Různé

AI pomáhá logistice

Umělá inteligence, (artificial intelligence, AI), je pojem skloňovaný v souvislosti s mnoha obory. Pokud bychom chtěli sestavit pomyslný žebříček, kde by měla nalézt svoje uplatnění, logistika by stála na předních příčkách.

Nebezpečný náklad

Bezpečný sklad

Skladování nebezpečných látek představuje rizikovou činnost související s bezpečností a ochranou zdraví na pracovištích. Firmy, které manipulují s nebezpečným zbožím, musí dodržovat přísné předpisy a opatření, aby rizika minimalizovaly.