Manipulace a technika
Při projektování skladu, kde se bude vychystávat, není možné vycházet z žádného jednotného modelu. Aby mohl projektant navrhnout optimální řešení, potřebuje od zákazníka získat co nejvíce informací. Vždy existuje více možností, jak příslušný sklad a následné vychystávání navrhnout.

Pro dosažení optimálního, tedy fungujícího a ekonomického řešení, je nutné vycházet z potřeb zákazníka, detailně analyzovat toky zboží a zohlednit doslova každou položku. Potřebujete například vědět, nejen jaké zboží se průměrně vychystává za měsíc nebo za týden, ale také kolik zboží je třeba vychystat za jednu hodinu. Důležité jsou rovněž informace o příjmu a expedici, významnou roli hraje sezónnost a špičky.

Odborníci upozorňují, že vychystávání představuje specifickou činnost. Proto je například při navrhování regálů pro vychystávání drobných materiálů velmi důležité pochopit celý materiálový tok ve skladu. Dále je nutná přesná znalost uskladněného materiálu, použitých typů obalů, způsobu řízení vychystávání, disponibilní plochy a také údaje o časové náročnosti vychystávání.

Různé možnosti a přístupy

Vychystávání zboží je možné provádět různými způsoby. Můžete zvolit horizontální nebo vertikální vychystávání, princip přístupu k sortimentu podle „člověka ke zboží“ nebo „zboží ke člověku“. Jinak se vychystává rychloobrátkové zboží a jinak zboží s obrátkou pomalejší. Pro každou činnost se mohou používat různé regály a také odlišná manipulační technika, popřípadě automatizovaná technologie.

V případech rychloobrátkového zboží v obchodních řetězcích probíhá vychystávání zpravidla ze zemního patra příhradového regálu (horizontální vychystávání), které bývá k tomuto účelu upraveno. Spodní patro regálu je většinou o něco vyšší než ostatní patra. Je totiž nutné, aby se do něj vešla každá paleta se zbožím a aby pracovník měl ke zboží usnadněný přístup. Z palet jsou odebírány jednotlivé položky zboží a jsou ukládány na paletu, která je většinou umístěná na vychystávacím vozíku.

Do spodní úrovně příhradových regálů může být namontována i police. Tato úprava se volí zejména v případech vychystávání velkého počtu sortimentních druhů zboží menší zásoby. Na nosníky příhradového regálu se umístí rošt nebo dřevotřísková deska, na níž je pak možné ukládat drobné zboží. Jedná se o pomocný regál pro vychystávání. V rámci jednoho skladu rozhodně není pravidlem používat pro vychystávání pouze jeden typ regálu. Běžně se například kombinují příhradové, policové a válečkové regály.

Rozhoduje skladová jednotka

František Korytář z firmy PROMAN uvádí, že vychystávání zboží probíhá z policových i paletových regálů. Pro vysoké obrátky zboží se používají spádové regály, které současně zajistí příjem a výdej v řízení FIFO. Návrh a nabídka regálů s požadavkem na vychystávání se zpracovává na základě informací o skladové jednotce, jejích rozměrech, způsob balení, obrátkovost v daném čase, kolik druhů zboží se vychystává, v jakém prostoru vychystávání probíhá.

Policový regál – realizace firmy PROMAN

Z paletových regálů, při vyskladňování po celých paletách, se paleta umístí na vychystávací místo na čele regálu, kde čeká do odběru a naložení na korbu vozidla. Pokud se paleta rozebírá a vyskladňují se jednotlivé krabice, díly, paleta se podle rozměrů umístí na podlahu skladu nebo do první nadzemní úrovně a zásobní paleta je uložena ve vrchní části regálu.

„Při vyšším sortimentu zboží ale nižší obrátkovosti může být výhodné paletu rozebrat a jednotlivé krabice a díly uložit do police vytvořené ve spodní části regálu. Police mohou být nahrazeny spádovými úrovněmi, které zajistí FIFO a rychlé a přesné vyskladnění sortimentu v požadované kombinaci,“ vysvětluje František Korytář.

Vychystávání z VNA vozíku

Vychystávání drobného zboží se většinou provádí z policových regálů, které se pro větší objemy sestavují jako patrové sklady s nakládacím a vykládacím místem umístěným za odsuvnou brankou. Zboží k zaskladnění nebo vyskladnění se vychystá na paletu umístěnou na nakládacím místě. Ve vysokých halách se mohou patrové sklady nahradit vysokými regály s obsluhou z vychystávacích vozíků.

„Například pro firmu Kronospan jsme dodávali osm metrů vysoké policové regály do skladu náhradních dílů. Vyskladnění se provádí pomocí vysokozdvižného vychystávacího vozíku. Skladník stojí v kabině, před kterou má na vidlích paletu, na níž vychystává požadované zboží i z nejvyšších pater regálů,“ říká František Korytář a upozorňuje, že skladník potřebuje při vychystávání snadnou orientaci a pohodlný přístup k dílům, aby ve stanoveném čase byl schopen připravit díly pro další operace. Snadnou orientaci, rychlost a přesnost pomůže skladníkovi zajistit mapa skladu a značení skladových pozic. Značení se provádí nejen alfanumerickými znaky mnohdy doplněnými o čarové kódy.

Kombinace různých regálů

Odborníci z oddělení intralogistiky Linde Material Handling Česká republika jsou přesvědčeni o tom, že pro efektivitu vychystávání může správná volba regálu znamenat zásadní přínos. Pro posouzení efektivity je ale třeba vzít v úvahu více kritérií, jako je počet manipulovaných jednotek, nutnost konkurenčního přístupu k vychystávanému zboží, prostorové využití skladu, počet vychystávaných artiklů, obrátkovost jednotlivých položek a další.

Picking tower, řešení vhodné pro e-shopy (Linde MH)

Například spádové regály jsou typické svým úsporným provozem, při využití gravitace, ale aby byly efektivně využity, musí splňovat určitou zaplněnost jednotlivých kanálů. Jejich stavba je také prostorově poměrně náročná. Naproti tomu drive-in regály umožňují prostorově velmi efektivní řešení skladů, ale mohou mít úzké hrdlo při větším počtu konkurenčně přistupujících pracovníků skladu, resp. jejich vysokozdvižných vozíků. Mobilní provedení regálů, která také splňují nároky na prostorově efektivní uspořádání skladu, nejsou vhodná pro rychloobrátkové díly s nutností častého vyskladňování různých artiklů.

V praxi se také vyvinuly vhodné kombinace využití různých regálů. Například odborníci z oddělení intralogistiky Linde Material Handling Česká republika instalovali v některých větších e-shopech tzv. picking tower. Jde o řešení se spádovými paletovými regály, které jsou z jedné strany zaváženy manipulační technikou (vzhledem k jejich výšce hlavně prostřednictvím VNA vozíků) a z druhé strany je zboží pomocí spádových regálů manipulováno k dopravníkovému pásu uprostřed regálového systému. Tím je dosahována velká kapacita regálového systému i rychlé vychystávání palet nebo jiných jednotek zboží.

Pro skladování a vychystávání drobného zboží pak v Linde Material Handling doporučují systém AutoStore od koncernového partnera, firmy DEMATIC. Toto ultravysokohustotní řešení skladování drobných dílů nejenom dokáže skladovat tisíce i vyšší desetitisíce různých položek, ale systém provádí pravidelné přeskladňování zboží tak, aby v horních patrech systému, tedy v místech s nejrychlejším vyskladněním, byly položky s nejvyšší obrátkovostí.

Na efektivitu vyskladňování má vliv i použitá manipulační technika. Pokud se pro vychystávání ze základní úrovně regálových systémů použijí poloautomatické vychystávací vozíky, které následují obsluhu, může to efektivitu vychystávání zvýšit až o 20 procent tím, že obsluha nemusí často nastupovat do vozíku, pojíždět s ním a následně vystupovat.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DACHSER, Linde MH a PROMAN