Skladování
Již dlouhé roky se pro řízení skladů používá WMS, což je systém řídící nejen skladové procesy, ale především skladníky, kteří tyto procesy provádějí.

WMS dokáže podporovat jakékoli procesy, které ve skladu probíhají. Například roztřídění zboží z jedné manipulační jednotky do více nových manipulačních jednotek, přeznačování či generování interních čárových kódů. Zjednodušeně řečeno, všechno je možné.

Musí všechny sklady řídit WMS nebo si skladoví logistici mohou poradit i jinak? Luboš Doležal ze společnosti KODYS je přesvědčen, že záleží na velikosti skladu. Pokud se jedná o malý sklad nevyžadující nějakou míru optimalizace, mělo by stačit řešení v cloudu, které je poměrně levné. Cloudová řešení sice nenabízí tak rozsáhlé možnosti jako WMS, ale dokážou zajistit příjem a výdej zboží pomocí terminálu a navigují skladníka na příslušnou lokaci. Podpůrné sofistikované procesy však od nich nečekejte.

Cloudové řešení nebo WMS?

„Pokud jde o malou začínající firmu, která potřebuje snížit chybovost a zvýšit efektivitu skladování, pak cloudové řešení může dávat smysl,“ tvrdí Luboš Doležal a dodává, že cloudové řešení se však nezabývá všemi skladovými procesy, neposkytuje hlubokou míru optimalizace a obvykle má jen základní univerzálně použitelné procesy.  Optimalizovat skladový proces je poměrně složité a vyžaduje rozsáhlejší nastavení procesů pro potřeby konkrétního skladu.

WMS řídí práci skladníka prostřednictvím mobilního terminálu.

Větší logistické firmy jsou ale před cloudovým řešením ostražitější. Pro řízení skladování potřebují rychlou odezvu systému a také se obávají případného výpadku. Doba odezvy je velmi důležitá zejména v rychloobrátkových skladech. Skladník nacházející se v nějaké lokaci nemůže čekat vteřiny na pokyn, ale potřebuje okamžitou odezvu. Sejme čárový kód a systém mu musí okamžitě potvrdit, že je na správné lokaci, a sdělit jaké množství konkrétního zboží má odebrat. Vše musí probíhat naprosto plynuje a rychle.

Nastavené procesy se nesmí obcházet

„Aby WMS skutečně optimalizoval skladové procesy, musí především řídit skladníka. Opačně to není možné. Skladník musí být pouze pasivním vykonavatelem příkazů a žádná velká kreativita se od něj neočekává. Každý proces musí být vymyšlen od „A“ do „Z“ a nastavené procesy se nesmí obcházet,“ upozorňuje Luboš Doležal na některé zásady, které je nutné v řízeném skladu dodržovat, a varuje před polovičním zakázkovým řešením, kdy zkušený logistik vymyslí příslušný proces a určitá firma to naprogramuje. „Obvykle se tím vyřeší pouze část problému ve skladu. Proto bych logistickým firmám doporučil zaměřit se na globální řešení, která jsou připravená na různé varianty, které mohou při skladování nastat, jsou otestované a koncipované jako komplexní systém s podporou všech procesů. Kreativita sice někdy umožní vyřešit některé věci, které jsou za normálních okolnosti neřešitelné, na druhou stranu má však negativní vliv na přesnost, efektivitu a stabilní fungování skladu.“

Kvalita spočívá v práci s logistickými daty

V logistice se informační technologie etablovaly už dávno, ale loňský rok posunul jejich využití na další úroveň. Pro mezinárodního logistického providera DACHSER je IT běžnou součástí jeho logistické praxe. Svoje aplikace si vyvíjí in-house a v rozvoji této oblasti pokračoval přes mimořádné okolnosti i v loňském roce a uvedl do provozu další technologie pro usnadnění administrativních procesů.

N kvalitu služeb má zásadní vliv práce s daty.

DACHSER je specialista na sběrnou službu, silný je ale i v charterových pozemních přepravách a v oblasti letecké a námořní přepravy. Před řadou let se rozhodl investovat do vlastního vývoje IT a dnes v této oblasti zaměstnává 750 lidí.

„Primárním předpokladem pro kvalitu našich služeb je práce s daty a jejich plynulý tok napříč všemi odděleními,“ uvádí Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic, a dodává, „klíčové systémy naší společnosti umožňují spravovat procesy v pozemních přepravách (TMS Domino), leteckých a námořních přepravách (TMS Othello) a skladech (WMS Mikado).“ Pro přenos dat využívá DACHSER centrální komunikační platformy EDI, API a vlastní online aplikaci eLogistics. Ta poskytuje přehledné informace o procesech, sleduje všechny kroky v celém dodavatelském řetězci a nabízí nástroje pro řízení objednávek. Pro všechny registrované zákazníky je zdarma a v šestnácti jazykových mutacích. DACHSER Elogistics stále zdokonaluje, a tak je nyní uzpůsobená i pro chytré telefony a tablety.

„Naší snahou je růst společně s našimi zákazníky a spolupracovat s nimi na jejich nových projektech,“ vysvětluje Jan Polter. „S většinou z nich jsme vzájemně propojeni na dlouhodobé bázi, a zejména u těch s většími objemy zásilek v další fázi spolupráce zpravidla přecházíme na automatický přenos dat přes EDI.“

Data pak plynule proudí v reálném čase a podle Jana Poltera mohou obě strany efektivněji plánovat a reagovat na případné nenadálé skutečnosti.

Optimalizace první a poslední míle

Digitalizace ve společnosti DACHSER pokročila i v ekonomické a personální oblasti – projekt bezpapírové fakturace už funguje se stálými zákazníky řadu let, do elektronické podoby byly v loňském roce převedeny i některé procesy v řízení lidských zdrojů. Děje se tak systematicky a za centrální IT podpory, která vyvíjí a upravuje aplikace podle potřeb jednotlivých oddělení.

Novým projektem se silnou IT podporou je optimalizace první a poslední míle s názvem Short Distance 2.0, v rámci kterého společnost vloni v celé Evropě přešla na nové mobilní terminály Zebra pro řidiče na rozvozových a svozových linkách. Také dispečeři dostali nové nástroje pro plánování tras včetně například softwaru pro inkorporaci zákaznických otevíracích hodin do plánování rozvozů. Administrativní pracovníci pak nově mohou využívat překladatelské zařízení Pocketalk, jež umožňuje online překlad s výstupem v psané i zvukové podobě ve 113 světových jazycích, a také aplikaci SmapOne pro digitalizaci papírových dokumentů.

Václav Podstawka

Foto: DACHSER a KODYS