Různé
Umělá inteligence, (artificial intelligence, AI), je pojem skloňovaný v souvislosti s mnoha obory. Pokud bychom chtěli sestavit pomyslný žebříček, kde by měla nalézt svoje uplatnění, logistika by stála na předních příčkách.

Mezinárodní logistický provider Dachser to dokladuje už nyní využitím AI ve sběrné službě. Za jednu svoji aplikaci – digitální dvojče @ILO – obdržel prestižní logistickou cenu.

@ILO (Advanced Indoor Localization and Operations) automaticky vytváří a průběžně aktualizuje digitální dvojče všech zásilek, celého prostředí a všech pracovních procesů v tranzitním terminálu. Umožňuje zaměstnancům dokonalý přehled přenášený na mobilní zařízení a displeje. Je výsledkem společného výzkumu společnosti Dachser a Fraunhoferova institutu prováděného ve výzkumné laboratoři DACHSER Enterprise Lab a Německý svaz logistiky (BVL) jim za ni udělil logistické ocenění – German Logistics Award 2023.

Al zefektivňuje sběrnou službu

Speciální algoritmy založené na umělé inteligenci v softwaru @ILO interpretují data shromážděná každou sekundu stovkami optických skenovacích jednotek na stropě terminálu. Pomocí těchto údajů automaticky a okamžitě identifikují a lokalizují všechny zásilky, v budoucnu je budou i měřit. Tím vzniká digitální dvojče ucelený a vždy aktuální obraz překládkového skladu a jeho procesů. Pilotní testy v praxi ukázaly, že se díky @ILO jednotlivé procesní kroky mezi příchozím a odchozím zbožím zrychlily o 15 až 35 procent, například není třeba ručně skenovat čárové kódy nebo provádět denní inventuru zásilek. Vozidla pro přepravu zásilek na první a poslední míli mohou ráno začít rozvážet zboží rychleji a řidiči získají cenný čas v dopravních špičkách.

Umělou inteligenci využívá Dachser také pro ještě lepší přehled o pozici jednotlivých přepravních jednotek v celé Evropě. Společně s Deutsche Telekom a dalšími technologickými společnostmi vyvinul inteligentní sledovací zařízení (Smart Tracking Devices – STD) pro použití ve výměnných nástavbách. Skládají se z energeticky úsporných modulů podporovaných solárními články, z moderní satelitní technologie pro určování polohy (GPS, Galileo) a bezdrátových modulů založených na nových sítích 5G/LPWAN (LTE-M). Zabezpečena jsou pomocí dalších bezdrátových standardů. Jsou zkonstruována tak, aby vydržela bez údržby 12 let, tedy po celou dobu životnosti výměnné nástavby. Dachser jimi vybavil všechny svoje výměnné nástavby v celé Evropě. Přes GPS pomocí technologie 5G/LPWAN je dokáže sledovat v reálném čase a pomocí internetu věcí přesně kalkulovat časy jejich příjezdu na jednotlivé pobočky. Pro vizualizaci a analýzu všech těchto údajů o poloze přepravních jednotek, včetně údajů z návěsů a tahačů, Dachser rozjel i centrální platformu pro vizualizaci a „páruje“ je s údaji o zásilkách ve svém systému pro řízení přepravy (TMS).

„Díky využití umělé inteligence a automatizace ve sběrné službě můžeme poskytovat vysokou kvalitu a přitom plnit složité požadavky zákazníků. Zároveň nám pomáhají čelit výzvám vyplývajícím z nedostatku skladových kapacit a kvalifikovaných pracovníků,“ uvádí Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic, a dodává, „především technologii @ILO považujeme za zásadní milník v naší digitální transformaci a obrovský skok v logistice sběrné služby jako takové.“

Text a foto: Dachser