Různé
Na logistickém trhu se lze poměrně často setkat s názorem, že plastové palety mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti než palety dřevěné. Aby se v této otázce udělalo jasno a nevycházelo se pouze z „pocitů a neověřených názorů“ tak se EPAL – Evropská paletová asociace obrátila na Ústav dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) s požadavkem na vědecké prověření tohoto tvrzení a zjištění skutečného stavu.

Při dlouhodobém laboratorním testování prováděném po dobu téměř dvou let se porovnávaly mikrobiální vlastnosti standardních europalet EPAL a plastových palet H1. Typy palet všech dostupných kategorií kvality se zkoumaly podle přísně stanovených testovacích postupů. Testované vzorky palet byly objednány od řadového prodejce z běžného oběhu palet a byly tak jednou nebo vícekrát použité. Před testováním nebyly palety čištěné. Testy se prováděly se vzorky bakterií Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Jaký byl výsledek?

Studie Ústavu dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) přesvědčivě vyvrátila často zastávaný názor, že plastové palety v oběhu mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti. Testy tedy dospěly k závěru, že „bakterie na dřevě v zásadě nepřežívají tak dobře jako na plastech. Lze proto předpokládat, že se dřevěné palety mohou používat v potravinářském průmyslu. Stejně jako u plastových palet to však vyžaduje přísné dodržování hygienických předpisů při výrobě, přepravě a skladování potravin, jakož i průběžné sledování kvality palet a pravidelné čištění.“

Jednoznačně se tak nepotvrdilo časté tvrzení výrobců plastových palet, že dřevěné palety jsou kvůli svému drsnému povrchu náchylnější k napadení mikroorganismy. Oproti tomu se ale ukázalo, že právě použité plastové palety, které jsou často v důsledku použití místy zdrsněné, tvoří ideální živnou půdu pro množení bakterií, zatímco přirozené hygienické vlastnosti dřeva prokazatelně zabraňují množení mikroorganismů.

Za výše uvedených podmínek dosáhly dřevěné palety více než 13krát vyšší antibakteriální aktivity než plastové palety H1. Kromě toho bylo rovněž prokázáno, že prostřednictvím vhodného čištění lze účinně odstranit bakterie a houby nejen z plastových palet, ale také z dřevěných palet. Tím byl vyvrácen další argument výrobců plastových palet v neprospěch dřevěných palet.

Na závěr se dá konstatovat, že europalety EPAL vyrobené ze dřeva lze bez váhání použít k přepravě a skladování potravin náročných na hygienické podmínky. To lze také doložit také například skutečností, že se v rámci Evropské unie distribuovaly vakcíny proti Covid-19 (s požadavkem na výrazně nízké teploty) převážně na paletách EPAL.

Podrobné informace o studii najdete na stránce www.hygienestudie.gpal.de a to v anglickém i německém jazyku.

Zdroj: EPAL – Evropská paletová asociace