Manipulace a technika
Regály mohou být instalovány ve skladové hale i venku. Někdy musí odolávat vlhkému či agresivnímu prostředí, mrazu nebo povětrnostním vlivům. Jaký regál by měl provozovatel zvolit, aby byl bezpečný a vydržel požadovanou dobu?

Odborníci soudí, že pro volbu povrchové úpravy konstrukce regálů jsou rozhodující dva aspekty. Jednak prostředí, do kterého je regálový systém určen, a za druhé to je přání zákazníka. V prvním případě je nutné posoudit, v jakém prostředí bude regál užíván, čemu bude vystaven, a s čím přijde do kontaktu.

Při instalaci regálů ve venkovním prostředí je nutné zohlednit několik aspektů. Při návrhu statiky a řešení regálů se zohledňují vnější síly na regál, zejména zatížení od sněhu a poryvu větru. Odborníci tvrdí, že v mnoha případech jsou regály instalovány na nevyhovujícím povrchu, jako je zejména asfaltový podklad a zámková dlažba. Tyto povrchy jsou pro běžné kotvení veškerých regálů nevhodné. Řešením může být dodatečné vybetonování základových pasů podle dodavatelem navržených rozměrových parametrů. I když tyto práce znamenají pro investora dodatečné náklady navíc, vyhne se v budoucnu případným problémům vyplývajícím ze špatného nenosného podkladu a nefunkčního kotvení.

Pozor na korodování

Tomáš Konfršt ze společnosti PROMAN uvádí, že pro venkovní skladování jsou vhodné robustní regálové systémy. Neměl by jim vadit déšť, vítr, sníh a nečistoty, které nafouká vítr nebo přiveze manipulační technika na pneumatikách. Ne každý materiál je vhodný pro skladování venku, což také omezuje výběr technologie. Vhodné regály pro venkovní užití jsou paletové a konzolové. U obojího je základní konstrukce dostatečně jednoduchá a umožňuje dodatečné ošetření povrchu, díky kterému je odolná vůči povětrnostním vlivům.

Konzolový regál instalovaný firmou PROMAN

„Na první pohled slunce a povětrnostní vlivy negativně ovlivňují stálost pigmentů a vzhled regálů. Barvy časem ztratí lesk a vyblednou. Závažnější ale je, pokud dojde k porušení ochranné vrstvy laku, přičemž voda a vzduch se dostanou na základní materiál. Pak se může objevit koroze, která již ovlivní funkci a únosnost regálu. Pro venkovní instalace doporučujeme zákazníkům dodatečné ošetřené povrchu regál žárovým zinkem, který je odolný proti otěru. Pokud z nějakého důvodu zákazník trvá na barvě, lze díly nalakovat ve více vrstvách. Pro kovové díly ukládané do konzolových regál je pak vhodné doplnit konzoly gumovým nebo silonovým pásem,“ doporučuje Tomáš Konfršt. „U některých materiálů je třeba vytvořit ochranu proti přímému dešti, sněhu nebo přímému slunečnímu světlu. Povětrnostní vlivy tak ovlivňují podobu regálu i nepřímo. Pro takové instalace umíme vybavit regály střechou, opláštěním i posuvnou plachtou.“

Nezbytná kontrola statikem

Při realizaci a zejména přípravě dodávky venkovních regálů je nutné ještě více než v případě regálů do hal prodiskutovat se zákazníkem jeho potřeby, omezení a dobře proměřit a zkontrolovat místo instalace.

„Všechny venkovní regály necháváme kontrolovat statikem, který pro výpočet, kromě zatížení od materiálu, potřebuje znát i místo instalace kvůli normovanému zatížení od větru a sněhu. Místo instalace je třeba detailně specifikovat orientace okolních budov a umístění regálu vůči nim,“ upozorňuje Tomáš Konfršt a uvádí, že zejména regály s opláštěním a plachtami vyžadují některé úpravy konstrukce – například zesílený výplet paletových sloupů či atypické patky. U konzolových regálů se navíc jedná o silnější profily sloupů, propojení a zavětrovací kříže. Instalace venkovních regálů je zejména v zimních měsících náročnější pro montéry. Mnohem větší vliv na plánování montáže má počasí – déšť, sněžení a podobně.

Geometricky stálá podlaha

Jaké jsou požadavky na podlahu venku? Stejně tak jako podlaha uvnitř haly musí i ta venku přenést potřebné síly a zůstat geometricky stálá. Zejména u regálů se zastřešením či opláštěním na rozdíl od vnitřních prostor vznikají tahové síly způsobené větrem, který se opře zevnitř do střechy a celou konstrukci se snaží nadzvednout. Tyto síly se v halách vyskytují minimálně. Tomu je potřeba přizpůsobit nejen podkladový beton ale i použité kotvy. Použitý beton má vliv i na výběr mezi mechanickou nebo chemickou kotvou. Geometrická stálost povrchu zase souvisí se zámrznou hloubkou.

Paletový regál ve firmě DEK

„Podlahy pod venkovními regály musí mít základ až do nezámrzné hloubky, aby pohyb podloží vlivem mrazu neovlivnil stabilitu regálu. U venkovních instalací často při vyjasňování zadání narazíme v místě instalace na zámkovou dlažbu, asfaltové povrchy a podobně. V takovém případě doporučíme zákazníkovi vybudování patek nebo základových pásů. Pro tento návrh poskytneme parametry zatížení ze statického výpočtu,“ říká Tomáš Konfršt a vzpomíná, že firma pro jednoho zákazníka z Ukrajiny řešila venkovní konzolový regál v Kyjevě. Šlo o kompletně opláštěný konzolový regál se střechou a posuvnou plachtou, pro který si zákazník připravil betonový základ.

Musíme zohlednit počasí

Daniel Göllner, vedoucí oddělení Warehouse & Automation ve společnosti Jungheinrich (ČR), uvádí, že pro skladování venku se téměř výhradně používají stacionární typy paletových příhradových a konzolových (nebo také stromečkových) regálů. Povětrnostní vlivy a počasí se posuzují podobně jako například u budov. Při dimenzování je třeba zohlednit dodatečné zatížení od větru, vody a sněhu nebo výrazně vyšší rozptyl teplot. Regály je navíc třeba chránit proti korozi. Korozní vlivy mohou podstatně ovlivnit nosnost a životnost regálů. Co to pro dodavatele znamená?

„Jedná se o již zmíněné dimenzování. Dalším aspektem venkovních instalací je často nedostatečná nosnost a nerovnost podkladu pro instalaci. V tomto případě je nutné vyrovnání nebo úprava podloží například betonovými pasy, popřípadě specifický návrh roznesení zatížení regálu na patky jeho konstrukce. Musíme také pamatovat na stejně rovný podklad a nosnost i pro obslužnou techniku,“ dodává na závěr Daniel Göllner.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: PROMAN a Václav Podstawka