Nebezpečný náklad

Ministerstvo dopravy ČR je příslušným orgánem ve smyslu Dohody ADR. Může však na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, pověřit právnické nebo fyzické osoby výkonem činností souvisejících s prováděním Dohody ADR.

Této možnosti využilo v oblasti zkoušek bezpečnostních poradců i řidičů ADR. Vše je zakotveno ve zkušebních řádech pro obě zkoušky. V praxi to tedy znamená, že uchazeč o zkoušku se nepřihlašuje u Ministerstva dopravy ČR, ale u pověřených organizací.

Jiří Kokeš

Z hlediska evidence uchazečů a potřebných náležitostí zkoušky je vše vedeno elektronicky v informačním systému. Informační systém byl již řadu let využíván u zkoušek řidičů ADR, ale byl již zastaralý. Proto byl na začátku roku spuštěn zcela nově přepracovaný informační systém, který obsahuje dva moduly. Jeden je používán pro řidiče ADR a druhý modul je používán pro bezpečnostní poradce. Právě modul bezpečnostních poradců byl zcela nově zabudován do vzniklého systému a oba moduly v rámci dat mezi sebou spolupracují. V praxi se mnohdy stává, že jedna osoba má platné osvědčení pro řidiče i bezpečnostního poradce ADR. Tato osoba je vedena v systému pouze jednou a jsou ji přidělena konkrétní osvědčení. Nespravují se dva systémy zvlášť, ale vše je v jednom. To samozřejmě přináší řadu výhod, i když samozřejmě největší výhodu vidím v samotném informačním systému jako takovém. Nevedou se žádné databáze v podobě excelovských tabulek, ale vše je přehledně na jednom místě. Uživatel se do systému přihlásí odkudkoliv, kde má přístup k internetu. Zjednodušeně řečeno je postup následující: Uchazeč se do systému zapíše poprvé při absolvování školení, pokračuje ke zkoušce a pokud uchazeč úspěšně složí zkoušku, ze systému je mu vytištěno osvědčení. Systém však nabízí mnoho dalších funkcí, která jsou dostupná podle nastavených práv uživatele.

Spuštěním informačního systému jsme chtěli maximálně digitalizovat komunikaci mezi uchazečem, pověřenými organizacemi pro zkoušky a Ministerstvem dopravy ČR. Po několikaměsíčních zkušenostech si myslím, že se nám to povedlo, i když vývoj a dolaďování systému po spuštění byly někdy trochu bolestivé.

Co se týká samotných zkoušek, tak vše probíhá v souladu se zkušebními řády pro bezpečnostní poradce a řidiče ADR. Přesně jsou specifikovány druhy školení a zkoušek, maximální počet uchazečů u zkoušky, rozsah zkoušek, časové limity, hodnocení, složení komise a další důležité aspekty. Vše je dohledatelné, volně dostupné a stažitelné na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Jiří Kokeš, Ministerstvo dopravy ČR

foto: Václav Podstawka