Manipulace a technika
Pravidelná údržba a servis jsou nezbytnou podmínkou pro fungování manipulační techniky. Díky kvalitní údržbě a servisu je možné vozíky využívat dlouhodobě bez zbytečných komplikací a odstávek provozu představujících značné finanční náklady.

Společnost STILL si uvědomuje, že manipulační technika je nezbytnou každodenní součástí skladu. Proto přizpůsobila poskytované služby, servis a údržbu, tak, aby se manipulační technika mohla co nejrychleji opětovně zapojit do provozu, a přitom nadále skvěle fungovala. Aby toho dosáhla, používá celou řadu inovativních přístupů v čele s digitalizací.

Po nehodě, běžném opotřebení nebo například z důvodu modernizace je odborný personál vždy připraven co nejrychleji reagovat na vzniklou situaci a postarat se o manipulační techniku zákazníka. Využívá k tomu unikátní systém řízení flotily STILL neXXt fleet, což je datové prostředí, kam se ukládají důležitá data o flotile vozíků, k nimž má uživatel přístup například prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní. Kromě toho, že systém neustále sbírá užitečná data o manipulační technice a umožňuje jejich nepřetržitou kontrolu, propojuje také provozovatele skladu se servisními techniky společnosti STILL.

STILL neXXt předává informace

Prostřednictvím systému STILL neXXt lze závady manipulační techniky nahlásit skutečně bleskurychle. S aplikací STILL neXXt real time stačí naskenovat QR kód poškozeného vozíku. To obsluhu propojí s digitálním servisním botem, s jehož pomocí vytvoří report závady, který je následně společně se všemi daty o konkrétním vozíku zaslán na mobilní zařízení servisního technika zodpovědného za skladový provoz. Technik poté navštíví zákazníka vybaven všemi informacemi a potřebnými náhradními díly. Systém zkrátka umožňuje technikům připravit se na situaci lépe než kdy předtím a výrazně pomáhá urychlit návrat manipulační techniky do provozu. Umožňuje jim například okamžitě objednat potřebné díly, čímž se zkrátí doba opravy vozíku.

STILL používá systém neXXt

Profesionálně vyškolení servisní technici společnosti STILL přitom mají vždy ty nejaktuálnější informace o nejnovějších technologiích a požadavcích – bez ohledu na situaci se postarají o každý průmyslový vozík ve flotile, a to i v případě, jedná-li se o vozík jiného výrobce. Ve spolupráci s nasbíranými daty navíc dokážou vrátit vozík do provozu velmi rychle. Systém STILL neXXt fleet umožňuje neustálý přehled o stavu vozíku i nadcházejících servisních kontrolách.

Digitalizace v intralogistice není pouze líbivou frází. Díky Systému STILL neXXt fleet má obsluha skladového provozu k dispozici nejen údaje o stavu baterie vozíku, jeho uživateli nebo naježděných hodinách, systém ji dokáže také upozornit na nadcházející servisní kontrolu či nadměrnou vytíženost vozíku, která může potenciálně vést k jeho poškození.

Servis ovlivňuje ekonomiku

Jiří Dolejška, ředitel servisu Linde Material Handling Česká republika, podotýká, že životní cyklus každého stroje je významně ovlivněn dvěma zásadními faktory. Prvním faktorem je kvalita samotného stroje, tedy jeho konstrukce, způsob zpracování a materiály, ze kterých je vyroben. V tomto aspektu splňuje manipulační technika Linde veškeré požadavky na prvotřídní kvalitu. Druhý důležitý faktor působící na životnost každého stroje představuje servis. Kvalitní servis v případě manipulační techniky významně ovlivňuje také ekonomiku provozu stroje a komfort při jeho používání. To platí, ať už se jedná o pravidelný servis předepsaný výrobcem, nebo řešení aktuálních problémů vzniklých při provozu stroje.

Servisní vozidlo Linde Material Handling Česká republika

„Důležitými předpoklady pro kvalitní servis jsou jak kvalita a znalosti servisních techniků, tak jejich vhodné vybavení nářadím a speciálními přípravky. Vzhledem k nástupu digitálních vozíků je zásadní i dostatečná vybavenost speciálním softwarem a hardwarem. Neocenitelná je také podpora výrobního závodu, přístup k nejnovějším informacím a technická podpora ze strany zkušených specialistů. Ti poskytují jak teoretické, tak i praktické znalosti a zkušenosti, což se pozitivně projeví v rychlosti a kvalitě prováděného servisu,“ vysvětluje Jiří Dolejška.

Tímto vším se právě vyznačuje servis a servisní technici Linde. Technici procházejí celoživotním systémem vzdělávání a zvyšováním kvalifikace jak v České republice, tak i v zahraničí. Systém vzdělávání a technické podpory má na starosti tým specialistů s dlouholetou praxí v oblasti servisu manipulační techniky Linde.

Linde má šest středisek

Nedílnou součástí kvalitního servisu je i dostupnost servisní sítě daného výrobce. V případě Linde Material Handling Česká republika se zákazníci mohou obrátit na šest specializovaných středisek, ve kterých působí přibližně 240 servisních techniků. Velký bonus představuje i skutečnost, že téměř 140 servisních techniků pracuje v terénu a případné servisní zásahy mohou tak probíhat přímo ve firmě zákazníka. Řízení servisních techniků má na starosti centrální dispečink, který má přehled o jejich dostupnosti a poloze. Tato skutečnost umožňuje spolu se specializovaným systémem efektivně řídit jejich práci a maximalizovat jejich dostupnost.

Další významný prvek, který doplňuje mozaiku kvalitního servisu, je blízkost distributora náhradních dílů. V případě společnosti Linde Material Handling Česká republika se centrální sklad náhradních dílů nachází v Pohořelicích poblíž Brna, tedy na místě s dobrým dopravním napojením na dálniční síť v Čechách i na Moravě.

„Díky skvěle zásobenému centrálnímu skladu umíme operativně řešit potřeby našich zákazníků na většinu náhradních dílů. I přesto, že se v současnosti projevují komplikace v odběratelsko-dodavatelských vztazích ve většině odvětvích průmyslu na celém světě, daří se nám v Linde, ve spolupráci s centrálním skladem, tyto komplikace minimalizovat,“ je přesvědčen Jiří Dolejška a poukazuje na nové služby servisu Linde Material Handling Česká republika, kterými jsou mobilní myčka manipulační techniky, specializovaný servis baterií a nabíječů, mobilní lis pneumatik či propracované bezpečnostní poradenství.

Toyota se opírá o více pilířů

Toyota Material Handling je již přes dvacet let předním dodavatelem manipulační techniky nejen kvůli vyhlášené odolnosti a životnosti čelních a skladových vozíků, ale také je rovněž rychlým a spolehlivým poskytovatelem servisu, který se v České republice stará o vozíky tisíců zákazníků. 

Servisní technik kontroluje vozík Toyota.

Proč je servis Toyoty dlouhodobě efektivní? Jindřich Přívora PR manažer ve společnosti Toyota Material Handling České republika, uvádí: „Vylepšování poprodejních služeb věnujeme nepřetržitou pozornost a opíráme se o více zásadních pilířů, díky kterým mají zákazníci techniku k dispozici v plné síle s minimálními neplánovanými odstávkami. Jde o soustavné investice do školení a posilování kvalifikace týmu více než 130 servisních techniků, zvyšování dostupnosti a rychlosti dodávek náhradních dílů pro nové stroje i modely uvedené na trh před 20 lety i dříve a v neposlední řadě o využívání nejmodernějších komunikačních nástrojů propojujících techniky, dispečink a jednotlivé stroje. Telematika a vzdálený prediktivní servis už je u Toyoty žhavou současností.“

Servisní kontrakt znamená převzetí odpovědnosti a péči o správný průběh servisního krytí včetně termínů za předem dohodnutých podmínek. V roce 2021 dosáhla Toyota nejvyššího smluvního pokrytí v rámci servisních organizací Toyota Material Handling v Evropě. Servisní smlouvou je kryto cca 84 % prodaných strojů Toyota. To svědčí o vysoké důvěře zákazníků, což je jeden z důležitých signálů spokojenosti. Zákazník si může být jistý komplexní standardní péčí stejné úrovni, ať je kdekoli.

Náhradní díly a komunikace

Ukazatel First Fix, který sleduje schopnost servisu uvést stroj do provozu již při první návštěvě technika, patří k parádní disciplíně Toyoty. Opakované návštěvy zvyšují provozní náklady, prodlužují dobu, kdy musí zákazník hledat náhradní řešení k pokrytí svých potřeb, a o to nikdo nestojí. Toyota dlouhodobě dosahuje úctyhodné hodnoty: 96-97 %. Rovněž zajištění plynulých nočních dodávek do servisních vanů každého servisního technika v terénu i pro techniky na rezidenčních pracovištích je nutnou podmínkou hladkého průběhu splnění závazků vůči zákazníkům. I zde se může Toyota pochlubit dostupností přesahující 92 %, takže stabilní dodávky do druhého dne jsou i v případě objednání dílu odpoledne předchozího dne letitým zavedeným standardem.

„Uvědomte si, že jen centrální sklad Toyoty ve Vídni, který zásobuje Českou republiku, obsluhuje ještě další tři země a musí vstřebat desetitisíce dílů pro tisíce různých modelů,“ upozorňuje Jindřich Přívora.

Servisní platforma T-Stream

Na dynamickém zvyšování efektivnosti servisních aktivit má výrazný podíl moderní servisní platforma T-Stream. Usnadňuje plánování, komunikaci s dispečinkem, přípravu na servisní zásah a další administrativní a podpůrné kroky, bez kterých se nedá fungovat. Využívání této platformy omezuje papírování, off-line aktivity a vede k omezení počtu návštěv. Rovněž umožňuje zajištění bezkontaktního zpracování a schválení servisního výkazu, což je v době covidové přínosná služba.

Jedna z nejzajímavějších funkcí systému T-Stream se stále vyvíjí a stabilizuje. Je-li na vozíku aktivován systém správy flotily Toyota I_Site, servisní technik si dokáže vzdáleně přes aplikaci I_Site TruckCom stáhnout zprávy a reporty ze stroje, podrobnosti o chování stroje nebo hodnoty nastavených výkonových parametrů. Když v případě závady získá číselný chybový kód, dokáže díky on-line manuálům (viz dále) provést velmi rychlou diagnostiku. Může si ihned objednat náhradní díly. Zákazníka kontaktuje jen jednou a problém odstraní také napoprvé. Toyota tak redukuje počet návštěv, počet kontaktů i počet ujetých kilometrů.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde, STILL, Toyota a Václav Podstawka