Distribuce a zásobování
Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic uzavírá rok s pozitivními hospodářskými výsledky. Předběžné ukazatele za rok 2020 jsou srovnatelné s předchozím obdobím i navzdory propadům v některých segmentech trhu ve druhém čtvrtletí. Společnost zaznamenala mírný nárůst počtu zásilek a očekává obrat ve výši 3,1 miliardy korun. Společně s celou skupinou pak oslavila 90. let od vstupu značky DACHSER na logistický trh.

DACHSER začal psát svoji historii v roce 1930. Oslavy 90. výročí založení připadly na letošní rok, který je od prvního čtvrtletí výrazně ovlivněn globální pandemií koronaviru. Společnost jej díky své dlouhodobé strategii udržitelného růstu, která zahrnuje i diverzifikaci zákaznického portfolia a jiné stabilizační prvky, úspěšně překlenula.

„Také my jsme jako celá Evropa pocítili propady některých odvětví, a to především v dubnu,“ říká Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic. „Ale naše vyvážené portfolio zákazníků a rychle implementovaná preventivní opatření ve všech našich logistických provozech a pobočkách nám umožnily nepřetržitě poskytovat služby našim zákazníkům i v době nejpřísnějších restriktivních opatření v každé zemi našeho působení.“

DACHSER má 393 poboček na celém světě a o plynulý chod dodavatelských řetězců pečují obchodní divize pozemních přeprav European Logistics a divize leteckých a námořních přeprav DACHSER Air & Sea Logistics. Obě divize jsou zastoupené i v České republice. Počet zásilek DACHSER Czech Republic se oproti loňskému roku přibližně o 1 procento zvýšil na 1 126 600 kusů a společnost očekává mírné navýšení obratu na 3,1 miliardy korun. Tonáž zásilek mírně poklesla (o cca 3 procenta) na celkových 626 400 tun.

„Předběžné statistiky ukazují, že letošní rok zakončíme s mírným nárůstem v počtu zásilek i obratu, což je v kontextu celosvětové situace velmi dobrá zpráva,“ podotýká Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic. „Ukazuje to velkou stabilitu naší logistické sítě, na kterou se mohou spolehnout všichni zákazníci. Proto je naší primární snahou v době koronavirové pandemie udržet logistickou síť v chodu, a to se nám daří.“

DACHSER hned v počátku první vlny pandemie zavedl striktní preventivní opatření pro zajištění bezpečného provozu svých poboček, provozoven a skladů. Společnost rozdělila směny a vytvořila oddělená pracoviště pro záložní týmy, umožnila a technicky zabezpečila práci na home office pro zaměstnance, kde to umožňoval charakter jejich práce a v kancelářích instalovala ochranné dělicí příčky. Samozřejmostí se stalo nošení roušek, zvýšení frekvence úklidů, dodržování rozestupů a převedení komunikace na online platformy. Hustá logistická síť pozemních přeprav DACHSERU tak není koronavirovou krizí omezena a zaměstnanci mohli a mohou zákazníkům nabízet stejně vysokou kvalitu služeb i v těchto ztížených podmínkách.

Dálkové mezikontinentální přepravy letos zažily a doposud zažívají turbulentní období. Zejména nákladní letecké přepravy v letošním roce zaznamenaly extrémní propad v důsledku drastického snížení kapacit na trhu.

„Více než kdy před tím jsme pro naše zákazníky v kritických logistických situacích hledali alternativní možnosti, neustále informovali o nenadálých změnách a přicházeli se záložními řešeními,“ tvrdí Radek Duda, Country Manager Air & Sea Logistics společnosti DACHSER Czech Republic, a dodává, že firma DACHSER Air & Sea Logistics velmi rychle zareagovala na nedostatek kapacit pro letecké cargo zásilky a již v únoru zavedla vlastní letecký charter, a to na trase Šanghaj–Frankfurt a zpět. Vzhledem k vysoké poptávce po leteckém spojení mezi kontinenty spustila v roce 2020 ještě další dva pravidelné chartery a jeden letecký most mezi USA, Latinskou Amerikou, Evropou a Čínou. Vývoj v oblasti leteckých přeprav přímo ovlivnil námořní přepravy – trh zaznamenal náhlé snížení volných kapacit a raketový nárůst cen. DACHSER Air & Sea Logistics proto začal nabízet nový produkt rejdařů – „garantovaný“ námořní servis a z některých asijských destinací se výrazně více zboží přepravovalo do Evropy po železnici. Společnost také rozšířila nabídku služby na LCL linkách, které se letos těšily zvýšené poptávce.

Navzdory mimořádné situaci pokračovaly letos ve společnosti DACHSER klíčové projekty na prohloubení digitalizace. Investice ve výši šest milionů korun šla do první fáze projektu Short Distance 2.0. Jejím cílem byla optimalizace procesů na první a poslední míli, v rámci které byly zavedeny nové mobilní terminály pro řidiče na rozvozových linkách všech českých poboček pro pozemní přepravy. Zaměstnanci DACHSER Czech Republic také implementovali digitalizaci procesu leteckých zásilek v rámci statutu schváleného agenta, zavedli elektronický oběh faktur i digitální archiv a management dodavatelských dokumentů, digitalizovány byly i procesy v oblasti lidských zdrojů. Nezastavily se ani certifikační procesy. Skupina DACHSER například získala pro další pobočku certifikaci CEIV Pharma od organizace IATA. Touto certifikací pro logistiku v oblasti Life Science & Healthcare tak pokrývá již tři kontinenty a je připravena se ucházet o distribuci vakcíny proti onemocnění COVID-19, k níž se upírají zraky lidí celého světa.

Lidé ostatně stáli letos v centru pozornosti společnosti DACHSER Czech Republic v mnoha rovinách. Do ochrany zaměstnanců před koronavirovou nákazou investovala společnost doposud 700 tisíc korun a pomáhala se zajištěním potřebných ochranných pomůcek a dezinfekce i seniorům a dětem, podpořila i veřejně-prospěšné projekty. Divize leteckých a námořních přeprav pak organizovala z Asie přepravy roušek, respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu, kterého byl na počátku pandemie nedostatek.

„Letošní rok byl výjimečný solidaritou, kterou nový typ globální krize vyvolal, ať už to bylo mezi našimi zaměstnanci či v rámci obchodních vztahů s našimi zákazníky a partnery. Všichni jsme společně čelili nové situaci, podporovali se a povzbuzovali v kreativitě při hledání mimořádných řešení,“ dodává Jan Pihar. „Věřím, že se tato pozitivní energie stane stabilním článkem dodavatelských řetězců a že to bude jediné dědictví, které nám po sobě pandemie zanechá.“

Text a foto: DACHSER Czech Republic