Nebezpečný náklad
Skladování nebezpečného zboží nesouvisí pouze s logistikou, ale také se striktním dodržováním předpisů. Zboží musí být odpovídajícím způsobem nejen skladováno, zabaleno a doručeno zákazníkovi, ale také označeno, vybaveno doklady a naloženo na vozidlo.

V tomto článku nabízíme pohled na několik příkladů skladování nebezpečného zboží v některých firmách. Jedním z distributorů chemikálií zabývající se také jejich skladováním je společnosti DONAUCHEM. Součást distribuce představuje uskladnění přebaleného i nepřebaleného zboží od dodavatelů. DONAUCHEM skladuje několik tisíc produktů. Některé z nich vyžadují uskladnění s regulovanou teplotou v chlazených nebo temperovaných skladech. Navíc ne všechny látky mohou být skladovány ve stejném skladu nebo vedle sebe, protože by mohly spolu reagovat. Některé produkty jsou proto skladovány ve speciálních komorách. Velké množství položek zboží má DONAUCHEM skladem a může je rychle dodat zákazníkovi. Délka realizace objednávek záleží na typu produktu. Větší specialita znamená zpravidla delší dobu dodání.

DONAUCHEM

Společnost OQEMA má ve Slatiňanech k dispozici zrekonstruovaný areál splňující všechny parametry bezpečnosti práce a ekologie. Celá přestavba byla rozdělena do tří etap. V rámci první etapy projektu byl v roce 2013 uveden do provozu sklad s paletovým regálovým systémem, který zvýšil úroveň skladování chemických látek. Tento sklad splňuje parametry pro skladování chemických látek, ať už se jedná o hořlavé kapaliny III. a IV. třídy, produkty vyžadující skladování v teplotním režimu nad 15°C nebo toxické chemikálie. Celková plocha skladu postaveného v první etapě dosahuje 2400 m². Část skladu pro skladování hořlavých kapalin má 600 paletových míst, část pro pevné látky 2600 paletových míst. Samostatné kóje pro speciální chemikálie s vytápěním na 15 stupňů mají kapacitu 4 x 48 paletových míst. Hala je vybavena elektronickým požárním systém (EPS) s lineárními a teplotními čidly. Sklad je zabezpečen i pro případ rozlití chemikálií zvýšeným prahem a odtokem do havarijní jímky.

OQEMA

OQEMA má k dispozici i nové zázemí pro manipulaci, dopravu a vedení skladu, místnost první pomoci vybavenou lékařským materiálem, jejíž nedílnou součástí jsou i lehká nosítka pro přenos zraněného. V rámci druhé etapy proběhla ve Slatiňanech výstavba expediční haly a skladu hořlavých kapalin I. až IV. třídy, s vnitřním i vnějším stáčištěm. Kapacita skladu je 600 m3 v podzemních nádržích a 650 paletových míst ve skladech, které jsou vyhrazeny pro skladování hořlavin 1. – 4. třídy v IBC.

Skladový objekt vybudovaný v obou etapách hlídá EPS s připojením na pult požární ochrany. Podlaha ve skladu je vyrobena z betonu P30. To znamená, že je schopna odolat působení všech uskladněných chemických látek. Pod betonem se navíc nachází 2,5 milimetrová fólie z PVC. Tímto je zcela eliminován případný únik chemikálií do podloží. Skladovací jednotky II. etapy jsou rozděleny do 8 požárních úseků napojených na Stabilní hasicí zařízení (SHZ). Ve stáčírně a skladech hořlavin jsou čidla, která spouští zavírání vrat a zařízení SHZ. Sklad, kde je detekován požár, je zaplaven lehkou pěnou, čerpadlovna je vybavena springlerovou jednotkou.

Nebezpečné látky však neskladují pouze specialisté, ale také firmy zajišťující logistiku běžného zboží. Mnohdy se jedná o zboží spotřební chemie, které skladuje například JIPOCAR. Má k tomu k dispozici sklad vybavený systémem odvětrávání skladových prostor, přičemž ventilátory udržují rovnoměrnou teplotu v celé hale. Teplota a vlhkost ve skladu je každý den monitorována. V souladu s předpisy jsou v hale rozmístěny havarijní soupravy, podle norem a bezpečnostních listů používají příslušní pracovníci provozní ochranné pomůcky.

JIPOCAR

Společnost ČSAD Uherské Hradiště, zahájína začátku příštího roku provoz v novém skladu v Pohořelicích u Brna, který bude mít rozlohu cca 4500 m2. Jeho součástí bude sedm ramp, z toho jedna dodávková. Firma bude v tomto skladu zajišťovat crossdockové služby, tedy překládky, svozy a následné rozvozy v rámci České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Kromě crossdocku bude sklad sloužit ke skladování a také například k přebalování, copackingu a sortingu.

ČSAD Uherské Hradiště

„Abychom byli konkurenceschopní, je potřeba nabízet komplexní služby. Kromě zajištění dopravy a řízeného skladování mezi ně patří i sledování šarží a expirací výrobků, možnost ložení nebezpečných látek ADR a také celní sklad se zajištěním celních formalit atd.,“ uvedl Vlastislav Čech, obchodní ředitel společnosti ČSAD Uherské Hradiště, která už v Pohořelicích jeden sklad provozuje. Jedná se o sklad nebezpečných látek, kde jsou skladovány například minerální oleje.

Text a foto: Václav Podstawka