Nebezpečný náklad
Společnost Schwarzmüller je široké veřejnosti známa jako výrobce přípojných vozidel a nástaveb na podvozky nákladních automobilů. Do širokého spektra nabídky patří mimo jiné vozidla cisternová, valníková nebo sklápěcí. Jedním z dlouholetých zákazníků firmy Schwarzmüller je společnost APB – Plzeň, která letos v březnu převzala dvě nová cisternová vozidla pro přepravu pohonných a dalších hmot.

Již od roku 1991 se společnost APB – Plzeň zabývá mimo jiné prováděním zemníchstavebních prací nebo demolicí. Většinu těchto činností zajišťují stroje, které pracují v terénu. Vzhledem ke svému určení nemohou tankovat pohonné hmoty u běžných čerpacích stanic, proto je pro ně potřeba pohonné hmoty dovážet přímo na pracoviště v terénu. K těmto účelům spolehlivě slouží menší cisternové nástavby pro přepravu pohonných hmot. Přímo v terénu jsou z nich tankovány různé zemní stroje, bagry nebo například buldozery.

APB – Plzeň dlouhodobě spolupracuje se společností Schwarzmüller, od které již nakoupila desítky sklápěcích nástaveb a sklápěcích návěsů pro přepravu hrubých zemních materiálů a také již zmíněná cisternová vozidla pro přepravu nafty pro stroje v terénu.

Dva speciály do terénu

„Se společností Schwarzmüler spolupracujeme dlouhodobě. Jedná se o osvědčeného partnera, který nám dodává velice kvalitní nástavby a poskytuje spolehlivý servis. Chápe naše potřeby a vychází nám maximálně vstříc. Svoji roli určitě sehrává také skutečnost, že působíme ve stejném regionu,“ uvádí Petr Březina ml., technik ve firmě APB – Plzeň, která od března letošního roku rozšířila vozový park o dvě zcela nové speciální cisternové nástavby Schwarzmüller určené pro zásobování strojů v terénu. Tato vozidla mají výbavu umožňující práci ve středně těžkém terénu, aby se dostala ke strojům provádějícím zemní práce a potřebují natankovat motorovou naftu. Cisternová vozidla fungují rovněž jako zásobárna motorového a převodovkového oleje. Kapacita jednoho cisternového vozidla dosahuje 13 700 litrů nafty, což pro APB – Plzeň představuje celodenní spotřebu. Vozidla jsou v provozu každý den a každý vůz má na starosti závozy pohonných hmot podle určitých úseků.

Součástí provozu cisternových vozidel jsou pochopitelně preventivní prohlídky a běžná údržba. Řidiči musí preventivně cisternové vozidlo zkontrolovat každý den před zahájením provozu. Provádí se běžná vizuální kontrola celého vozidla s větším zaměřením na případné úkapy převážených produktů.

„Cisternová vozidla Schwarzmüller jsou ovládána elektronicky, proto není potřeba žádných větších servisních zásahů nebo běžné údržby,“ vysvětluje Petr Březina ml. a dodává, že cisternová vozidla musí pravidelně absolvovat těsnostní a tlakovou zkoušku a kontrolu měřidel. Vše probíhá v souladu s platnými předpisy a normami.

Přeprava podle dohody ADR

Přeprava pohonných hmot po silnici se řídí platnou legislativou, mimo jiné dohodou ADR, kde jsou pohonné hmoty zařazeny do třídy 3, hořlavé kapaliny z pohledu nebezpečných vlastností. Řidič přepravující pohonné hmoty musí být náležitě proškolen a musí vlastnit Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci.

Při plnění cisteren a tankování strojů v terénu je nutné splnit celou řadu bezpečnostních podmínek. Mezi nejdůležitější patří jak uzemnění autocisterny, připojení rekuperace, vypnutí motoru a všech příslušenství, kontrola těsnosti spojů a podobně. Manipulace s pohonnými hmotami je velice rizikovou činností. Všechny osoby v tomto procesu proto musí být chráněny proti rizikům vyplývajícím z charakteru a povahy těchto látek, jakož i z charakteru a povahy pracovišť. Samozřejmostí jsou ochranné brýle, přilba, pracovní oděv a obuv v antistatickém provedení.

„Přepravovat pohonné hmoty nemůže každý řidič. Musí mít určité zkušenosti a uvědomovat si, že za sebou veze nebezpečný náklad. Samozřejmostí je defenzivní jízda,“ zdůrazňuje Petr Březina ml.

Cisterny pro čtyři druhy produktů

Společnost Schwarzmüller v uplynulých dvou dekádách dodala firmě APB – Plzeň desítky sklápěcích nástaveb a sklápěcích návěsů pro přepravu hrubých zemních materiálů a rovněž tři speciální cisternové nástavby určené pro přepravu motorové nafty, motorového a převodovkového oleje pro zásobování strojů pro demolice, zemní a stavební práce operující v terénu. Po dlouhodobém a úspěšném fungování cisternových nástaveb namontovaných na podvozcích Mercedes-Benz v těžkých provozních podmínkách došlo vedení firmy APB – Plzeň k rozhodnutí objednat si u osvědčeného dodavatele další dvě cisternové nástavby. Tentokrát s požadavkem na výjimečně koncipované technické provedení, které bude umožňovat přepravu dokonce čtyř druhů produktů: motorové nafty, motorového oleje, převodovkového oleje a vodného roztoku syntetické močoviny (AdBlue).

Výdejní zařízení pro motorový a převodovkový olej

Protože bylo v silách společnosti Schwarzmüller a i dodavatele příslušných podvozků značky Mercedes – Benz autorizované firmy Hoffmann & Žižák Zápy požadavku vyhovět, stala se představa realitou. Třínápravové podvozky nákladních vozidel Mercedes-Benz Arocs 2640 6×4 byly v potřebných parametrech dodány do hlavního výrobního závodu značky Schwarzmüller v hornorakouském Hanzingu, který cisternové nástavby dle zadání od zákazníka vyrobil a na uvedené podvozky namontoval. Program výroby cisternových vozidel se v koncernu Schwarzmüller realizuje právě v tomto závodě, který je pro danou činnost specialistou a hegemonem.

Specifikace cisternových nástaveb

Zmíněné podvozky nákladních vozů mají celkovou hmotnost 26 000 kg, výkon motoru OM470 Euro 6 je 290 kW, převodovka je typu G230-12, kabina řidiče je typu M Classic Space, hlavní rozvor náprav činí 4200 mm. Vozidla jsou vybavena všemi moderními technickými prvky včetně elektronických bezpečnostních systémů a dosahují ve své kategorii špičkových parametrů. Cisternové nástavby jsou konstruovány s ohledem na platná ustanovení Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a mají kód nádrže LGBF. Jejich transportní nádrže jsou vyrobeny z lehké hliníkové slitiny a jsou navrženy následujícím způsobem:

  • hlavní transportní nádrž k přepravě motorové nafty má jednokomorové provedení s objemem brutto 14 500 l
  • přístavba transportní nádrže vepředu slouží jako skříň pro umístění plastového kontejneru pro AdBlue s objemem 600 l a jeho výdejního zařízení
  • přístavba transportní nádrže v její zadní části tvoří skříň, kde jsou umístěny dvě samostatné hliníkové nádrže pro motorový a převodovkový olej každá s objemem 300 l a jejich výdejní zařízení

Transportní nádrže jsou v oblasti svých spodních příčných výztuh spojeny šroubovými spoji s nerezovým pomocným rámem a ten se základním rámem podvozku nákladního vozu. Nádrže jsou na horní částech opatřeny přepadovými vanami a lávkami se sklopnými zábradlími pro bezpečnou obsluhu shora, kryty dómů s otvory pro horní plnění a nutnými bezpečnostními armaturami (elektrooptickými a pneumatickými snímači hladiny produktu v nádrži, klopnými a vzduchovými ventily s pojistkami pro šlehnutí plamene). Ve spodních částech cisternových nástaveb vlevo a vpravo jsou k nádržím pevně připojeny hliníkové skříně pro spodní plnění a pro čerpací a měřicí výdejní zařízení pro motorovou naftu s potřebnými armaturami (spojkami API spodního plnění, rekuperačními přípojkami, zásuvkami pro elektrooptické snímače hladiny produktu na straně jedné a kompletem čerpacího a měřicího výdejního zařízení pro motorovou naftu na straně druhé).

Výdejní zařízení
Čerpací a měřicí výdejní zařízení pro motorovou naftu se třemi způsoby výdeje

Výdejní zařízení cisternových nástaveb jsou realizována následujícím způsobem:

  • čerpací a měřicí výdejní zařízení pro motorovou naftu zahrnuje hydraulicky poháněné lamelové čerpadlo s reverzním chodem, odlučovač vzduchu, průtokové měřidlo a elektronické měřidlo s integrovanou funkcí tepelné kompenzace vydaného množství produktu (výdej motorové nafty je pak možný 3 způsoby: hadicí Js 80 a dvěma vysokotlakovými hadicemi Js 40 a Js 19 se stáčecími pistolemi navinutými na hadicových bubnech)
  • dvě samostatná výdejní zařízení pro motorový a převodovkový olej tvoří každé hydraulicky poháněné oběhové čerpadlo a digitální měřidlo výdeje integrované ve stáčecím ventilu (výdej obou produktů se uskutečňuje hadicí Js 19 se stáčecím ventilem na hadicovém bubnu)
  • výdejní a měřicí zařízení pro AdBlue se skládá z elektricky poháněného čerpadla 24 V a digitálního měřidla výdeje (výdej AdBlue probíhá hadicí se stáčecí pistolí umístěnou na navijáku)
  • řídicí systém výdeje motorové nafty „Fuelomatic Truck“ společnosti Fuelomat Praha je samostatnou dodávkou tohoto dodavatele.
Další specifikace

Potrubní systém cisternové nástavby se skládá z větví hliníkového potrubí Js 100 pro vypouštění a spodní plnění produktem a rekuperačního potrubí Js 100 (potrubí pro zpětný odvod produktových par) s bezpečnostním ventilem jako ochranou nádrže proti deformaci vlivem možného takového zatížení. Pro potřebu uložení volných hadic Js 80 pro vypouštění a rekuperaci slouží dva hliníkové tubusy umístěné podélně po pravé straně cisternové nástavby.

Celá cisternová nástavba je lakována vícevrstvým zinko-fosfátovým základním nástřikem a krycí vrstvou z polyuretanového laku v modrém barevném odstínu.

Cisternová nástavba má elektrickou výbavu s bohatým sortimentem svítidel LED, nese veškerá předpisová označení, nálepky a upozornění dle platných ustanovení dohody ADR a její další vybavení též zahrnuje soubor bezpečnostních a pracovních pomůcek vyžadovaných touto dohodou.

Vlastníkovi vozidla, společnosti APB Plzeň, byla předána technická dokumentace k cisternové nástavbě obsahující soubor kompletní provozní dokumentace (včetně návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů), osvědčení o shodě pro měřicí zařízení a inspekční certifikát TÜV SÜD Czech.

FuelOmat eliminuje ztráty pohonných hmot

Dvě cisternové nástavby, které společnost Schwarzmüller dodala firmě APB – Plzeň, jsou mimo jiné vybaveny systémem FuelOmat. Jedná se o systém správy pohonných hmot na vlastních čerpacích stanicích, díky kterému je možné dosáhnout dlouhodobé úspory pohonných hmot.

Systém správy pohonných hmot FuelOmat namontovaný v cisternovém vozidle Schwarzmüller

„Systém FuelOmat se liší od karetních a čipových systémů běžně používaných pro tankování pohonných hmot. Konkurenci se vymyká především unikátním ochranným prvkem, který zamezuje neautorizované manipulaci s palivem. Naši zákazníci díky němu mohou uspořit 10 – 25 % nákladů na pohonné hmoty,“ uvádí Jiří Tomášek, projektový a obchodní manažer společnosti FuelOmat, která rozvíjí systém na správu pohonných hmot od roku 2008 a v současné době většinu zařízení a technologií vyrábí v České republice. Svůj produkt nabízí kromě tuzemska na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a nově také v pobaltských zemích. Mezi zákazníky společnosti patří více než dvě stovky firem z odvětví zemědělství, stavebnictví, těžařství nebo logistiky.

Jedním z nejvýznamnějších zákazníků je společnost APB – Plzeň, pro kterou firma FuelOmat do jejich nových cisteren implementovala řídicí systém pro výdej a kontrolu pohonných hmot. Na cisternách je možné ovládat výdej nafty pomocí obou výdejních pistolí a také výdej AdBlue. „Veškeré údaje o tankování se po ukončení výdeje paliva automaticky přenášejí do naší webové aplikace a dále také do vnitropodnikového systému zákazníka. APB – Plzeň využívá tento systém od roku 2016 a má ho implementovaný na všech svých čerpacích stanicích a všech svých vozidlech.

Celý proces probíhá automaticky bez nutnosti použití karet nebo čipů. Řidič pouze zasune čerpací pistoli do nádrže, čímž aktivuje celý systém. Ve vozidle u hrdla nádrže je umístěná kruhová anténa. Další anténa je umístěná na čerpací pistoli, ta zajišťuje přenos dat mezi tankovaným vozidlem a čerpací stanicí. K výdeji paliva dochází pouze při vložené výdejní pistoli v hrdle nádrže vozidla, při vysunutí systém automaticky zastaví výdej pohonných hmot,“ vysvětluje Jiří Tomášek a dodává, že tím dochází k eliminaci tankování paliva mimo nádrž vozidla. Pro nákladní automobily a pracovní stroje připravila firma Novum Global navíc síta proti odsávání paliva z nádrží vozidel, čímž se předchází dalším ztrátám.

Detailní informace o vozidlech

Všechny transakce, které probíhají přes systém FuelOmat na čerpacích stanicích, jsou okamžitě k nahlédnutí přes zabezpečené webové rozhraní. Prostřednictvím tohoto systému může zákazník on-line sledovat detailní informace o svém vozovém parku (SPZ vozidla, datum tankování, množství natankovaného paliva, celková částka za odběry, počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba atd.).

„Právě realizací našeho systému do prvních cisteren APB – Plzeň v roce 2016 také započala naše přínosná spolupráce se společností Schwarzmüller. Díky konstruktivnímu přístupu k řešení a k implementaci našeho zařízení do svých cisteren jsme již společně realizovali společné projekty u několika zákazníků,“ říká Jiří Tomášek, podle jehož názoru je vrcholem dlouholeté spolupráce právě řešení dvou nových cisteren pro společnost APB – Plzeň. „Jsme rádi, že jsme mohli našim řešením přispět k vylepšení už tak krásných a technicky sofistikovaných vozidel.“

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Václav Podstawka