Distribuce a zásobování

  • Čerpací stanice nesmí vyschnout

    Zásobování čerpacích stanic představuje sofistikovaný proces, při kterém je nutné zohlednit požadavky na logistiku a také respektovat požadavky na bezpečnost. Závozy musí být maximálně efektivní a také bezpečné.

  • Bezemisní zásobování ve Stuttgartu

    Více než 500 měst v celé Evropě již zavedlo zákazy a omezení vjezdu do svých center a pěších zón pro vozidla na konvenční pohon. To ukazuje, kudy se bude zásobování center měst v budoucnu ubírat.