Nebezpečný náklad
V případě havárie, během které dojde k úniku nebezpečných látek, je nutné tyto látky odborně zlikvidovat a také provést sanaci kontaminované zeminy a vod. S touto činností má dlouholeté zkušenosti společnost DEKONTA.

Zásahová jednotka firmy DEKONTA řeší kompletní problematiku úniků chemických látek. Patří sem ropné a chemické havárie, sanace kontaminovaných zemin, podzemních a povrchových vod, odstranění nebezpečných odpadů a toxických látek a také expertní posouzení rizik.

„Pokud je potřeba náš zásah, jsme kontaktováni prostřednictvím dispečinku DEKONTA, který pracuje non stop. Dispečer zároveň komunikuje s Hasičským záchranným sborem ČR, s orgány státní správy a také se zákazníkem, který jej kontaktoval. Rychlost reakce závisí na konkrétní situaci,“ uvádí Luděk Sisr ze společnosti DEKONTA a jeho kolega Jiří Kopáč dodává: „K havárii nemusíme přijíždět první. Na místě už pracují zpravidla hasiči, kteří například vyprošťují havarované vozidlo, z nějž unikly pohonné hmoty. Musíme většinou počkat, až bude ukončeno vyprošťování. Nicméně pokud to situace vyžaduje, můžeme se zásahu účastnit od začátku. Záleží na konkrétní situaci. DEKONTA garantuje výjezd z vlastního střediska do půl hodiny po obdržení první zprávy.“

Celý článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD (únor 2020). Předplatné si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.