• Náklad musí být v klidu

  V dnešní době se na veřejných komunikacích pohybuje velké množství nákladních vozidel, které převáží různé typy nákladu. Bohužel většina z nich má nedostatečně nebo vůbec zjištění náklad.

 • Co nesmíte postrádat?

  Povinná výbava dopravní jednotky je neodmyslitelnou součástí přepravy nebezpečných věcí po silnici. Výčet povinné výbavy najdeme v ustanoveních Dohody ADR 8.1.5.2.

 • Cisterny pod kontrolou

  Jednou ze tří možností pro přepravu nebezpečných látek je cisternová přeprava. Tato forma přepravy některých plynných, kapalných a sypkých nebezpečných látek však skýtá rizika a klade požadavky na cisternová vozidla i na samotné cisterny.

 • Každý zásah je jiný

  V případě havárie, během které dojde k úniku nebezpečných látek, je nutné tyto látky odborně zlikvidovat a také provést sanaci kontaminované zeminy a vod. S touto činností má dlouholeté zkušenosti společnost DEKONTA.

 • Jak docílit bezpečného skladování

  Prvním krokem k bezpečnému skladování nebezpečných látek je jejich identifikace mezi skladovaným zbožím. Je důležité si uvědomit, že i chemické látky, které nejsou označeny výstražnými symboly dle ADR mohou být nebezpečné z klasifikace jiného předpisu např. CLP, či některé z ČSN.