• Tankování strojů v terénu

  Jedním z dlouholetých zákazníků firmy Schwarzmüller je společnost APB – Plzeň, která letos v březnu převzala dvě nová cisternová vozidla pro přepravu pohonných a dalších hmot.

 • Chemický průmysl vlečky potřebuje

  Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050 v dlouhodobé perspektivě předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny moderní dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě.

 • Omezené množství jen pro přepravu kusů

  Jak již název napovídá, režim předepsaný v kapitole 3.4 ADR takzvané omezené množství limituje množství nebezpečných látek v jednom (vnitřním) obalu, které jsou zpravidla dále baleny do obalu dalšího (vnějšího).

 • Nestačí dodržovat jen dohodu ADR

  Jaký je v současnosti přístup odesilatelů, dopravců a příjemců nebezpečných věcí k bezpečnostnímu poradenství? O zkušenostech bezpečnostního poradce v praxi jsme měli možnost hovořit s Liborem Krejčím z Centra dopravního výzkumu.

 • Zkoušky bezpečnostních poradců a řidičů ADR

  Ministerstvo dopravy ČR je příslušným orgánem ve smyslu Dohody ADR. Může však na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, pověřit právnické nebo fyzické osoby výkonem činností souvisejících s prováděním Dohody ADR.

 • Pohonné hmoty pro Moravu

  Společnost ČEPRO letos v Loukově uvedla do provozu modernizovaný terminál pro výdej pohonných hmot. Terminál má k dispozici čtyři výdejní stopy, což umožňuje denně naplnit 188 autocisteren.

 • Praktické využití softwaru

  Společnost DEKRA CZ vyvinula dva softwary pro snazší orientaci v silničním a železničním předpisu. Software ADRem a RIDem poskytují uživateli ucelené informace pro daný typ přepravy.

 • Do výroby se zapojilo 33 podniků

  Chemický průmysl patří mezi strategická odvětví pro fungování země. Zároveň je jedním z nejprogresivnějších. Závislá je na něm takřka veškerá produkce od léčiv, přes spotřební zboží, hygienu a potravinářství až po automobilový průmysl.