Různé
Koronavirová krize negativně poznamenala každé průmyslové odvětví. Útlum výroby, který se nevyhnul ani společnosti Greif Czech Republic, ale netrval dlouho. Následovala enormní poptávka po ocelových sudech, kterou ústecký výrobce zvládnul s velkým vypětím sil.

Výroba a prodej ocelových sudů včetně logistického servisu jsou hlavním předmětem aktivit společnosti Greif Czech Republic Široké portfolio ocelových sudů odpovídá náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického a po splnění určitých podmínek také potravinářského nebo farmaceutického průmyslu. Všechny výrobky splňují veškeré požadavky určené Zákonem o obalech a Zákonem o odpadech v platných zněních.

„Ocelové sudy, které vyrábíme, jsou v souladu s přísnými UN předpisy určeny pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách III./Z nebo II./Y až I./X. Splňují tedy požadavky všech přepravních řetězců a jejich kombinací,“ uvádí Roman Weiss, finanční ředitel společnosti Greif Czech Republic, a podotýká, že sudy pro skladování a přepravu nebezpečného zboží jsou zkoušeny třetí nezávislou osobou, společnostmi CIMTO řízenou Ministerstvem dopravy České republiky, BAM nebo T@PCI. Vše probíhá přesně v souladu s metodikami a doporučeními komisařů Spojených národů specifikovanými Transports of dangerous goods – Model regulations a smlouvami specifikujícími požadavky pro přepravní řetězce, jako jsou RID/ADR vyhlášené Mezinárodní sbírkou, a předpisy IMDG – Code/ICAO – IATA/ADN.

Plánovali jsme každý den

Koronavirová krize ovlivnila činnost většiny průmyslových odvětvích. Omezit výrobu musela rovněž společnost Greif Czech Republic. Situace se však začala zlepšovat už v červenci roku 2020, čemuž nechtěně pomohl mimo jiné požár v konkurenčním výrobním závodě v Německu. To se pochopitelně projevilo na zvýšené poptávce po sudech vyráběných v Ústí nad Labem.

Greif investuje do nových strojů

„Největší poptávku po našich obalech jsme zaznamenali od října 2021 do července letošního roku. Jednalo se o zvýšení více než 30 procent“ vzpomíná Roman Weiss a dodává že řešit vysokou poptávku bylo velice složité zejména z kapacitních důvodů, protože na trhu nebyl dostatek materiálu. Současná cena za jednu tunu oceli je navíc více než dvojnásobně vyšší. Zdražení se projevilo také u papíru, plastových výrobků, palet nebo například barev.

„Dodavatelé nám nebyli schopni garantovat ceny, zdražovalo se prakticky každý měsíc. Problémy s nedostatkem oceli jsme však zdárně překonali a v současné době se můžeme pochlubit s velice dobrými hospodářskými výsledky,“ říká spokojeně Roman Weiss a podotýká, že složitá situace se zákonitě projevila na plánování výroby. Od plánování jednou týdně bylo nutné přejít na každodenní plánování. Vše se přizpůsobovalo množství materiálu, který byl k dispozici. Situace s dodávkami oceli se začala zlepšovat až v srpnu 2020, kdy se zastavil růst cen oceli a navíc se projevil určitý pokles poptávky po sudech. V současné době má Greif dostatek zakázek a také plný sklad materiálu.

„Koronakrize nás přinutila být ostražití a přizpůsobit každé pracoviště tak, aby byli všichni zaměstnanci v bezpečí. Abychom neohrozili výrobu, přijali jsme řadu opatření, která odpovídala povaze práce na každém pracovišti,“ říká Roman Weiss.

Investice do nových strojů

Dobré ekonomické výsledky otevřely cestu k uskutečnění inovace vybavení závodu v Ústí nad Labem. Obměna se stala nutností, protože stáří některých současných strojů dosahuje 20 – 30 let. Greif investoval především do nového zavíracího stroje pro těsné uzavírání víka a dna spolu s pláštěm sudu. Kapacita nového stroje dosahuje 720 kusů za hodinu, což odpovídá kapacitě, kterou dnes disponují moderní linky na výrobu sudů.

Lakovací linka

Další krok k modernizaci závodu v Ústí nad Labem představuje automatizace výroby. Důvodem je především nedostatek pracovní síly, jejíž cena navíc stále stoupá.

„Snažíme se odbourat rutinní práci na lisovně, kde pracovníkům projde rukama denně až osm tun komponentů. Tuto těžkou a špinavou práci postupem času nebude chtít nikdo dělat. Musíme však zároveň zohlednit návratnost investice do automatizace,“ vysvětluje Roman Weiss a dodává, že se rovněž připravuje výměna dopravníku v jedné z pecí. Nový dopravník by měl zvýšit kapacitu lakovaných sudů a polotovarů. Příští rok by pak mělo dojít k výměně spalovacího zařízení pro vypalování syntetických barev (vnitřní nátěr sudu odolný vůči chemikáliím).

V areálu Greif Czech Republic byla rovněž instalována nová čistička odpadních vod, která nahradila dvě původní čističky, které už nesplňovaly nejnovější požadavky legislativy. Greif se tak snaží jít „zelenou cestou“ a chránit přírodu.

Sudy nejen pro chemikálie

Do výrobního programu Greif Czech Republic patří sudy o různých objemech, s odnímatelným víkem a se šroubovými uzávěry, v nichž je možné skladovat a přepravovat kapalné, sypké i pastovité látky. V nabídce firmy jsou také například sudy pro asfalty a živice vyráběné z tenkých ocelových plechů. Tyto produkty se po naplnění sudu ochladí a tuhnou, přičemž jsou schopny vytvořit se sudem kompaktní celek.

Sudy připravené k expedici

Jedním z příkladů nového výrobku, který byl vyvinut podle požadavků zákazníka, je speciální sud s objemem 110 litrů a s odnímatelným víkem uprostřed určený pro kapalné látky (jedovatý odpad). Výroba této novinky si vyžádala úpravu výrobní linky, protože bylo nutné přejít na bezpečnostní dvojité zadrápkování dna a víka. Úprava linky nebyla vůbec jednoduchá, vzhledem k tomu, že se jedná o semiautomat – tedy o jednoúčelové zařízení pro výrobu jednoho druhu sudu, který se může lišit maximálně výškou.

Roman Weiss upozorňuje také na inovaci sudu s odnímacím redukovaným víkem na „hlavě“ sudu, tak aby průměr sudu splňoval rozměry pro uložení v kontejnerech a bylo dosaženo uspokojivého vytížení vozidel a kontejnerů. Tohoto požadavku se podařilo dosáhnout pořízením nové hlavy zařízení s mnohem větším počtem čelistí, které jsou nejdůležitějším faktorem pro redukci průměru sudu v horní části.

„Nejsme firmou, která každý rok vytváří nové produkty. Naše portfolio výrobků je stále stejné a odráží požadavky zákazníků. Máme centrální výzkumné a vývojové pracoviště v Holandsku, kde působí tým několika techniků, kteří dokonale znají problematiku výroby sudů od „A“ do „Z“. K dispozici mají laboratoř umožňující nasimulovat prakticky jakékoli podmínky podle konkrétních požadavků zákazníka,“ říká na závěr Roman Weiss.

Text a foto: Václav Podstawka