Distribuce a zásobování
Sezónní výkyvy v poptávce představují pro logistické společnosti velkou výzvu. Obecně platí, že absence kvalitní přípravy na sezónu může negativně poznamenat vztahy logistické firmy se zákazníkem a ovlivnit jejich další spolupráci.

Skladování, manipulace, služby přidané hodnoty a distribuce pneumatik, to jsou hlavní logistické segmenty, kterými se v České republice zabývá společnost FIEGE. David Peterka, Head of Business Development ve společnosti FIEGE, uvádí, že prodej pneumatik má velmi specifickou sezonní špičku, která je přímo navázána na poptávku velkoobchodníků a objednávky jejich finálních zákazníků.

Zimní sezona představuje až 60 % celoročních prodejů. Výdeje ze skladu na základě objednávek probíhají od září do listopadu a trvají cca 10 týdnů. Jarní sezona představuje objemově až 30 % celoročního prodeje a podobně jako zimní sezona probíhá v březnu až květnu, tedy cca 10 týdnů. Z toho vyplývá, že 52 týdnů kalendářního roku se prakticky vtěsná do 20 týdnů. 

Bez plánování se neobejdete

„Asi největší výzvou, jak pro zákazníka, tak pro 3 PL providera, je detailní plánování na příjmu, výdeji, i při vlastní distribuci. Bez plánování na roční a čtvrtletní bázi a následném upřesňování na měsíční, týdenní a denní bázi se dnes neobejdete,“ upozorňuje David Peterka a dodává, že v posledních 2–3 letech je příjmová část značně komplikována situací na trhu námořních přeprav. Nedostatek kontejnerů pro importované zboží, prodlužující se doba dodání a cena přepravy má negativní vliv na přesné plánování.

Pneumatiky ve skladu FIEGE

 Sezónní logistiku ovlivňuje také vlastní výroba pneumatik, která nedokáže flexibilně reagovat na lokální poptávku. Díky tomu se zvyšují požadavky zákazníků na skladovou kapacitu tak, aby si vytvořili dostatečnou zásobu pro sezonní prodej. 

„Na základě informací od klienta tak plánujeme jak personální kapacity pro vykládku kontejnerů a trucků, tak kapacitu pro kompletaci a vychystání objednávek. Samozřejmá je spolupráce mezi týmem ve skladu a transportním týmem odpovědným za distribuci. Zde nám velmi pomáhá automatický report přenášející informace z WMS systému (velikost objednávky a informace o zákazníkovi) do TMS systému ve kterém se plánují trasy distribuce na denní bázi,“ vysvětluje David Peterka.

Stavebniny, potraviny, hračky

Petr Jirotka, manažer dopravy, a Richard Palán, Business Unit manažer společnosti ESA logistika, jsou přesvědčeni, že sezónní výkyvy v poptávce představují pro logistické společnosti velkou výzvu. Ať už se jedná o stavebniny, potraviny, hračky, nápoje, obsluhu e-commerce i třeba výrobky pro průmysl a polotovary, každá kategorie má své specifické sezónní vrcholy.

Pro ilustraci si můžeme uvést několik příkladů. Stavebniny zažívají nejvyšší poptávku během jarních a letních měsíců, kdy stavební práce probíhají nejintenzivněji. Je třeba mít připravenou robustní a spolehlivou dopravu, která zvládne přepravit těžký a objemný materiál přímo na staveniště. Jak ukazují data ESA logistika, poptávka po stavebninách se v květnu zvýší až o 970 % oproti její lednové minimální hodnotě.

Manipulace se zbožím ve skladu ESA logistika

Richard Palán poukazuje na skutečnost, že potraviny mají své specifické sezónní výkyvy několikrát za rok dle konkrétního druhu. V létě existuje vyšší poptávka po čerstvém ovoci, zelenině a nealko nápojích, zvýšený prodej téměř všech druhů potravin pak nastává pravidelně před Vánocemi nebo Velikonocemi. 

Poptávka po hračkách pak výrazně stoupá před Vánocemi, a to až o 2600 %. To je jednoznačně nejvyšší nárůst mezi všemi segmenty.

Data umožňují předvídat výkyvy

„V přípravě na sezónní výkyvy je klíčová analýza dat z uplynulých období. Čím delší má zákazník historii, tím lépe může odhadovat objemy a jejich navýšení během sezóny. Velkou část obratu společnosti ESA logistika tvoří klienti, kteří jsou s námi více než deset let. Máme tak k dispozici dostatek dat, která nám umožňují předvídat sezónní výkyvy,“ říká Petr Jirotka a dodává, že následně přichází na řadu opatření týkající se vlastního chodu společnosti. Důležitá je flexibilní kapacita skladování umožňující časově omezené navýšení skladovacích kapacit pro konkrétního zákazníka. „U některých druhů zboží může dojít i k dočasnému přesunutí do jiného našeho skladu. Zvládnutí špiček ve skladu je jednoznačně vysvědčením dobrého logistického providera. Současně je ale třeba zajistit dostatek vlastních přepravních prostředků a řidičů. Ale ani to obvykle nestačí.“

ESA logistika proto dlouhodobě využívá služby dalších dopravních společností. U nich je nutné předem nasmlouvat potřebné dopravní kapacity, a to nejen v kvantitě, ale i ve složení vozového parku. Klíčovým faktorem pro zvládnutí sezónních vrcholů jsou pochopitelně i lidé. To znamená navýšit počet pracovníků ve skladech, ve službách přidané hodnoty (VAS) a v případě potřeby využít sezónní pracovníky. Důležitý je také trénink zaměstnanců, aby zvýšené objemy dokázali efektivně zpracovat. Při zvládání sezónních výkyvů též pomáhají moderní technologie ve vybavení skladů. Patří mezi ně zejména pokročilé IT systémy pro správu zásob, které umožňují rychlé a přesné zpracování objednávek i během nejvytíženějších období.

„Samozřejmostí musí být i automatická datová komunikace se zákazníkem. Pro fungování celé firmy je pak důležitá i diverzifikace klientů, která umožní rozložení sezónních vrcholů do různých období. ESA logistika úspěšně zvládá sezónní výkyvy díky kombinaci všech výše uvedených opatření,“ doplňuje na závěr Richard Palán.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Ilustrační foto: FIEGE a Václav Podstawka