Skladování
Společnost FM Logistic původně zajišťovala co-packing jako službu s přidanou hodnotou skladovým klientům. Vzhledem ke zvýšené poptávce nyní poskytuje co-packing také jako samostatnou službu, tedy i pro firmy, které nepožadují skladování ani přepravu zboží.

Co-packing dnes představuje velmi efektivní způsob, jak zvýšit tržní podíl. Právě proto klade FM Logistic důraz na co-packing, co-manufacturing a následnou diferenciaci produktu pro prodejní a marketingové strategie.

„Pomáháme značkám vytvářet konkurenční výhodu změnou řešení co-packingu v trvale udržitelnou výhodu,“ je přesvědčen Jakub Morávek, Senior Business Development Director ve společnosti FM Logistic, a dodává, že co-manufacturing a co-packing podporuje rychlost nabídky produktů, aniž by to zatížilo výrobní kapacitu dodavatele.

FM Logistic poskytuje vysokou úroveň služeb zahrnujících design balení, sourcing komponent a produkce, která je dosažena prostřednictvím plánování a zlepšené rotace skladových zásob. Společně se svými partnery v oblasti balení a technologií vyvíjí inovativní, ekologicky odpovědné řešení co-packingu, což přispívá k vytvoření lepšího dodavatelského řetězce.

Dokážeme se rychle přizpůsobovat

Jakub Morávek podotýká, že firma dříve co-packingové služby nabízela jen zákazníkům, kteří již v FM Logistic zboží skladovali. To už dnes neplatí. To už dnes neplatí. FM Logistic se snaží aktivně vyhledávat zákazníky, jež potřebují provést nějakou obalovou úpravu u zboží, které v FM neskladují. Jedná se často o specifické poptávky zahrnující náročnější proces.

Pohled na výrobní linku ve skladu v Tuchoměřicích

„Pro tuto činnost máme vyhrazený tým zaměstnanců, speciální zařízení a prostory. Díky tomu můžeme do procesu zařadit dodatečný objem zboží klientů s vlastním logistickým řešením. Rovněž spolupracujeme s výrobními závody v rámci specializované distribuce a jsme připraveni flexibilně reagovat. Co-packing nemáme v žádném případě podmíněný skladováním výrobků těchto firem v našem skladu,“ zdůrazňuje Jakub Morávek a vysvětluje, že se oddělení co-packingu dokáže velice rychle přizpůsobovat požadavkům zákazníka, přičemž není rozhodující, zda se jedná o dlouhodobou či krátkodobou zakázku. Zároveň dokáže reagovat na změny potřeb zákazníka v průběhu roku. K tomu je pochopitelně nezbytný flexibilní přístup, ať už se jedná o zvýšení počtu pracovníků nebo kapacit, které jsou pro poskytování co-packingu potřebné. Zmíněné atributy umožňují úspěšně realizovat také „ad hoc“ zakázky.

Produkční tým spolupracuje s administrativou

Petr Fejk, který v FM Logistic pracuje jako copacking Manager, podotýká, že co-packing neznamená pouze o přebalování zboží, ale také o mixování různých druhů kartónů, výrobu promočních stojanů nebo například balení pro promoční akce.

„Produkční část řídí vždy výrobní mistři, které dále doplňuje tým procesních specialistů, kteří zpracovávají podklady dodané klienty a předávají je do provozu,“ vysvětluje Petr Fejk.

V oblasti co-packingu hraje důležitou roli plánovací software. FM Logistic disponuje novým softwarem, který pomáhá v čase správně nastavit jednotlivé akce, takže vzniká zcela jasná časová linie pro realizaci jednotlivých zakázek. K tomuto softwaru mají přístup rovněž zákazníci, což umožňuje komunikaci i jiným a výhodnějším způsobem nežli prostřednictvím e-mailů nebo telefonů.

Rychlá úprava výrobních linek

„U nových zákazníků je pro nás zásadní otázka pochopení a očekávání. Potřebujeme především zjistit, jak bude činnost časově a obsahově náročná, což nám umožňuje optimálně přistoupit k zakázce,“ uvádí Jakub Morávek a dodává, že někteří klienti vyžadují vyšší standard v rámci operací se zbožím, jiným zákazníkům může jít pouze o základní legislativní štítkování a nepotřebují nic specifického.

Na tomto terminálu je možné sledovat průběh zakázek.

Druhou fázi pak představuje příprava prostoru, což má velký vliv na realizaci zakázky v požadované době. Pak již následuje výrobní proces, který se neobejde bez jasně definované dokumentace. Pracoviště musí být ergonomické, aby zaměstnanci nemuseli dělat zbytečné pohyby a pracovali efektivně.

Petr Fejk závěrem doplňuje: „Naší obrovskou devizou je flexibilita. Jsme schopni spolupracovat s oddělením dopravy a nabídnout tak řešení včetně tuzemské nebo mezinárodní přepravy. Dokážeme velice rychle upravit výrobní linky podle momentálních potřeb. Český trh je poměrně malý, což se odráží na množství balených výrobků. Z toho vyplývá, že jednotlivé linky jsou v provozu poměrně krátkou dobu a balené zboží se celkem rychle obměňuje. Dokážeme i při malých objemech zboží flexibilně reagovat na jednotlivé požadavky klientů a během několika desítek minut jsme schopni vybudovat zázemí pro realizaci další zakázky.“

Ve spolupráci s FM Logistic připravil Václav Podstawka.

Foto: Václav Podstawka