Události
Na 12. konferenci ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY| INTERMODÁLNÍ FÓRUM, která se konala ve dnech 1. až 3. března 2023 ve Wisle, proběhly diskuze o aktuální situaci na vnitřním i světovém trhu železniční a intermodální dopravy a rovněž došlo k analýze nejnovějších trendů v oboru a jevů, které mohou v blízké budoucnosti změnit pravidla hry.

Konference, kterou pořádá OLTIS Polska ve spolupráci s První Signální a spoluorganizátory Nadací ProKolej a IntermodalNews, se stala trvalou součástí kalendáře setkání odborníků na železniční dopravu, nákladní dopravu a logistiku z Polska, České republiky a Slovenska. Součástí konference byla plenární sekce zaměřená na problematiku intermodální dopravy v kontextu výzev globálního a polského trhu. V debatách byly představeny a diskutovány příležitosti a výzvy pro rozvoj intermodální dopravy.

Přednášející představili předpoklady pro lepší integraci dopravního systému a zabývali se otázkou vytvoření příznivých právních, organizačních a technických podmínek, které povedou ke zlepšení kvality dopravních služeb, racionálnímu využívání dopravní infrastruktury a snížení negativního vlivu dopravy na životní prostředí. Po oficiálním otevření byla konference zahájena prezentací na téma Centrální komunikační přístav – vize nebo realita, kterou přednesl Marcel Klinowski, CPK. Následně proběhla debata na téma Nové směry dopravních spojení ve střední a východní Evropě, kterou moderoval Jakub Majewski z Nadace ProKolej. Této debaty se zúčastnili Prof. Dr. Mirosław Antonowicz – OSŽD, Sylwia Cieślak-Wilk – CUPT, Marcel Klinowski – CPK, Grzegorz Kurdziel – PKP PLK, Dariusz Mierkiewicz – Port KOPER, Marcin Trela – UTK. Setkání bylo dále rozděleno do sekcí Železniční systém a Intermodální fórum, v nichž se diskutovalo o investičních výzvách, kterým čelí železniční a intermodální doprava. Mezi hlavní témata patřily perspektivy a nástroje rozvoje intermodální dopravy jako součásti ekologické transformace ekonomiky.

Další den se v železničním bloku řešila železniční doprava související s právními a technologickými aspekty trhu. V této části se konference zaměřila na inovace a investice v železniční dopravě a na bezpečnost a odolnost železničních systémů. V intermodálním bloku se hovořilo o námořních přístavech jako klíčových spojeních v intermodálních logistických řetězcích. V debatách v intermodální sekci se obsáhle diskutovalo o geopolitických a tržních podmínkách dodavatelských řetězců, se zvláštním důrazem na zkušenosti z rok trvajícího konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Konferenci uzavřela diskuse Čas pro nové zákazníky ve střední a východní Evropě – potenciál pro rozšíření železniční a intermodální dopravy, kterou moderoval Marek Tarczynski – PISiL za účasti pozvaných hostů: Andrzej Bialoń – IK, Maciej Gladyga – IGTL, Martin Hubeňák – Port of Antwerp – Bruges, František Komora ZLZ Slovenské republiky, Pawel Puck – DB Cargo, Tomáš Andrýs – České dráhy.

Jako každý rok byla část příjmů z konferenčních poplatků věnována SOS dětským vesničkám v Polsku, rodinnému přechodnému domovu „Sindibád“ v Ustroni. Peníze z tomboly byly v plné výši věnovány na rehabilitaci Helenky, která trpí velmi vzácným genetickým onemocněním – syndromem DDX3X. Společnost OLTIS děkuje všem dárcům.

Zdroj: OLTIS