Nebezpečný náklad
V rámci přeprav nebezpečných věcí se v některých případech setkáváme se situací, kdy je potřeba řešit mimo jiné přepravu (ať už se jedná o příjem, odesílání nebo dopravu) nebezpečných věcí a látek, které jsou z pohledu RID zařazené jako tzv. vysoce rizikové. S tím souvisí řada povinnosti.

Mezi tyto povinnosti patří kromě další dokumentace také bezpečnostní plán podle kapitoly 1.10 RID Bezpečnostní předpisy – a oddílu 1.10.3 Ustanovení pro vysoce rizikové nebezpečné věci. V případě překročení limitů uvedených v tabulce v této kapitole je nutné zajistit a vypracovat bezpečnostní plán (interně nebo externě) pro subjekt, který provádí příjem, odesílání nebo dopravu. Zároveň to znamená, že se musí podle tohoto bezpečnostního plánu dodržovat určité povinnosti a opatření, které jsou bezpečnostním plánu stanoveny.

V tomto článku se zaměříme na vypracování bezpečnostního plánu v souladu s ustanovením RID. Uvedeme, jaké náležitosti by měl obsahovat z pohledu příjemce vysoce rizikových nebezpečných věcí. Základní všeobecný seznam, co všechno musí bezpečnostní plán pro přepravu RID obsahovat, je uveden a specifikován v ustanovení 1.10.3.2.2 RID. Kromě ustanovení uvedeného v 1.10.3 je nutné dodržet a zajistit také ustanovení uvedená v 1.10.1. RID (všeobecná ustanovení) a 1.10.2 (školení o obecné bezpečnosti).

Tomáš Vlasák, DEKRA CZ

Celý článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD (únor 2020). Předplatné si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.