Štítek: dekonta

  • Nebezpečný náklad

    Každý zásah je jiný

    V případě havárie, během které dojde k úniku nebezpečných látek, je nutné tyto látky odborně zlikvidovat a také provést sanaci kontaminované zeminy a vod. S touto činností má dlouholeté zkušenosti společnost DEKONTA.