Štítek: vlečky

  • Doprava a spedice

    Vlečky mají budoucnost

    Z důvodu zjištění zájmu společností o obnovu vleček byla Svazem chemického průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Sdružením železničních nákladních dopravců připravena jednoduchá anketa.

  • Nebezpečný náklad

    Chemický průmysl vlečky potřebuje

    Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050 v dlouhodobé perspektivě předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny moderní dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě.