Různé
Palety (jinými slovy nosiče nákladu či platformy) jsou nepostradatelným pomocníkem ve výrobě a logistice již celou řadu let. Vyrábějí se především ze dřeva a plastu, ale najdeme i kovové a lepenkové varianty.  V tomto článku se podíváme, jak palety ovlivňují bezpečnost zboží při jeho přepravě v námořních kontejnerech.

Zásadní manipulační jednotky používané v logistice představují palety s rozměry (délka x šířka x výška) 1200 × 800 × 144 mm (EUR formát) a 1200 x 1000 x 144/166 mm (US nebo UK formát). Tyto rozměry však nejsou sladěny s rozměry námořních ISO kontejnerů, které mají vnitřní šířku 2350 mm. Z tohoto důvodu se nevejdou dvě EUR nebo US palety na šířku vedle sebe.

Rozměr palet a logistické náklady

„Několik chybějících centimetrů představuje poměrně velký problém, protože nelze využít celou ložnou plochu námořního kontejneru. Řešení proto představují palety vyrobené na míru ve formátu například 1140 x 1140 mm. Pokud se odesílatel přece jen rozhodne použít EUR palety, je třeba zajistit fixaci palet a výplň volných prostor v kontejneru. To znamená, že odesílatel by měl plánovat způsob ložení a fixace s předstihem, aby efektivně využil přepravní prostor kontejneru při optimálních nákladech na fixaci, do kterých je nutné počítat i čas nakládky, “ vysvětluje David Marouš, Commercial Manager ve společnosti Cordstrap.

Pohled do naloženého kontejneru

Jaké jsou další faktory ovlivňující balení zboží a fixaci v kontejnerech z pohledu palet? Jsou jimi vlhkost palet, nosnost a způsob manipulace, stabilita a nároky z pohledu nebezpečnosti přepravovaných látek, například omezení dřeva pro balení některých chemikálií. Uvedené faktory se při reklamacích pravidelně objevují mezi příčinami poškození zboží.

Vlhkost jako skrytý problém

„Naše společnost nejčastěji řeší ochranu proti vlhkosti v námořních kontejnerech. Mějme na paměti, že námořní přeprava trvá týdny až měsíce. Vlhkost v kontejneru může během této doby způsobit skutečně mnoho problémů,“ upozorňuje David Marouš a vysvětluje, že standardní vlhkost dřevěných obalů by se měla pohybovat do dvaceti procent relativní vlhkosti.

Na otázku „Jaké jsou požadavky zákazníků na vlhkost palet?“ odpovídá Zdeněk Bouše, obchodní ředitel společnosti Klaus Timber. „Nároky zákazníků se liší, ale nejběžnější hranice je u palet 18 % zbytkové vlhkosti. Takto vysušené dřevo má natolik nízkou vlhkost, aby na něm nerostly plísně. Zároveň pokud je na paletu následně umístěn karton, taková vlhkost ho nijak nedegraduje a není třeba mezi něj a paletu cokoliv vkládat.“

Pokud mají palety vyšší relativní vlhkost než 20 % nebo jsou mokré od deště či sněhu při skladování venku, je možné tuto nadbytečnou vlhkost kontrolovat pomocí absorbentů vlhkosti umístěných do kontejneru. Množství vysoušedel lze poměrně přesně vypočítat. Odesílatel tak může eliminovat riziko vzniku plísní, odlepení etiket nebo poškození kartonů, které ztrácí vlivem vysoké vlhkosti svou pevnost.

Jak tedy správně skladovat palety? „Sušené palety by měly být v ideálním případě umístěny v krytém skladu, kde je zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Pokud se jedná o čerstvě nařezané dřevo, jehož počáteční vlhkost je vysoká například 60 %, po určitém čase lze při správném skladování v ideálních podmínkách (pod střechou, s cirkulací vzduchu) dosáhnout vlhkosti zhruba 20 – 25 %. Záleží ale samozřejmě na spoustě proměnlivých faktorů,“ říká Zdeněk Bouše.

Pevnost palet

Dalším důležitým parametrem je pevnost. Pevnost palet je přímo ovlivněna tím, zda se jedná o standardizované – vratné palety vyrobené podle dané normy například EUR nebo EPAL nebo zda jde o jednorázové palety vyráběné na zakázku.

„Palety na zakázku jsou většinou vyráběny pro nižší zatížení, než je tomu u standardizovaných palet. Rozdíly v pevnosti tak přímo ovlivňují náklady na pořízení palet,“ míní David Marouš a upozorňuje, že pokud jde o jednorázové palety je důležitá dobrá spolupráce nákupního oddělení a technického útvaru, výroby nebo expedice, což pomůže eliminovat nákupy palet s nedostatečnými parametry.

Jaké jsou požadavky na toleranci palet z pohledu automatického skladování a ručního zakládání jsme se zeptali opět Zdeňka Boušeho: „Vyrábíme hlavně atypické palety navržené přesně dle přání zákazníka a zákazník od zákazníka se také liší požadavky na toleranci. Každopádně v historii naší společnosti neevidujeme žádný problém tohoto typu, proto otázku tolerance nevnímáme jako problematickou.“

Palety se nezřídka používají jako výplň volného prostoru v námořních kontejnerech. Je potřeba si však uvědomit, že pro tento účel nebyly palety navrženy a nemají tak dostatečnou pevnost. Je možné řídit se jednoduchým pravidlem a používat palety jako výplň pouze v bočním směru, naopak nepoužívat palety pro fixaci v podélném směru, kde síly působící na náklad převyšují pevnost palet. Pakliže budeme hodnotit náklady na fixaci, je vždy výhodnější použít vzduchové vaky a jednorázové vázací pásky.

Rozměry palet

Jak jsme zmínili standardizované palety s rozměry 1200 x 800 a 1200 x 1000 mm nemají vhodný rozměr pro přepravu v námořních kontejnerech. To má nejen negativní vliv na přepravní kapacitu, ale také se zvyšují náklady na fixaci zboží díky volnému prostoru mezi nákladem a boční stěnou kontejneru. Tato mezera je minimálně 35 cm u EUR palety a 15 cm v případě US palety. Optimální variantou jsou jedorázové palety s půdorysem 1140 x 1140, 1150 x 11050 mm nebo upravené EUR/US palety 1140 x 750 mm nebo 1140 x 950 mm.  Díky zkráceným stranám lze efektivně využít nejen šířku, ale i délku obou velikostí kontejnerů 20 stop (délka 5 800 mm) a 40 stop (12 030 mm). 

Standardní výška palet 144 nebo 166 mm umožňuje manipulaci vysokozdvižným i nízkozdvižným vozíkem. Díky tomu však lze do dvacetistopého kontejneru naložit pouze 18 IBC kontejnerů. Pokud odesílatel může snížit výšku palet v poslední řadě u dveří, umožní mu tato úprava naložit celých 20 IBC kontejnerů. Palety však nelze v tomto případě manipulovat nízkozdvižným vozíkem, který má vyšší ližiny. Příjemce musí pochopitelně disponovat manipulační technikou, která zboží na nízkých paletách vyloží.

Stabilita a nutnost stohování

Posledním faktor, který má význam zejména při stohování, představuje stabilita palet. V námořním kontejneru se stohují obaly, aby bylo dosaženo lepší vytíženosti kontejneru. V této souvislosti je důležité ukládat na sebe palety se stejným půdorysem, což umožňuje rovnoměrně rozložit hmotnost zboží. Půdorys ložených obalů na paletě by měl co nejlépe kopírovat půdorys palety. V případě nedosahu zboží ke hraně palety se výrazně omezuje pevnost horní palety, jak je vidět na obrázku a zároveň se zhoršuje stabilita stohu.  Pokud se stohují půdorysně nekompatibilní palety je nutné upravit konstrukci palet a pro horní vrstvu použít například palety s plným dnem.

„Charakter zatížení v železniční a námořní přepravě se liší. V námořní přepravě směřuje z důvodu naklánění lodi většina zatížení do stran. V železniční přepravě (stejně jako v kamionové přepravě) působí především síly rovnoběžné s osou přepravy a také vibrace, což se projevuje na silnějším vertikálním zatížení.“ Z uvedených důvodů je nutné fixovat zboží v kombinované dopravě v námořních kontejnerech stejnou silou v podélném i příčném směru. Kvalitu a parametry palet nelze rozhodně podceňovat, neboť tyto nosiče nákladu se přímo podílejí na logistických nákladech.

Co doporučuje výrobce palet? Zdeněk Bouše z Klaus Timber je přesvědčen, že nakupující organizace by měla mít zpracovanou metodiku pro kontrolu palet při jejich příjmu. Jednoduše nastavený proces kontroly, správné skladování, aktuální technická dokumentace a pečlivá kontrola jsou zárukou, že uživatel palet řídí efektivně jejich nákup.

David Marouš dodává, že z takto nastavených procesů profituje celá společnost odesílatele, protože na konci expedičního procesu je koncový zákazník v Evropě nebo ve vzdálené zámořské destinaci.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: cordstrap a Václav Podstawka