Distribuce a zásobování
Zákazník dnes vyvíjí největší tlak na cenu a kvalitu logistických služeb. Žádá, aby byly dodávky uskutečňovány v dohodnutém čase, v objednaném množství a bez jakékoli chyby. Tyto požadavky jsou zřetelné i v oblasti distribuce rychloobrátkového zboží (FMCG).

Tlak na rychlost doručení zboží potvrzují mimo jiné odborníci ze společnosti ESA logistika, kteří distribuci rychloobrátkového zboží zajišťují dle požadavků zákazníků.

„Vnímáme jednoznačný trend, kdy roste tlak na rychlost doručení zboží. Zatímco dříve bylo běžné dodání v režimu D+2 (druhý den od objednání), dnes je absolutní standardem D+1,“ tvrdí Jindřich Karas, manažer marketingu ve společnosti ESA logistika, která dnes pro některé zákazníky doručuje zboží ještě v den objednávky. To však klade velké nároky na flexibilní plánování pracovních sil, přizpůsobování transportních plánů a pružnou organizaci práce. Firma se snaží do tohoto procesu zapojit i své klienty a nastavit společně distribuční systémy, aby byly oboustranně efektivní, a to především plánováním nakládkových a vykládkových oken.

Maximální vytíženost distribučních vozidel

Logistika potravin, které představují velkou část rychloobrátkového zboží, je velmi komplikovanou disciplínou. Logistici pracují s výrobky v mnoha obalech různých rozměrů, které výrobci navíc v průběhu doby mění. Navíc je nutné zohledňovat několik teplotních režimů, což znesnadňuje nastavení logistických procesů a jejich případnou automatizaci.

„Obecně se při dopravě zboží snažíme o maximální vytíženost distribučních vozidel, tedy o správné plánování dle mnoha parametrů. V potaz musíme brát například omezení na straně zavážených prodejen – dopravní omezení, omezení dostupnosti pro určité typy vozidel, omezení vjezdu do center měst atd. Všechny tyto faktory náš systém pro plánování dopravy zohledňuje. Výsledkem je plán, který je efektivní a reálně proveditelný,“ vysvětluje Jindřich Karas a poukazuje na fakt, že samozřejmostí je přeprava zboží v několika teplotních režimech jedním vozidlem. Vozidla jsou pro tuto možnost připravena, takže jsou schopna převážet ambientní zboží spolu se zbožím v různých teplotách od chlazeného až po mražené. 

Jindřich Karas podotýká, že jednoznačným požadavkem z pohledu zákazníka je tlak na co největší pružnost všech logistických služeb při minimalizaci ceny. Současně je samozřejmé dodržování veškerých požadavků pro konkrétní zboží, především požadované teploty u chlazeného zboží během skladování a přepravy. Pro zajímavost – v souladu s preferencemi zákazníků se ještě pře několika měsíci kontinuálně zvětšovaly objemy čerstvého zboží oproti konzervovanému nebo trvanlivému zboží. Během posledních měsíců, patrně v souvislosti s pandemií Covid-19, se tento trend výrazně obrací.

Koordinované plánování návozů zboží
Vychystávání zboží ve skladu ESA logistika

„Absolutním standardem je dnes také dohledatelnost potravin. Logistický provider musí zajistit, aby potraviny byly dohledatelné podle druhu, šarže, data výroby, podle trasy přepravy, a to vše i zpětně. Podobné schéma funguje ve farmacii a tabákovém průmyslu. Dohledatelnost se týká i služeb s přidanou hodnotou (VAS) v podobě kompletace výrobků, kdy se jeden výrobek skládá z více komponent od různých dodavatelů,“ říká Jindřich Karas, podle jehož názoru představuje zajímavý fenomén multiklientská řešení využívající synergii logistiky zboží od více výrobců potravin. Jde o koordinované plánování návozů zboží z výrobních podniků do skladů, skladování a společnou distribuci těchto výrobků. Pro optimalizaci dopravy je v tomto režimu třeba mít se zákazníkem domluvena nakládková okna, což významně zkracuje nájezdy aut a zvyšuje efektivitu.

Jeden z vrcholů sezóny představuje pro logistické operátory v segmentu FMCG vánoční období. Pro tuto sezónu je třeba zajistit dostatek pracovníků do skladů a mít připravené přepravní kapacity. Zde se ESA logistice osvědčuje dlouhodobá spolupráce s dalšími poskytovateli dopravních služeb.

Jindřich Karas zdůrazňuje, že současné trendy ukazují také na zvětšování sezónních špiček při zkrácení doby jejich trvání. V určitých časových intervalech a pro určité zboží bude proto třeba stále více kapacit. Trh se vlivem mnoha faktorů, ale zejména kvůli situaci spojené s ochrannou proti viru Covid-19, stává turbulentním a méně předvídatelným. Jedinou správnou odpovědí na tyto podmínky je vysoká pružnost logistických služeb jak v čase, tak ve využitelných kapacitách.

Vánoce začínají už v září

Společnost FM Logistic zajišťuje distribuci rychloobrátkového zboží ve standardních režimech D+1 nebo D+2 po Čechách a D+2 nebo D+3 do ostatních zemí střední Evropy. Štěpán Ladányi, obchodní ředitel pro ČR a SR, podotýká, že v současné době distribuci nejvíce ovlivňuje tradiční předvánoční sezóna spojená s velkým nárůstem objemu zboží v kombinaci s omezeními týkajícími se Covid-19.

„V praxi to znamená, že se ještě více komplikuje situace na vykládce v distribučních centrech potravinářských řetězců, prodlužuje se doba čekání na vykládku a zmenšuje se počet vykládacích oken. V některých případech mají řidiči omezený přístup k nakládce a vykládce a komplikuje se kontrola zboží při převzetí,“ podotýká Štěpán Ladányi, který zároveň poukazuje na nejednotnost pravidel jednotlivých obchodních řetězců, což je možné řešit pouze zvýšením flexibility logistických providerů a velice úzkou komunikací se zákazníky. Zákazníci dnes požadují razantní navýšení handlingových, copackingových a distribučních kapacit, které bez spolupráce při plánování nelze pokrýt. FM Logistic proto začíná běžně již v září řešit vánoční plán závozů se všemi zákazníky a kapacitně se připravuje na pokrytí jejich potřeb.

Příprava zásilek ve firmě FM Logistic

„Naši hlavní zákazníci jsou z oblasti FMCG (především ze segmentu potravin), hračkářského průmyslu a e-commerce. U každého z nich vidíme jistá specifika, ale všechny segmenty spojují extrémní špičky na konci roku. V oblasti FMCG se jedná o specifika spojená s doručováním velkých objemů do distribučních center řetězců a velký nárůst požadavků na obalové úpravy (různé stojany a vánoční balíčky),“ říká Štěpán Ladányi a poukazuje na skutečnost, že hračkářský průmysl je spojen s distribucí i do ostatních zemí v regionu střední Evropy (na Slovensko, do Polska, Maďarska a Rumunska) a u e-commerce je navíc specifický Black Friday v polovině listopadu, kdy jsou objemy dodaných zásilek dokonce vyšší než před Vánoci.

A jak se v FM Logistic připravili na letošní Vánoce? V oblasti dopravy došlo k podstatnému navýšení dopravních kapacit, vybavení řidičů ochrannými pomůckami a hlavně společně se zákazníky k plánování závozů vánočních objemů.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: ESA logistika a Václav Podstawka