Nebezpečný náklad
Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů by Vás v budoucnu mohlo vyjít velmi draho. Nevhodný způsob skladování takových látek by mohl mít totiž nedozírné následky, ať už z hlediska poškození lidského zdraví, škod na majetku nebo životním prostředí. Vždyť právě vhodné skladování hořlavin může zachránit nejen vaši provozovnu a pracovní stroje, ale i lidské životy.

Dostát však svým zákonným povinnostem, pokud v rámci své podnikatelské činnosti manipulujete s hořlavinami, může být občas poněkud problematické, obzvláště pokud nemáte skladovací prostory ve svém vlastnictví. Často se můžete s takovým úskalím potýkat například při skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků, ale rovněž v jakýchkoliv pronajatých skladovacích prostorách. Zaměřme se nyní blíže na skladování hořlavin v logistických parcích. Prvotní problém při skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků bývá už v jejich stavebním řešení, protože tyto haly často nejsou zkolaudovány pro skladování většího množství hořlavin, jaké obsahuje například drogistické zboží, které často distribuují logistické firmy pro jiné společnosti a které potřebují uskladnit v pronajatých skladových halách. Tento sortiment v sobě totiž zahrnuje značné množství hořlavin v podobě parfémů, sprejů, barev, rozpouštědel atd.

Text a foto: DENIOS

Celý článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD v červnu 2021.