Různé
Prašnost patří mezi významná rizika v oblasti bezpečnosti práce. Někdy si totiž zaměstnavatelé myslí, že prach představuje riziko spíše z dlouhodobého hlediska, a tak jej tolik neřeší. Kde je prach vysoce nebezpečný i z krátkodobého hlediska, například pro riziko výbuchu či požáru? A jaké nejrůznější druhy prachu existují?

V mnoha průmyslových odvětvích se i přes moderní výrobní a odsávací technologie nelze vyhnout šíření prachu. Ať již je to jemný polétavý prach, prach z nanočástic, prach betonový, dřevěný, plastový, kovový, ze svařování či hořlavý prach. Některý prach je pak toxický a může se objevit i v kancelářích. Pochází totiž z PVC a plastových či vinylových materiálů.

Zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele. „Pro zajištění bezpečnosti je také důležitý pečlivý úklid včetně eliminace prachu. Nejenže se škodlivého prachu mohou nadýchat zaměstnanci, a to může mít zejména při opakovaném ohrožení vliv na jejich zdraví, ale v některých pracovních prostředích je prach dokonce výbušný. A to už představuje velké riziko. Prevence je pak vždy nejlepší ochranou. Dle povahy provozu existují možnosti, jak vzniku prachu předcházet nebo jej následně efektivně eliminovat. Pokud vzniku prachu předcházet nelze, pak je třeba jej zachytit a vázat, odsávat nebo pomocí ochranných oděvů a respirátoru zabránit, aby se dostal pracovníkům do plic,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Dřevěný prach se obvykle nachází ve dřevozpracovatelském průmyslu. Má různé velikosti částic, které se nejčastěji usazují v nosní dutině. Kromě ohrožení horních cest dýchacích představuje ale také zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Ve velkých koncentracích vytváří extrémně vysoká požární a bezpečnostní rizika.

Velmi rizikový je také prach tvořený z nanočástic, které typicky zahrnují uhlík, kovy nebo oxidy kovů a keramiku. Nanoprach je tak jemný, že se může dostat nejen do plic, ale až do krevního oběhu. Pro účinnou ochranu je nutné na pracovištích, kde se vyskytuje, používat nadstandardní osobní ochranné pracovní prostředky. Prašné prostředí tvořené z nanočástic představuje také významné riziko požáru nebo výbuchu.

S prašným prostředím se můžeme setkat také v některých skladech.

Dalším rizikem je hořlavý prach. Jedná se o jemný materiál, který má schopnost se rozptýlit ve vzduchu, vzplanout a explodovat, když je vystaven zdroji vznícení. Hořlavý prach může zahrnovat materiály, které jsou ve formě prášků, vloček, jemných částic, vláken atd. Může to být většina pevných organických materiálů, jako je cukr, mouka, obilí, dřevo, uhlíkaté materiály (například dřevěné uhlí, saze), textilní vlákna (například bavlna), mnoho kovů, a dokonce i některé nekovové anorganické materiály.

Dalším příkladem je toxický prach, který je pro lidský organismus také vysoce nebezpečný. Vzniká při opracování toxických materiálů, které obsahují mimo jiné olovo, chrom, rtuť nebo jiné nebezpečné organické materiály jako je například fentanyl. Toxický prach se však vyskytuje také v celé řadě kanceláří. Pochází z nebezpečných chemikálií, které jsou obsaženy ve většině produktů dnešního světa. Typickým příkladem jsou ftaláty obsažené například v PVC, plastových a vinylových materiálech.

Prašnost z betonových materiálů je forma prachu, který se po delší dobu zdržuje ve vzduchu. To způsobuje, že je pro pracovníky (zejména na stavbách, ale i v blízkém okolí) náchylnější k vdechování. Betonový prach obsahuje krystalický oxid křemičitý: nebezpečné prachové částice, které při nadměrném vdechování mohou člověku způsobit řadu zdravotních problémů. Vzhledem k široké škále velikostí částic vyžaduje tento prach nejen pravidelné zametání či vysávání, ale i všestranný filtrační systém.

Důsledná péče o úklid v provozech, kde hrozí výbuch vzniklého prachu, předchází mnoha velkým problémům. „V takovýchto provozech jsou ideální vysavače se speciální certifikací v oblastech s nebezpečím výbuchu. Jedná se o stroje s certifikací ATEX, která je schválena pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu a disponuje dvoustupňovou koncepcí filtru,“ uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Zdroj: Kärcher