Různé
Pro moderní společnosti, které kladou důraz nejen na efektivitu, ale i na udržitelnost, představuje společnost H E R U S inovativní řešení v oblasti paletového hospodářství. Její dlouholetí zákazníci aktivně využívají systém, v rámci kterého jsou jim dodávány kvalitní a certifikované palety. Současně jsou odvezeny jejich dlouhodobě nevyužité nebo vyřazené palety.

Díky systematickému úsilí při zachraňování vyřazených palet byly v předešlém roce zachráněny tisíce zdravých jehličnanů, které by jinak musely být pokáceny. Tento ekologický přínos jednoznačně dokládá, že odpovědný přístup k paletám může pozitivně ovlivnit životní prostředí.

Výše popsaný systém nakládání s obalovými materiály se stává důležitým prvkem blížícího se standardu – nefinančního reportingu. Velké společnosti začínají již nyní vyžadovat od svých dodavatelů data, poskytující jasný přehled o udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci. Finanční výkaz již dávno není jediným klíčovým nástrojem dobré prezentace firmy. Míra, do jaké se firma angažuje v naplňování cílů udržitelného rozvoje, hraje klíčovou roli v budování konkurenceschopnosti na trhu. Takový přístup se stává nezbytným prvkem pro firmy, které usilují o nejen krátkodobý úspěch, ale i dlouhodobou udržitelnost a dobré postavení ve vnímání veřejnosti.

S rostoucím objemem použitých palet, určených k zpracování a opravě, byla v roce 2022 uvedena do provozu automatizovaná třídicí a opravárenská linka použitých palet v nové provozovně Zlín – Malenovice. Díky této automatické lince se H E R U S stal první českou firmou, která odstartovala přechod od čistě manuální práce při zpracování a opravách všech druhů použitých palet k modernímu automatizovanému třídění a zpracování palet. Způsob zpracování palet při využití nejmodernějších technologií přinesl bezpočet zcela nových významných výhod pro obor zpracování a oprav prakticky všech druhů použitých palet. Na lince jsou zpracovávány nejen palety EUR, ale také palety jednoúčelové různých nosností a v neposlední řadě i palety atypických rozměrů. Technologie každé třídění palet samostatně vyhodnocuje, a proto má každý dodavatel nebo uživatel palet, který si nechá palety takto přebírat, naprostou jistotu, že třídění je absolutně korektní a profesionální. Po skončení třídění je vytvořen protokol o přesné kategorizaci zpracovaných palet včetně identifikace dodavatele.

Tento nejmodernější způsob zpracování palet přináší úlevu zaměstnancům od těžké fyzické práce a mnoha ručních manipulací palet, které díky automatizované technologii prakticky vymizely. Každá paleta je odborně zkontrolována, roztříděna podle druhu a kvality a následně opravena. V momentu, kdy pracovníci opraví jakoukoli EUR paletu, linka paletu automaticky označí licenčním hřebíčkem, což poskytuje zákazníkům jistotu, že EUR palety dodávané od společnosti H E R U S jsou legálně a licenčně opraveny a prochází pravidelnou, nezávislou inspekcí.

„Rozhodně se jedná pouze o začátek modernizace, protože plánujeme pokračovat v automatizaci všech činností, které jsou součástí procesu zpracování použitých palet. Cílem je zajistit co největší návratnost starých palet do oběhu, a tím se chovat ekonomicky i ekologicky v zájmu nejen našich obchodních partnerů, ale společnosti jako celku. Automatizovaná linka nás řadí mezi nejmodernější zpracovatele použitých palet v Evropě, a toto úsilí budeme nadále rozvíjet i v příštích letech,“ říká Robert Háp, jednatel společnost H E R U S.

H E R U S již není pouze poskytovatelem služeb v oblasti paletového hospodářství; postupně se stává průkopníkem v transformaci pohledu na staré palety. H E R U S představuje nový standard pro podniky, kde efektivita a udržitelnost jdou ruku v ruce, a použité nebo vyřazené palety se stávají klíčovým prvkem této transformace.

Text a foto: H E R U S