• Výjimečné případy v ADR

  Dohoda ADR je mezinárodní dohoda, která nastavuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici. Tento předpis je velmi propracovaný a v mnoha ohledem velmi detailní.

 • Bezpečný sklad

  Skladování nebezpečných látek představuje rizikovou činnost související s bezpečností a ochranou zdraví na pracovištích. Firmy, které manipulují s nebezpečným zbožím, musí dodržovat přísné předpisy a opatření, aby rizika minimalizovaly.

 • Jaký vývoj můžeme čekat?

  21. března se uskutečnilo již tradiční neformální setkání zástupců Výboru logistiky SCHP ČR se zástupci útvarů Odboru strategie a Odboru drážní dopravy Ministerstva dopravy.

 • Pesticidy v rybníku

  V případě havárie, během které dojde k úniku nebezpečných látek, je nutné tyto látky odborně zlikvidovat a také provést sanaci kontaminované zeminy a vod.

 • Hlavní problém: Fixace nákladu

  Při silniční kontrole přeprav nebezpečných věcí nebývá pokaždé vše v pořádku. Statistiky vypovídají o cca 10–15 % dopravních jednotkách, u kterých je zjištěno porušení.

 • ADR napříč celou přepravou

  Přepravy nebezpečných věcí představují velice specifickou oblast. Na dopravce provádějící tyto přepravy jsou kladeny vysoké nároky především z hlediska odbornosti a spolehlivosti.

 • Klíčové jsou procesy i lidé

  Přeprava nebezpečných věcí může být rizikovou činností, během které může dojít k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. Proto by tyto náklady měly přepravovat zkušené dopravní firmy, které striktně dodržují dohodu ADR.

 • Kontrolujete zábavní pyrotechniku?

  Zájem o různé výrobky zábavní pyrotechniky na konci roku strmě stoupá. I když od odpalování rachejtlí mnoho lidí ustupuje s ohledem na zvířata a přírodu vůbec, stále jde v Česku o populární zábavu.

 • Kdy platí výjimka?

  Chceme-li přepravovat nebezpečné věci po veřejných komunikacích, musíme dodržet příslušná ustanovení Dohody ADR, která nám ale v kapitole 1.1 umožňuje některá ustanovení v určitých případech neplnit.