Různé
Evropská komise představila nový balíček „Greening Freight Package”, ve kterém se zaměřuje na snížení emisí z dopravy o 90 % do roku 2050 přesunutím nákladů z emisně náročných vozidel na čistší varianty dopravy, jako jsou železnice nebo lodě. Balíček bude zahrnovat opatření pro přepracování přidělování kapacity železničních tratí a metodiku pro výpočet emisí transportu. Komise rovněž plánuje revizi maximální hmotnosti a rozměrů těžkých vozidel.

Balíček se mimo jiné zaměřuje také na poskytování podpory pro nákladní dopravu a zlepšování infrastruktury. Zároveň mají být přepracovány pravidla pro kombinovanou dopravu, především ta, kdy se jedno zatížení přepravuje různými druhy dopravy. Konkrétní návrh v této oblasti se ale očekává v pozdějším termínu.

Jedním z hlavních cílů je snižování emisí

 Samotný balíček má ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí z dopravy. Mezi další priority patří zlepšování železničního a nákladního sektoru v Evropské unii. Úspěch balíčku závisí na přijetí a implementaci opatření v co nejzazším termínu a na zajištění souladu mezi zainteresovanými stranami.

Železniční sektor předpokládá, že nová legislativa, bude mít významný dopad nejen na nákladní, ale i osobní dopravu. Nová pravidla pro přidělování dopravní kapacity budou sloužit jako nástroj podpory evropské nákladní přeshraniční dopravy, avšak očekává se, že ovlivní také organizaci osobní dopravy v mezinárodním i vnitrostátním měřítku. Sjednocení a lepší transparentnost pravidel pro přidělování kapacit je vítaným krokem směrem k větší efektivitě řízení provozu na železnicích, a to především s ohledem na rostoucí počet dopravců na evropském trhu. Očekávání od tohoto balíčku jsou vysoká. Jeho přijetí by mělo ukázat cesty, jak v budoucnu řídit a rozvíjet železniční dopravu v rámci Evropské unie.

Víceleté rámcové kontrakty jsou budoucností evropské dopravy

Mimo jiné by bylo vítané, kdyby nová pravidla zahrnovala také možnosti pro udělování víceletých rámcových kontraktů, které umožní osobním dopravcům plánování přepravních služeb na delší dobu. Tento krok by uvítali jak cestující, tak i dopravci, kteří by mohli lépe plánovat investice do nových vozidel a zvýšit atraktivitu železničních služeb.

Bližší informace o tématu a tiskovou zprávu Evropské komise naleznete zde.

Ondřej Kovařík,
Poslanec Evropského parlamentu

Foto: RAIL4