Nebezpečný náklad
Kusová přeprava nebezpečných věcí je jednoznačně považována za nejbezpečnější ze všech tří variant, kterými jsou kusová přeprava, přeprava ve volně loženém stavu a cisternová přeprava. Kusová přeprava je dokonce považována za tak bezpečnou, že v určitých chvílích ji můžeme částečně nebo zcela úplně vyjmout z ADR.

Aby však byla kusová přeprava skutečně bezpečná, je nezbytné zásilku správně zabalit. Přitom by měly být vždy použity správné a vyhovující obaly, na nichž vlastně stojí celý princip kusové přepravy.

Ve své praxi bezpečnostního poradce ADR se až tak často nesetkávám s používáním obalů, které by nebyly certifikovány (označeny kódem obalu) dle 4.1.1.3 ADR a příslušných testů dle 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 a 6.6.5 ADR. Často se však stává, že při používání certifikovaného obalu vhodného dle pokynů pro balení je porušována základní premisa stanovená ustanovením 4.1.1.1. Tedy, že obaly nejsou dobré kvality. Pochopitelně nelze považovat za bezpečnou přepravu, v rámci které je například kovová konstrukce kompozitního IBC zkorodována vlivem uvolňovaných výparů například žíravých látek. Je nutné si uvědomit, že kompozitní IBC je testován a schvalován jako celek, tedy včetně kovové konstrukce kolem samotné vnitřní nádoby. Poškození vnější kovové konstrukce je tedy důvodem k vyřazení obalu z přeprav dle ADR, neboť není zajištěna jeho plná funkčnost.

Celý článek byl publikován v dubnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, jehož předplatné si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.