Skladování
V procesu automatizace skladů je její instalace již třešničkou na dortu. V prvé řadě je důležité získat kvalitní data nejlépe za poslední rok předtím, než vůbec začne samotná instalace a návrh automatizovaného skladu. Ty dodají relevantní pohled na aktuální stav logistických procesů. Podřadná data mohou způsobit mimo jiné zdržení při tvorbě analýzy, nedostupnost některých výstupů nebo nižší vypovídající hodnotu.

Při navrhování robotizace skladu je nutné řídit se předem danými kroky a po prvotní konzultaci se zákazníkem je vždy nutné zaměřit se na detailní analýzu dat. Preferovaným dalším krokem je promítnutí výsledků analýzy do grafického a čitelného zpracování, jelikož nikdy není na škodu srovnávat mezi sebou více parametrů, které mohou být jinak zmatečné. Lépe se pak lze zorientovat v potřebách logistických výkonů a skladovacích kapacit.

Prvotní analýza je zkrátka zásadní, a v nejlepším případě lze z jejích výstupů vidět nejen aktuální stav skladu, ale také předpokládaný budoucí vývoj. Je potřeba myslet i na neočekávané situace při spuštění automatizovaných procesů. Pokud jsou k dispozici kvalitně zpracovaná data, tak je možné předpovídat, že predikce je adekvátně přesná a dozajista reflektuje potřeby logistické sekce.

Čím kvalitnější data jsou u vstupu analýzy, tím lze očekávat její lepší výstupy, což se dá nazvat jako ideální stav. Obvykle se systém navrhuje tak, aby pokryl i zvýšené požadavky na výkon ve špičkách nebo pravidelně logisticky vytížených sezónách. Například vánoční, konkrétněji předvánoční čas klade velké nároky na logistiku mnohých firem. Požadavky na výkony skladů se na pár týdnů v roce násobně zvýší. Při instalaci a plánování je proto vždy nutné počítat s tím, aby byl celý systém kompletně připraven na nepravidelný nápor. A to nejen kapacitně, ale také výkonostně. Klíčové je najít vhodný balanc tak, aby vše dávalo ekonomický smysl, což znamená, že je nutné vše řádně navrhnout už v prvotní fázi.

Myslete dopředu

Při následném designu je třeba brát v úvahu na jak dlouhé období chce zákazník cílit. Škálovatelnost systému dává dobrou možnost adaptace potřebného výkonu a kapacity pro budoucí vývoj. Není tedy potřeba systém navrhovat na budoucích 10 let, ale bohatě stačí cílit na stav za 1-3 roky. Další rozšíření je možné realizovat už během dvou až tří let po instalaci. Možnosti navyšování kapacity a výkonu jsou u různých systémů rozdílné, proto s tím je nutné kalkulovat již při navrhování. Některé systémy lze rozšířit jednoduše a rychle, ale stejně existují ty obtížně rozšířitelné.

Nutnou podmínkou, na kterou je při instalaci systému nutné nezapomenout, je rovinnost podlahy. Biny neboli zásobníky, ve kterých se skladuje zboží, stojí přímo na podlaze, a proto jakákoliv nerovnost působí problémy při provozu. Při samotné instalaci se začíná podkladovým rastrem z hliníkové pásoviny, ke kterému se následně kotví stojiny. Ty se pak v horní části gridu spojují pomocí kolejnic, na kterých následně jezdí roboti. Celou instalaci lze přirovnat ke stavebnici Lego. Je velmi rychlá a obvykle netrvá více než několik týdnů. Následně dochází k umístění robotů a „oživení“ všech technologických součástí systému.

Jedná se o systém, který maximálním možným způsobem využívá dostupný prostor. V kubickém systému nejsou mezi uloženými biny ve vertikálním směru žádné mezery. Oproti klasickým regálovým konstrukcím dokáže šetřit až 75 % místa, což znamená, že by mohl být do prostoru nainstalovaný až čtyřikrát.

Skok do budoucnosti

Velkou novinkou je služba, kdy klient bude moci využít nižší investiční náklady pro vybudování systému a poté platit za jednotlivé operace. Velkou výhodou je plné reflektování aktuálních výkonostních potřeb. V plánování pak lze transparentně kalkulovat náklady pro jednotlivé logistické operace.

Skladovací systém AutoStore několikanásobně zvýší výkon skladu

V České republice automatizovaná řešení skladů navrhuje a dodává mimo jiné norská společnost Element Logic. Systém AutoStore je ideální volbou pro „chytré skladování”. Modulární řešení lze přizpůsobit stávajícím i novým prostorům, díky čemuž se dá dosáhnout vyšší efektivity i s výrazně větším množstvím zásob.

Zcela první AutoStore technologii u nás již zavedla v Brandýse nad Labem společnost Continental. Pro automatizaci skladů se rozhodla také společnost RohlikGroup, Euromedia Group nebo například El Nino a další.

Text a foto: Element Logic