Nebezpečný náklad
Jednou ze tří možností pro přepravu nebezpečných látek je cisternová přeprava. Tato forma přepravy některých plynných, kapalných a sypkých nebezpečných látek však skýtá mnohá rizika a klade přísné požadavky jak na cisternová vozidla, tak na samotné cisterny.

Cisterna je Dohodou ADR definována jako nádrž včetně své provozní a konstrukční výstroje. Pokud je používán tento pojem samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, snímatelnou cisternu nebo nesnímatelnou cisternu, jak jsou definovány v oddílu 1.2 ADR, včetně cisteren tvořících články bateriových vozidel nebo MEGC. Cisterny se musí před uvedením do provozu podrobit společně nebo odděleně první inspekci zahrnující ověření shodnosti se schváleným prototypem, ověření konstrukčních charakteristik, prohlídku vnějšího a vnitřního stavu, hydraulickou tlakovou zkoušku, zkouškou těsnosti a ověření dobré funkce výstroje.

Co musí zahrnovat inspekce?

Nádrže a výstroj cisteren se musí pravidelně podrobovat periodickým a meziperiodickým inspekcím. Periodické inspekce jsou stanoveny zpravidla každých 6 let pro snímatelné cisterny, nesnímatelné cisterny a bateriová vozidla a 5 let pro cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC. Meziperiodické inspekce jsou pak zpravidla stanoveny jako inspekce v mezidobí, tedy 3 roky pro snímatelné cisterny, nesnímatelné cisterny a bateriová vozidla a 2,5 roku pro cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC.

Ladislav Zívalík, DEKRA CZ

Celý článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD (únor 2020). Předplatné si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.