Nebezpečný náklad
Obecně platí, že lidé rádi vyjadřují svůj názor na to, co vidí, když je vytvořeno prostředí pro otevřený dialog. A právě to je nesmírně přínosné a obohacující pro obě strany v rámci tzv. benchmark visits.

SPOLCHEMIE je jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě. Vyvíjí, vyrábí a do celého světa dodává široký sortiment epoxidových a alkydových pryskyřic, dále pak hydroxid sodný a draselný, chlorové deriváty, tvrdidla a další chemické produkty. Od roku 2022 je tato firma zapojena do projektu Svazu chemického průmyslu ČR „Benchmark Visits BOZP – přijďte a uvidíte“. O průběhu a přínosech benchmarkingu, ale i o dalších věcech, které s touto problematikou souvisejí, jsme si povídali s technickým ředitelem SPOLCHEMIE Pavlem Žákem a senior konzultantkou FBE Mariannou Mihálkinovou.

 
Prostřednictvím benchmarkingu se můžeme učit a inspirovat od jiných. V čem vidíte přínos benchmark visit všeobecně?

Marianna Mihálkinová: Benchmarking je skvělý způsob, jak eliminovat vlastní provozní slepotu. Zejména v oblasti bezpečnosti, jakmile se pracovníci ocitnou v novém, odlišném prostředí, mnohokrát jsou doslova „ohromeni” něčím, s čím se již takříkajíc „smířili” doma (ve svých firmách). Najednou si znovu uvědomí rizika a mají chuť se s nimi vypořádat.

Pavel Žák: Obecně vnímáme benchmarking jako proces efektivního učení se a neustálého zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti díky poznávání a zavádění nejlepší praxe v rámci společnosti. Benchmarking nám může pomoci identifikovat mezery prakticky ve všech oblastech interního řízení, podpořit proces zlepšování a lépe chápat změny, které jsou k takovému zlepšování nezbytné. Zároveň jde o zpětnou vazbu z vnějšku. Je k nezaplacení získat názor od někoho zvenku, pokud na něčem pracujete a jste spjati s místním prostředím. V řadě případů také zjistíte, že stejné nebo obdobné věci už někdo řešil před vámi, a dostanete radu, jak pokračovat nebo na co si dát pozor. Ale funguje to i obráceně, pokud jste někde na návštěvě, můžete sbírat náměty a inspirovat se. Ihned na místě se můžete ptát na detaily nebo na cestu k řešení. Některé nápady nemusíte realizovat, ale máte o nich přehled pro dobu, kdy budou opravdu potřeba. 

Existuje nějaké tabu / no-go při benchmark visits? Máte například nějaké tipy na to, aby vše proběhlo co nejefektivněji?

Marianna Mihálkinová: Doporučuji například dobře přemýšlet o počtu vyslaných lidí. Čím větší skupina, tím složitější plánování celé akce a tím více hrozí tzv. „zevšeobecnění“.

S čím mám ale dobrou zkušenost, je rozmanitost skupiny – jak v profesích, tak v hierarchii. Přispívá to k rozmanitosti perspektiv a vypracovaných témat. Takže ano, pozvěte do skupiny projektanta, plánovače, nákupčího, i když zaměření na návštěvu benchmarku je úzce specializovaná oblast. Jejich nový pohled vám může přinést nová řešení vaší situace.

Zároveň je potřeba si uvědomit, že i když se to nazývá „benchmark visits“, nejedná se jen o firemní návštěvu. Je nutné definovat cíl, záměr, program, a na co se neustálé zapomíná, musí následovat konkrétní akce na zlepšení. Jen tehdy dosáhnete kýženého efektu, který tam má být.

V rámci benchmark visits sdílíme s účastníky (ne)fungování naší firmy, vlastní procesy a činnosti. Neměli bychom mít obavu z „ukradení“ know-how?

Pavel Žák: Rozhodně jsme žádné obavy neměli. Pokud jde o bezpečnost, tak nemůžeme mluvit o krádeži, ale spíše o poskytnutí. Pokud u nás někdo najde nápad nebo inspirace, které použije ve své firmě, tak je to jedině dobře. Každý úraz nebo nehoda, které se nestanou, a to kdekoli, se počítají. V oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti jsme všichni na jedné lodi, takže vzájemná podpora a pomoc jsou na místě.

Marianna Mihálkinová: Občas se objeví názor, o němž můžeme polemizovat, na možnost „krádeže” know-how při benchmarkingu. Podle mého názoru je ale nebezpečnější a pravděpodobnější jiný jev: předstírání, že je vše v lepším stavu (proces, výroba nebo bezpečnost) než je skutečná realita. Ruku na srdce, zažili jste i vy někdy zmatečné obíhávání pracovníků a zdůrazňování, že za hodinu tu bude management, zákazník nebo návštěvník na inspekci a opravdu musíte v tu chvíli použít ochranné pracovní pomůcky, schovat šálek kávy, obléknout si montérkovou blůzu či montérky ve svém pracovním prostředí?

Co konkrétně přinesla účast na benchmark visit vaší firmě?

Pavel Žák: Získali jsme zpětnou vazbu k našim aktivitám v rámci bezpečnostního programu, který jsme spustili minulý rok. Dostali jsme i několik užitečných rad a postřehů, na čem by bylo dobré ještě zapracovat nebo jak pokračovat. Důležitý je ale i kritický vnější pohled na věci, které se u nás už dostaly do pásma „provozní slepoty”, tedy především v provozu. Je důležité, pokud vás někdo upozorní i na zdánlivý detail, který může v budoucnu představovat problém. A těchto „detailů” bylo několik. Dá se říci, že naše očekávání se v tomto ohledu naplnila a na základě získaných poznatků, přesněji doporučení, jsme již zahájili kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

Text a foto: SCHP ČR