout střední nebo menší čeští dopravci?

Středně velcí hráči na trhu nebo i menší čeští dopravci samozřejmě nechtějí zůstávat stranou všeobecného procesu snižování emisí z přeprav a snižování uhlíkové stopy. Výrobci zboží, exportéři a importéři při výběrových řízeních stále častěji poptávají udržitelné formy nízkoemisních přeprav. Menší a střední dopravci k tomu účelu využívají nabídky neutrálních operátorů kombinované dopravy, kteří sdružují přepravní potřeby mnoha středních i menších dopravců a díky jejich spojování tvoří ucelené vlaky kombinované dopravy jezdící na dlouhé vzdálenosti mezi terminály kombinované dopravy. V posledních desetiletích z těchto vlaků vytvořili rozsáhlou síť pravidelných linek sahající od Skandinávie až do jižní Evropy, a to včetně pokrytí České republiky.

Jaké řešení byste v této souvislosti doporučil?

Za dané situace se jako nejschůdnější a nejefektivnější řešení nabízí obrátit se na neutrálního operátora vlaků kombinované dopravy a s pomocí jeho znalostí o aktuálních možnostech a nabídkách jednotlivých operátorů společně hledat optimální řešení pro dané konkrétní zadání. Jedná se například o přepravy zboží po železnici v intermodálních návěsech, v různých typech speciálních kontejnerů nebo výměnných nástaveb, které by mohly být do budoucna doplněné třeba i o silniční rozvozy elektrickými tahači na kratší vzdálenosti.

Jak se operátoři kombinované dopravy vyrovnávají s požadavky na rychlost dodání?

U kamionových zásilek po silnici zpravidla bývají značně vysoké požadavky na rychlost přepravy a na velmi striktní dodržování plánovaných termínů dodání zásilky příjemci. Operátoři kombinované dopravy jsou si samozřejmě této vysoké náročnosti požadavků trhu velmi dobře vědomi, a proto musí při volbě železničních dopravců zodpovědně zvažovat, kterého z dopravců si mohou dovolit vybrat. Na jeho výkony musí být spolehnutí a musí přitom být dostatečně pružný při zvládání mimořádných situací, které běžný provoz na železnici přináší. Spolehlivost dodání se v posledních dvou letech daří výrazně zlepšovat.

Jak se dařilo kombinované dopravě v prvním pololetí letošního roku?

V prvním pololetí letošního roku jsme museli akceptovat zvýšenou cenu elektrické energie, což se logicky odrazilo na poklesu přeprav kombinovanou dopravou silnice – železnice, který dosáhl 15 procent. Tento pokles ale zaznamenali všichni operátoři napříč celou Evropou. U některých vlaků v Evropě se zvýšila cena za vlak dokonce až o 40 procent, což pochopitelně muselo ovlivnit ceny za přepravu zásilek po železnici. To mělo za následek snížení počtu ucelených vlaků na pravidelných linkách.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: Václav Podstawka