Různé
Limit odpovědnosti dopravce stanovený článkem 23 Mezinárodní úmluvy CMR představující v přepočtu maximálně 260 Kč za kilogram hrubé váhy zboží nemusí v případě nenadálé situace vedoucí k poškození zboží při přepravě pokrýt celou jeho hodnotu. Řešením je dobré připojištění na plnou hodnotu přepravovaného zboží.

Mezinárodní logistický provider DACHSER je společnost s centrálou v Německu a působností po celém světě. Sběrnou službou i charterovými přepravami zajišťuje logistiku zboží z nejrůznějších průmyslových segmentů od nebezpečného zboží, přes křehkou a drahou elektroniku, technické komponenty do výroby až po nadměrné celky.

Dva způsoby připojištění

Pro případ následků škodní události nabízí DACHSER svým zákazníkům možnost uzavřít připojištění na plnou hodnotu zboží. Zpravidla se zákazník DACHSERU rozhoduje mezi dvěma způsoby připojištění. Tím prvním je tzv. DACHSER Transport Insurance Road, které je specifikované dle podmínek stejných pro všechny pobočky v síti DACHSERU a jejich zákazníky a v případě uzavření smlouvy vždy automaticky pokryje všechny zásilky od daného zákazníka, které DACHSER do přepravy přijme. Druhým způsobem je připojištění, které se uzavírá pouze na konkrétní jednotlivé zásilky přesně dle požadavku zákazníka a které také kalkulují a zajišťují pracovníci DACHSERU.

„Z obecného pohledu je připojištění vhodné zejména pro zásilky, které mají vysokou hodnotu a současně nízkou hmotnost, jako jsou například počítačové komponenty, značková kosmetika, módní oděvy a podobně, nebo zboží, jež je svojí povahou extrémně citlivé na poškození, to se týká například skla, drobné elektroniky a dalších,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic.

Proto v případě nového zákazníka či nového typu zboží, pro které začíná DACHSER logistiku zabezpečovat, je připojištění na plnou hodnotu zboží vždy předmětem diskuze a nastavovaných obchodních podmínek. Risk Management provádí v DACHSERU obchodní oddělení spolu s odborníky z reklamačního oddělení, které má potom operativu pojišťovací agendy na starosti.

88 typů zboží ve 3 skupinách
Jan Polter

„Při sjednávání takového pojištění rozlišujeme dle pokynů pojišťovny celkem 88 typů zboží, rozdělených do tří skupin dle míry rizika, a dále pak do dalších tří skupin podle cílové destinace,“ popisuje Jan Polter. Do jedné skupiny patří státy Evropské unie, druhá pokrývá státy bývalého Sovětského svazu, další zahrnuje země jihovýchodní Evropy a podobně.  Speciální podmínky platí pro pojištění dálkových přeprav zejména do regionu Maghreb, které v České republice zabezpečuje pobočka DACHSER Cargo Plus v Brně. Přijetí zakázek na logistiku zboží s vysokou tržní hodnotou pak podléhá internímu schvalovacímu procesu DACHSERU. „Naše společnost má nastavený interní limit pro maximální hodnotu přepravované zásilky. Pokud obdržíme objednávku na přepravu zásilky, která tento limit převyšuje, musí být tato přeprava předem schválena naší centrálou v německém Kemptenu a poté pojištěna na plnou hodnotu zboží formou speciální poptávky u pojišťovací společnosti,“ uvádí Jan Polter a dodává, že připojištění je možné uzavřít i pro zásilky s nebezpečným zbožím, kterých DACHSER v České republice ročně přepraví okolo 75 tisíc.

„Správně nastavené pojištění je samozřejmě základ, nejlepší ale je, když se pojistka nemusí využít a k žádné škodní události vůbec nedojde,“ říká Jan Polter, a doplňuje, „z toho důvodu máme nastavené všechny interní procesy tak, abychom škodám způsobeným při přepravě v maximální míře předcházeli. Naše dodavatele – smluvní přepravce – motivujeme k bezpečné jízdě a sami je školíme v oblasti bezpečné manipulace a nakládky.“

Text a foto: DACHSER Czech Republic