Nebezpečný náklad
8. února zorganizovalo Ministerstvo dopravy ČR seminář zaměřený na kombinovanou dopravu a logistiku včetně připravované nové Koncepce nákladní dopravy ČR. Semináře se zúčastnili i zástupci Výboru logistiky SCHP ČR, kteří se prostřednictvím evropských projektů Chemlog a jejich závěrů dlouhodobě problematikou tohoto dopravního módu zabývají.

Tomáš Kudrna, Responsible Care manažer Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR), ve své prezentaci seznámil účastníky s jednotlivými závěry projektů (podrobně jsme o průběhu projektů již dříve informovali čtenáře časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD) a zároveň s požadavky chemických podniků na koncepci dopravy.

Jednotlivá vystoupení řečníků na semináři ukázala, že rozvoj kombinované dopravy v evropském i globálním systému logistiky je základní podmínkou jejího fungování v dalším období. Je však mnoho otázek, které musí být nejen diskutovány, ale také racionálně a systémově vyřešeny na národní i mezinárodní úrovni. SCHP ČR dlouhodobě poukazuje na nutnost stanovení co možná nejpevnějšího datového rámce vývoje a stavu jednotlivých přepravních módů. V diskuzi bylo poukázáno, že u stavebních akcí na železnici, které mají zvýšit kapacitu přeprav, sahá většina odhadů a nezávazných termínů až do let 2030 – 38. Restrikce, které budou naloženy na silniční dopravce, jsou v intervalech jednak kratších a většinou deklarovaných jako velmi těžko měnitelné. Je třeba harmonicky sladit převod v kombinované dopravě mezi jednotlivými módy tak, aby nenastala situace, že železnice nebude mít dostatečnou kapacitu pro zboží a silnice bude administrativně omezena, případně její náklady vzrostou tak, že pro mnohé komodity způsobí jejich nekonkurenceschopnost nebo nedostupnost na trhu.

Jsme svědky toho, že i pouhé opravy a výluky na železničních tratích a nemožnost přesunout zásilky na jiné místa způsobují absolutní výpadky na trhu chemických komodit v řádu 10 – 20 %. Jedním z velmi důležitých faktorů úspěšného využití kombinované dopravy jsou celkové znalosti o tomto přepravním módu, kterých je možné dosáhnout pouze systémovou edukací pracovníků na celé paletě pracovních pozic na různých pracovištích (dopravci, speditéři, uživatelé logistických služeb) a jejich postupným vzděláváním a praxí.

SCHP ČR si v roce 2021 a 2022 vyzkoušel další zajímavou a velmi efektivní formu vzdělávání, a to učení se na místě formou tzv. Benchmark Visits. Obecně benchmarking vnímáme jako proces efektivního vzdělávání a neustálého zlepšování výkonnosti v různých firemních oblastech díky konkurenčnímu srovnávání, poznávání a zavádění nejlepší praxe v rámci společnosti. Podstatou Benchmark Visits je „PŘÍJÍT A VIDĚT”. Na vlastní oči a na konkrétním místě vidíte procesy, které fungují, a ty vás pak inspirují a motivují k tomu, abyste začali dělat změny u sebe.  Benchmarking nám může pomoci identifikovat mezery prakticky ve všech oblastech interního řízení, podpořit proces zlepšování a lépe chápat změny, které jsou k takovému zlepšování nezbytné. Zároveň jde o zpětnou vazbu z vnějšku. Je k nezaplacení získat názor od někoho zvenku, pokud na něčem pracujete a jste spjati s místním prostředím. V řadě případů také zjistíte, že stejné nebo obdobné věci už někdo řešil před vámi, a dostanete radu, jak pokračovat nebo na co si dát pozor. Pokud jste někde na návštěvě, můžete sbírat náměty a inspirovat se. Ihned na místě se můžete ptát na detaily nebo na cestu k řešení.

Vzájemná inspirace, podpora, pomoc a učení se jeden od druhého jsou ideální cestou pro optimalizaci logistických procesů, protože ty musí v nějaké formě řešit každá firma. Prakticky od svého založení funguje Výbor logistiky na těchto principech, pořádá pravidelné výjezdní semináře pro pracovníky chemických společností do prakticky všech evropských zájmových přístavů, významných logistických uzlů, hraničních přechodů i na prezentace zásahů při fingovaných haváriích a jejich prevenci. V rámci setkání dochází k výměně zkušeností, názorů a v tomto případě je Výbor logistiky jediným zastřešujícím subjektem ze zorného úhlu chemických podniků a jejich logistiky. Vzhledem k významu edukace nabízíme všem subjektům naše zkušenosti a spolupráci.

Tomáš Kudrna, SCHP ČR

Foto: Václav Podstawka