Skladování
Pokud logistická nebo výrobní firma zjistí nárůst nákladů na interní logistiku, musí na tuto situaci neprodleně zareagovat. Nepromyšlené logistické procesy se totiž negativně projeví na celkové efektivitě interní logistiky, což má velký vliv na hospodaření celé firmy.
Karel Šprojcar

„Každá výrobní či obchodní firma řeší především výrobu a obchod. K tomu však téměř vždy potřebuje nějaký sklad. Zpočátku firmy interní logistice nepřikládají příliš velkou důležitost. Hlavní je pro ně výroba a obchod. Jenže interní logistika (od přijmu zboží, přes skladování, zásobování výrobních linek, až po vyskladnění hotových výrobků) významně ovlivňuje ekonomické výsledky firmy,“ zdůrazňuje Karel Šprojcar, člen představenstva společnosti JK Logistika, a upozorňuje, že pokud se problémy včas neřeší, začne docházet ke zvyšování nákladů na skladování a logistické procesy. Konkrétně se to může projevovat například chaotickými nákupy manipulační techniky, nepromyšleným zaměstnáváním dalších skladníků nebo v horší kvalitě zásobování. Začnou se objevovat chyby při vyskladňování a dodávky zboží mohou být zpožděné, což zákazník nese značně nelibě.

„Firma musí proto problémy okamžitě řešit, přičemž má dvě možnosti. Buď na to stačí sama nebo si nechá poradit od externí firmy, jakou je například JK Logistika,“ podotýká Karel Šprojcar, který je přesvědčen, že optimalizace interní logistiky lze dosáhnout pouze systémovým řešením zahrnujícím všechny procesy ve skladu a výrobě.

Změnám předchází interní audit

Poradenská firma musí na začátku vždy vidět, zda existuje pro zlepšení potenciál. Nemá smysl zavádět změny v logistice, když je v provozu na první pohled téměř všechno v pořádku. Pokud však existuje možnost alespoň dvacetiprocentní úspory nákladů, pak optimalizace rozhodně dává smysl. Samotným změnám musí předcházet interní audit, který odhalí, jak má zákazník nastavené logistické procesy, zda využívá dostatečně prostory, které má k dispozici, jak využívá manipulační techniku, personál či výrobní prostředky.

„Díky auditu dokážeme zákazníkovi přesně popsat, toky materiálu, zboží a informací uvnitř firmy. Na začátku však potřebujeme maximum dat.. Musíme znát zejména počty pracovníků a techniky, což nám umožní vyčíslit náklady na zaměstnance skladu, provoz vozíků a na manipulaci celkově,“ vysvětluje Karel Šprojcar a dodává, že na řadu otázek si logističtí poradci dokážou odpovědět sami, protože jsou v provozu fyzicky přítomni. Vidí například, jakými trasami je zboží přepravováno a jak dlouho manipulace trvá. Získané informace se pak vyhodnotí a následuje vytvoření návrhu řešení, které vede k optimalizaci řízení zásob, lepšímu využití strojů a k následnému snížení nákladů.

Připravte se na přechodné období

Na co by se měl zákazník připravit, pokud se pro změny rozhodne? „Od začátku zákazníka upozorňujeme, že se bude jednat skutečně o zásadní změny v jeho logistice. Musí se připravit například na zavedení nového systému řízení, na případné změny v uspořádání skladu, jako je přestavba regálů, stavební úpravy, změny ve flotile manipulační techniky, zavedení nového software apod.,“ popisuje Karel Šprojcar. „V každém případě se vždy jedná o postupný proces, který trvá i několik měsíců. Proto je nutné perfektně nastavit činnost firmy na přechodné období, po jehož ukončení bude interní logistika ve firmě efektivnější než původně. Někdy to bývá pro zaměstnance bolestivé, ale na konci je potřeba vždy vidět významné snížení nákladů a zvýšení produktivity a kvality práce.“

K provedení změn musí firma zajistit finanční i lidské zdroje. Musí počítat s tím, že se jedná o poměrně náročný proces se spoustou práce, pro kterou musí vyčlenit tým lidí. Management musí být schopný potřebné změny prosadit, což se někdy nemusí podařit. Karel Šprojcar na závěr upozorňuje, že spousta studií optimalizujících interní logistiku už skončila „v šuplíku“. Přitom za tyto analýzy obsahující výborné myšlenky firmy zaplatily statisíce nebo dokonce miliony korun.

Václav Podstawka

Foto: ONLINE Systemlogistik a JK Logistika